Marius Leontiuc – Jurisprudenta Cauza de reducere a pedepsei pentru trafic de droguri de mare risc

Cauze de reducere a pedepsei. Circumstanţe atenuante. Cauze de agravare a pedepsei

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Pedepsele. Individualizarea pedepselor

Indice alfabetic: Drept penal

– cauze de reducere a pedepsei

– circumstanţe atenuante

– cauze de agravare a pedepsei

C. pen., art. 76

Legea nr. 682/2002, art. 19

În cazul în care reţine existenţa infracţiunii continuate, a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute în art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi a circumstanţelor atenuante, instanţa poate coborî pedeapsa, în aplicarea dispoziţiilor art. 76 C. pen., sub minimul special rezultat în urma reducerii la jumătate a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, conform art. 19 din Legea nr. 682/2002. De asemenea participaţia de vânzare este mai puţin gravă decât cea de dealer de droguri.  

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 142 din 19 ianuarie 2010

Prin sentinţa penală nr. 400/F din 9 aprilie 2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, a fost condamnat, între alţii, şi inculpatul N.R. la două pedepse: una de 3 ani închisoare şi una de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., respectiv, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen.

În temeiul art. 33 – art. 35 C. pen. a fost aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, făcându-se şi aplicarea art. 71 şi art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen., pe lângă pedeapsa principală a închisorii fiind aplicată şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. pe o durată de 3 ani.

Pentru a dispune în acest sens, prima instanţă a reţinut, în sinteză, că inculpatul N.R., la data de 10 iulie 2008, împreună cu inculpatul B.A., a vândut colaboratului cu nume de cod „M.S.” 25 de comprimate ecstasy; la data de 24 iulie 2008, împreună cu inculpatul C.M., a vândut aceluiaşi colaborator 99 de comprimate ecstasy, iar la data de 30 octombrie 2008 a fost depistat deţinând o pipă artizanală ce conţinea THC, substanţă biosintetizată de planta cannabis, folosită pentru consumul propriu.

În faţa primei instanţe, inculpatul şi-a exercitat dreptul la tăcere, precizând însă că îşi menţine declaraţiile date în cursul urmăririi penale.

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunilor.

Aceeaşi atitudine de recunoaştere a faptelor a avut-o inculpatul şi cu ocazia dezbaterilor la prima instanţă.

Prin decizia nr. 224/A din 30 octombrie 2009, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi familie, a admis apelul inculpatului şi, prin reţinerea suplimentară a cauzei de reducere a pedepsei prevăzută în art. 19 din Legea nr. 682/2002, a redus pedepsele aplicate de prima instanţă la 2 ani şi 6 luni închisoare şi, respectiv, la o lună închisoare.

În urma contopirii pedepselor a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, fiind redusă la 2 ani pedeapsa complementară, cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale sentinţei.

Împotriva acestei decizii, inculpatul a declarat recurs, cu motivarea că reducerea de numai 6 luni a pedepsei celei mai mari (de la 3 ani închisoare la 2 ani şi 6 luni închisoare) este nesemnificativă în raport cu modul său concret de colaborare cu organele judiciare (caz de casare – art. 3859 alin. 1 pct. 14 C. proc. pen.) dar şi  modul de săvârşirea infracţiunilor, cel de vânzare iar nu de dealer de droguri asemeni coinculpaţiilor din dosar .

Recursul inculpatului este fondat.

Potrivit înscrisului de la dosar (adresa nr. 42 D/P/2009 din 13 august 2009 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), „denunţul formulat de inculpatul N.R. (…) a condus la identificarea şi arestarea mai multor traficanţi de droguri în cauza care face obiectul dosarului nr. 42D/P/2009 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti.” Această situaţie este reconfirmată prin adresa aceleiaşi unităţi de parchet, în care se mai precizează că, în final, au fost trimişi în judecată 29 de inculpaţi.

Or, în opinia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile reţinerii unei stări de reducere a pedepsei prevăzută expres de lege, precum şi a reţinerii în favoarea inculpatului a unor circumstanţe atenuante, criticile acestuia cu privire la reducerea nesemnificativă a pedepsei sunt întemeiate, participaţia de vânzare de droguri de mare risc este mai puţin gravă decât cea de dealer de droguri.

În consecinţă, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d) C. proc. pen., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va admite recursul inculpatului, va casa decizia recurată numai cu privire la individualizarea pedepsei, în sensul acordării unei eficienţe juridice sporite dispoziţiilor legale privind reducerea acesteia, astfel încât să beneficieze – în scurt timp – de posibilitatea liberării condiţionate din executarea pedepsei, întrucât colaborarea cu organele judiciare, precum şi celelalte circumstanţe atenuante reţinute în favoarea sa justifică un astfel de tratament sancţionator.

Prin urmare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de inculpatul N.R. împotriva deciziei penale nr. 224/A din 30 octombrie 2009, a casat decizia recurată numai cu privire la individualizarea pedepsei, a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare în pedepsele componente, a modificat pedeapsa, în sensul că a redus-o de la 2 ani şi 6 luni închisoare la un an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. şi art. 19 din Legea nr. 682/2002.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedepsele, urmând ca, în final, inculpatul N.R. să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare.