Veniți creștini, cântați Aleluia! Amin!

Christian H. Bateman
Traducere și adaptare: Pastor Leontiuc Marius

1 Veniți creștini, cântați
Aleluia! Amin!
Regele Hristos lăudați;
Aleluia! Amin!
bucuroși cu toții-n glas, înaintea Tronului;
lauda Lui ne-aduce har.
Aleluia! Amin!

2 Ridicați inimi spre cer,
Aleluia! Amin!
lăude să cânte spre EL;
Aleluia! Amin!
Prieten și Îndrumător;
Pe noi ne iubește, cu dragoste veșnică .
Aleluia! Amin!

3 Hristos să fie lăudat !
Aleluia! Amin!
Cu El voi trăi în veac;
Aleluia! Amin!
pe tărâmul cerului,
bunătatea-i o vom gusta,
cântând întotdeauna,
„Aleluia! Amin!”

Acest imn constituie și liturghia mică pe care o oficiem în case sau la liturghii rezumate îninte de Absoluție

 

mai jos versiunea în engleză

1 Come, Christians, join to sing
Alleluia! Amen!
loud praise to Christ our King;
Alleluia! Amen!
let all, with heart and voice,
before his throne rejoice;
praise is his gracious choice.
Alleluia! Amen!

2 Come, lift your hearts on high,
Alleluia! Amen!
let praises fill the sky;
Alleluia! Amen!
he is our Guide and Friend;
to us he’ll condescend;
his love shall never end.
Alleluia! Amen!

3 Praise yet our Christ again,
Alleluia! Amen!
life shall not end the strain;
Alleluia! Amen!
on heaven’s blissful shore,
his goodness we’ll adore,
singing forevermore,
„Alleluia! Amen!”

Acest imn, de inspirație divină cules parcă din cer, este scris de fratele pastor protestant Christian H. Bateman al Bisericii Protestante din Moravia la 1846.Bateman, Christian Henry, fiul lui John Bateman, s-a născut la 9 august 1813, la Wyke, lângă Halifax. După ce a studiat în Biserica Moraviană și și-a exercitat slujirea acolo pentru o vreme, a devenit, în 1843, ministru al Bisericii Congregaționale Richmond Place, Edinburgh. După 1846 a fost succesiv ministru congregațional la Hopton, în Yorkshire și Beading, în Berkshire.

#142, #aleluia, #amin, #automata, #867, #cantati, #ciorna, #crestini, #veniti