Marius Leontiuc – Legea nr. 546/2002, legea privind gratierea si procedura acordarii gratierii

Legea nr. 546/2002, legea privind gratierea si procedura acordarii gratierii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 16/10/2002

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Gratierea este masura de clementa ce consta in inlaturarea, in total sau in parte, a executarii pedepsei aplicate de instanta ori in comutarea acesteia in una mai usoara.

Art. 2
Gratierea poate fi acordata individual, prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 94 lit. d) din Constitutia Romaniei, sau colectiv, de catre Parlament, prin lege organica, conform art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie.

Capitolul II – Gratierea individuala

Art. 3
Gratierea individuala se acorda la cerere sau din oficiu, numai dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Art. 4
Cererea de gratiere individuala, impreuna cu actele anexate, se adreseaza Presedintelui Romaniei si poate fi facuta de:
a) persoana condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia;
b) sotul persoanei condamnate, ascendentii, descendentii, fratii, surorile ori copiii acestora, precum si de aceleasi rude ale sotului persoanei condamnate.

Art. 5
(1) Cererea de gratiere contine in mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate si pedeapsa pentru care se solicita gratierea.
(2) La cererea de gratiere se anexeaza, in copie legalizata, hotararea definitiva de condamnare, certificatul de cazier judiciar si, dupa caz, acte de stare civila, certificate medicale, rapoarte de ancheta sociala si alte acte pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.

Art. 6
(1) In vederea exercitarii prerogativei de gratiere, Presedintele Romaniei poate solicita, atunci cand socoteste necesar, avize consultative de la Ministerul Justitiei, care este obligat sa le inainteze in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
(2) De asemenea, atunci cand considera necesar, Presedintele Romaniei poate solicita informatii organelor administratiei publice locale, conducatorului locului de detentie, organelor judecatoresti si ale parchetelor, organelor de politie si altor institutii publice, precum si comandantului unitatii, pentru condamnatii militari.

Art. 7
Decretul de gratiere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
Decretul de gratiere trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a persoanei condamnate: numele, prenumele, prenumele parintilor, data si locul nasterii;
b) elementele de identificare a hotararii judecatoresti de condamnare;
c) pedeapsa aplicata de instanta, care face obiectul gratierii;
d) modalitatea gratierii – totala sau partiala, indicandu-se partea de pedeapsa gratiata, pentru gratierea partiala.

Art. 9
(1) Prin decret se pot gratia una sau mai multe pedepse.
(2) Gratierea individuala se acorda numai pentru pedepse privative de libertate. Dispozitiile prezentei legi privitoare la pedepse se aplica in mod corespunzator si sanctiunilor cu inchisoare contraventionala.
(3) Nu pot fi gratiate pedepsele deja executate, pedepsele a caror executare nu a inceput din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnarile cu suspendarea executarii pedepsei, pedepsele complementare si cele accesorii.
(4) Gratierea individuala nu are efect asupra laturii civile si asupra masurilor administrative pronuntate intr-o cauza penala.

Art. 10
In situatia respingerii cererii de gratiere, actul de respingere va fi comunicat persoanei care a introdus cererea, in termen de 30 de zile de la data adoptarii deciziei de catre Presedintele Romaniei.

Art. 11
Gratierea individuala poate fi refuzata de catre beneficiarul ei atunci cand cererea a fost facuta de alta persoana. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul condamnatului minor.

Capitolul III – Gratierea colectiva

Art. 12
Gratierea colectiva se acorda unui numar de persoane pentru condamnari determinate prin cuantumul pedepselor sau prin infractiunile pentru care au fost pronuntate.

Art. 13
(1) Gratierea colectiva poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instanta pentru fapte savarsite anterior datei prevazute in legea de gratiere.
(2) Atunci cand legea de gratiere intra in vigoare inaintea ramanerii definitive a hotararii de condamnare, gratierea isi produce efectele numai de la data ramanerii definitive a hotararii.

Art. 14
(1) In situatia pluralitatii de infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite, obiectul gratierii colective il constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infractiuni, si nu pedeapsa rezultanta.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), daca pentru unele dintre aceste pedepse este incidenta gratierea, ele vor fi descontopite, iar daca a ramas o singura pedeapsa din pedeapsa rezultanta, care nu este gratiata, va fi inlaturat si sporul eventual aplicat.
(3) Comutarea se poate face numai intr-o pedeapsa mai usoara, prevazuta de Codul penal, si numai in limitele stabilite de acesta.

Art. 15
(1) In cazul initierii legii de gratiere de catre Guvern, sarcina elaborarii proiectului de lege revine Ministerului Justitiei.
(2) Directia Generala a Penitenciarelor poate face propuneri motivate Ministerului Justitiei in vederea initierii unei legi de gratiere.

Capitolul IV – Dispozitii comune

Art. 16
(1) Gratierea este totala atunci cand priveste pedeapsa principala in integralitatea ei.
(2) Gratierea partiala poate privi o parte determinata din pedeapsa, o parte calculata prin raportare la pedeapsa in intregul ei, precum si restul pedepsei ramase de executat.

Art. 17
Gratierea individuala se acorda neconditionat, iar gratierea colectiva poate fi acordata si conditionat.

Art. 18
(1) Aducerea la indeplinire a dispozitiilor legale privind gratierea se face de catre judecatorul delegat, in conformitate cu art. 459 din Codul de procedura penala, si se pune in executare de catre Directia Generala a Penitenciarelor.
(2) Gratierea se aplica in termen de cel mult 48 de ore de la data publicarii actului de gratiere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 19
Efectele gratierii sunt cele prevazute de Codul penal.

Art. 20
Gratierea nu impiedica exercitarea cailor extraordinare de atac de catre condamnat, in conditiile legii, si nu poate constitui temei pentru respingerea acestora.

Capitolul V – Dispozitii finale

Art. 21
Dispozitiile prezentei legi se aplica numai cererilor de gratiere depuse dupa intrarea ei in vigoare, precum si cererilor de gratiere anterioare, daca aceasta reglementare este mai favorabila.

Art. 22
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 302/1952 privind procedura gratierii, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 46 din 9 septembrie 1952.

#legea-gratierii