Domn Divin Isus (Fairest Lord Jesus) un imn de Jan Hus

Imnul a fost cules de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben și Ernst Richter și a fost cântat prima dată de Jan Hus. Este probabil ca Hus să fie autorul, istoria acestui imn se pierde în negura timpului perioadei husite, este cert că este al valdenzilor, husiților și cântat de toți lutheranii, un imn evanghelic. Hus este cel care a aranjat acest imn în această formă, și a fost regăsit de urmașii credinței mai sus amintiți. Acest imn este și o rugăciune cu aclamație către Isus Dumnezeul nostru, un imn înălțător. Vă invit pe toți să-l învățăm, avem traducere dar și o interpretare engleză.
Traducere Limba Română: Pastor Leontiuc Marius Sebastian August 2021

Domn Divin Isus

Domn Divin Isus, Rege al naturii,
Fiul lui Dumnezeu și al omului
eu Te voi prețui și Te voi onora,
Tu, gloria, bucuria mea!

Ai creat pajiștea, frumoase pădurile,
ce se-mbracă-n haina primăverii;
Isus e dreptate, Isus fericire,
Inimii triste El mângâie.

Frumos e soarele,
Și lumina lunii,
Și toată bolta sclipitoare;
Dar mai strălucitor, Isus puritate
Decât toți îngerii din cer.

Frumoasă Mântuire! Domn al neamurilor!
Fiul Domnului și al omului!
Slavă și onoare! laudă, adorare!
Ție pentru totdeauna !


Mai jos versurile versiunii engleze

Fairest Lord Jesus
Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature,
O Thou of God and man the Son,
Thee will I cherish, Thee will I honor,
Thou, my soul’s glory, joy and crown.

Fair are the meadows, fairer still the woodlands,
Robed in the blooming garb of spring;
Jesus is fairer, Jesus is purer,
Who makes the woeful heart to sing.

Fair is the sunshine,
Fairer still the moonlight,
And all the twinkling starry host;
Jesus shines brighter, Jesus shines purer
Than all the angels heaven can boast.

Beautiful Savior! Lord of all the nations!
Son of God and Son of Man!
Glory and honor, praise, adoration,
Now and forever more be Thine.

#fairest, #automata, #867, #ciorna, #de, #divin, #domn, #hus, #imn, #isus, #jan, #jesus, #lord, #un

Veniți creștini, cântați Aleluia! Amin!

Christian H. Bateman
Traducere și adaptare: Pastor Leontiuc Marius

1 Veniți creștini, cântați
Aleluia! Amin!
Regele Hristos lăudați;
Aleluia! Amin!
bucuroși cu toții-n glas, înaintea Tronului;
lauda Lui ne-aduce har.
Aleluia! Amin!

2 Ridicați inimi spre cer,
Aleluia! Amin!
lăude să cânte spre EL;
Aleluia! Amin!
Prieten și Îndrumător;
Pe noi ne iubește, cu dragoste veșnică .
Aleluia! Amin!

3 Hristos să fie lăudat !
Aleluia! Amin!
Cu El voi trăi în veac;
Aleluia! Amin!
pe tărâmul cerului,
bunătatea-i o vom gusta,
cântând întotdeauna,
„Aleluia! Amin!”

Acest imn constituie și liturghia mică pe care o oficiem în case sau la liturghii rezumate îninte de Absoluție

 

mai jos versiunea în engleză

1 Come, Christians, join to sing
Alleluia! Amen!
loud praise to Christ our King;
Alleluia! Amen!
let all, with heart and voice,
before his throne rejoice;
praise is his gracious choice.
Alleluia! Amen!

2 Come, lift your hearts on high,
Alleluia! Amen!
let praises fill the sky;
Alleluia! Amen!
he is our Guide and Friend;
to us he’ll condescend;
his love shall never end.
Alleluia! Amen!

3 Praise yet our Christ again,
Alleluia! Amen!
life shall not end the strain;
Alleluia! Amen!
on heaven’s blissful shore,
his goodness we’ll adore,
singing forevermore,
„Alleluia! Amen!”

Acest imn, de inspirație divină cules parcă din cer, este scris de fratele pastor protestant Christian H. Bateman al Bisericii Protestante din Moravia la 1846.Bateman, Christian Henry, fiul lui John Bateman, s-a născut la 9 august 1813, la Wyke, lângă Halifax. După ce a studiat în Biserica Moraviană și și-a exercitat slujirea acolo pentru o vreme, a devenit, în 1843, ministru al Bisericii Congregaționale Richmond Place, Edinburgh. După 1846 a fost succesiv ministru congregațional la Hopton, în Yorkshire și Beading, în Berkshire.

#142, #aleluia, #amin, #automata, #867, #cantati, #ciorna, #crestini, #veniti

Adunarea Generală – Concluzii pentru început de an

Gruparea Religioasă
Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

în Adunare Generală

Hotărăște următoarele
1. Menține Componența actuală a Consistoriului Bisericii
2. Încredințează Corpului Pastoral competențele suplimentare ale Consistoriului
3. Având în vedere afirmațiile făcute de numitul Alexa Liviu Doru Alin față Gruparea Religioasă, afirmații față de care Consistoriul a oferit un comunicat în 30 noiembrie 2021, Recomandă membrilor Bisericii care se simt lezați și victime ale infracțiunilor de Incitare la Ură și Discriminare prevăzută de art. 369 Cod Penal, să se constituie părți vătămate și civile în Dosarul Penal nr. 440/D/P/2021 aflat pe rolul Parchetului general – DIICOT Serviciul Teritorial Timiș. Prin această acțiune penală nu suprimăm actul iertării ci apărăm valoarea intangibilă de demnitate a credinței noastre.

#134, #adunarea, #an, #automata, #867, #inceput, #ciorna, #concluzii, #de, #generala, #pentru

Duminica GAUDETE 12 Decembrie 2021

Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

Extras din Slujba din Duminica GAUDETE 2021 se află în materialul Video de mai sus în care este și predica.

Filipeni 4:4
Bucură-te todeauna în Domnul

PAROHIA TIMIȘOARA

Corul Foștilor Deținuți
din BISERICA PROTESTANTĂ
EVANGHELICĂ TIMIȘOARA

Fiți Binecuvântați !

contact@bisericaevanghelica.com

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian

#12, #2021, #automata, #867, #ciorna, #decembrie, #duminica, #gaudete

Duminică 5 Decembrie 2021 POPULUS ZION

Liturghia cu colinde este redată în clipul video.

Textul predicii este din cartea sf. profet ISAIA 62:11
11 Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El şi răsplătirile merg înaintea Lui.

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

#2021, #5, #automata, #867, #ciorna, #decembrie, #duminica, #populus, #zion