Marius Leontiuc – Curtea Interatlantica cauza JAPONIA c. RUSIA

ITLOS / Comunicat de presă 111
02 august 2007
Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Doctrinei si Mării
Tribunalul International du droit DE LA MER
Comunicat de presă
„HOSHINMARU” CASE
(Japonia v. Federaţia Rusă), PROMPT PRESĂ
„TOMIMARU” CASE (Japonia v. Federaţia Rusă), DE PRESĂ PROMPT
TRIBUNALUL PENTRU OBŢINEREA hotărârile sale cu privire
Luni şase-8-2007 LA 14
Hamburg, 2 august 2007. La data de 6 august 2007, Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării va livra hotărârile sale în „Hoshinmaru” Hotărârea şi „Tomimaru” Case. Hotărârile vor fi citite de către preşedintele Tribunalului, judecătorul Rüdiger Wolfrum, la o şedinţă publică în sala de judecată principal.
Procedurii orale, în „Hoshinmaru” Cazul au avut loc pe 19, 20 şi 23 iulie 2007. În observaţiile sale finale, Japonia a solicitat Tribunalului, printr-o hotărâre:
„(A) să declare că Tribunalul are competenţa în conformitate cu articolul 292 din Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării (denumită în continuare” Convenţia „), pentru a asculta cererea privind reţinerea navei a Hoshinmaru 88 (denumit în continuare” Hoshinmaru „) şi a echipajului în încălcarea obligaţiilor respondentului în temeiul articolului 73 (2) din convenţie;
(b) să declare că cererea este admisibilă, că afirmaţia a solicitantului este bine întemeiată, şi că pârâtul a încălcat obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 73 alineatul (2) din

Convenţia; şi
(C) să dispună Paratul a elibera nava de Hoshinmaru şi a echipajului, la astfel de termeni şi condiţii ca Tribunalul se consideră rezonabilă. „.
Federaţia Rusă a solicitat Tribunalului de a refuza de a face comenzi solicitate la paragraful 1 al Cererii de Japonia şi de a face următoarele ordine:
„(A) că aplicarea Japonia este inadmisibilă;
(B) alternativ, că acuzaţiile de reclamantă nu sunt bine întemeiate şi că Federaţia Rusă şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în conformitate cu paragraful 2 al articolului 73 din Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării „.
Pentru mass-media de informare – nu un record oficial
de asemenea, disponibile la http://www.itlos.org şi http://www.tidm.org
2 Press/111
02 august 2007
Procedurii orale, în „Tomimaru” Cazul au avut loc la 21 şi 23 iulie 2007 şi încheiate cu observaţiile finale ale ambelor părţi. Japonia a solicitat Tribunalului, printr-o hotărâre:
„(A) să declare că Tribunalul are competenţa în conformitate cu articolul 292 din Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării (denumită în continuare” Convenţia „), pentru a asculta cererea privind reţinerea navei Tomimaru 53 (denumit în continuare” Tomimaru „), cu încălcarea obligaţiilor respondentului în temeiul articolului 73 (2) din convenţie;
(B) să declare că cererea este admisibilă, că afirmaţia a solicitantului este bine întemeiată, şi că pârâtul a încălcat obligaţia în temeiul articolului 73 alineatul (2) din convenţie; şi
(C) să dispună Paratul pentru a elibera nava Tomimaru, la astfel de termeni şi condiţii ca Tribunalul se consideră rezonabilă „.
Federaţia Rusă a solicitat Tribunalului de a refuza de a face comenzi solicitate la alineatul 1 al Japoniei de aplicare şi de a face ordine următoarele:
„(A) că aplicarea Japonia este inadmisibilă;
(B) alternativ, că acuzaţiile de reclamantă nu sunt bine întemeiate şi că Federaţia Rusă şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în conformitate cu paragraful 2 al articolului 73 din Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării „.
Textul a hotărârilor judecătoreşti va fi disponibil la scurt timp după livrarea lor pe site-ul web al Tribunalului.
Notă de presă
După citirea hotărârilor judecătoreşti, preşedintele Wolfrum va organiza o conferinţă de presă cu privire la hotărârile pronunţate de Tribunal.
Membrii de presă sunt bineveniţi să participe la citirea hotărârilor şi conferinţe de presă, dar sunt rugaţi să se înregistreze în prealabil la Biroul de presă folosind formularul de acreditare mass-media disponibile pe site-ul web.
Audio discret şi înregistrarea video a şedinţei publice este permisă. Filmările face obiectul unei autorizaţii speciale de la Biroul de presă. Facilităţi sunt disponibile pentru echipajele de radio pentru a conecta echipamentul de înregistrare direct la sistemul audio al Tribunalului.
Comunicatele de presă ale Tribunalului, documentele şi alte informaţii sunt disponibile pe site-urile Tribunalului: http://www.itlos.org şi http://www.tidm.org şi de la grefa Tribunalului. Vă rugăm să contactaţi Dna Julia Ritter: Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hamburg, (Germania). Telefon: +49 (040) 35607 – 227, fax: +49 (040) 35607-245/275,
e-mail: press@itlos.org **

ITLOS/Press 111
2 August 2007
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
Press Release
THE „HOSHINMARU” CASE
(JAPAN v. RUSSIAN FEDERATION), PROMPT RELEASE
THE “TOMIMARU” CASE (JAPAN v. RUSSIAN FEDERATION), PROMPT RELEASE
TRIBUNAL TO DELIVER ITS JUDGMENTS ON
MONDAY, 6 AUGUST 2007 AT 2 P.M.
Hamburg, 2 August 2007. On 6 August 2007, the International Tribunal for the Law of the Sea will deliver its Judgments in The „Hoshinmaru” Case and The “Tomimaru” Case. The Judgments will be read by the President of the Tribunal, Judge Rüdiger Wolfrum, at a public sitting in the main courtroom.
The oral proceedings in The „Hoshinmaru” Case were held on 19, 20 and 23 July 2007. In its final submissions, Japan requested the Tribunal, by means of a judgment:
“(a) to declare that the Tribunal has jurisdiction under Article 292 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (hereinafter “the Convention”) to hear the application concerning the detention of the vessel of the 88th Hoshinmaru (hereinafter “the Hoshinmaru”) and the crew in breach of the Respondent’s obligations under Article 73(2) of the Convention;
(b) to declare that the application is admissible, that the allegation of the Applicant is well-founded, and that the Respondent has breached its obligations under Article 73(2) of theConvention; and
(c) to order the Respondent to release the vessel of the Hoshinmaru and the crew, upon such terms and conditions as the Tribunal shall consider reasonable.”.
The Russian Federation requested the Tribunal to decline to make the orders sought in paragraph 1 of the Application of Japan and to make the following orders:
“(a) that the Application of Japan is inadmissible;
(b) alternatively, that the allegations of the Applicant are not well-founded and that the Russian Federation has fulfilled its obligations under paragraph 2 of Article 73 of the United Nations Convention on the Law of the Sea”.
For information media – not an official record
also available at http://www.itlos.org and http://www.tidm.org
2 Press/111
2 August 2007
The oral proceedings in The “Tomimaru” Case were held on 21 and 23 July 2007 and concluded with the final submissions of both parties. Japan requested the Tribunal, by means of a judgment:
“(a) to declare that the Tribunal has jurisdiction under Article 292 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (hereinafter “the Convention”) to hear the application concerning the detention of the vessel the 53rd Tomimaru (hereinafter “the Tomimaru”) in breach of the Respondent’s obligations under Article 73(2) of the Convention;
(b) to declare that the application is admissible, that the allegation of the Applicant is well-founded, and that the Respondent has breached its obligation under Article 73(2) of the Convention; and
(c) to order the Respondent to release the vessel the Tomimaru, upon such terms and conditions as the Tribunal shall consider reasonable”.
The Russian Federation requested the Tribunal to decline to make the orders sought in paragraph 1 of Japan’s Application and to make the following orders:
“(a) that the Application of Japan is inadmissible;
(b) alternatively, that the allegations of the Applicant are not well-founded and that the Russian Federation has fulfilled its obligations under paragraph 2 of Article 73 of the United Nations Convention on the Law of the Sea”.
The text of the Judgments will be available shortly after their delivery on the website of the Tribunal.
Note to the Press
Following the reading of the Judgments, President Wolfrum will hold a press conference regarding the Judgments rendered by the Tribunal.
Members of the Press are welcome to attend the reading of the Judgments and the press conference but are requested to register in advance with the Press Office using the media accreditation form available on the website.
Unobtrusive audio and video recording of the public sitting is permitted. Filming is subject to special authorization from the Press Office. Facilities are available for radio crews to connect recording equipment directly to the Tribunal’s audio system.
The press releases of the Tribunal, documents and other information are available on the Tribunal’s websites: http://www.itlos.org and http://www.tidm.org and from the Registry of the Tribunal. Please contact Ms Julia Ritter: Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hamburg, (Germany). Telephone: +49 (040) 35607-227, fax: +49 (040) 35607-245/275,
e-mail: press@itlos.org * * *

Marius Leontiuc – preliminara sesizării Tribunalului INTERATLANTIC ITLOS

ITLOS/Press 43
21 December 2000
For information media – not an official record – also available at http://www.un.org/Depts/los/

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER


Press Release
(Issued by the Registrar)
CASE ON CONSERVATION OF SWORDFISH STOCKS BETWEEN CHILE AND THE
EUROPEAN COMMUNITY IN THE SOUTH-EASTERN PACIFIC OCEAN BEFORE
SPECIAL CHAMBER OF THE TRIBUNAL
On the request of Chile and the European Community, the International Tribunal
for the Law of the Sea, by an Order dated 20 December 2000, formed a Special Chamber
to deal with their dispute concerning the conservation and sustainable exploitation of
swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean. This Special Chamber consists of
President Chandrasekhara Rao, Judges Caminos, Yankov and Wolfrum, and ad hoc
Judge Orrego Vicuña. President Rao will preside over the Chamber.
The Special Chamber will be called upon to decide, among other things, whether
the European Community has complied with its obligations under the United Nations
Convention on the Law of the Sea to ensure conservation of swordfish in the fishing
activities undertaken by vessels flying the flag of any of its Member States in the high
seas adjacent to Chile’s exclusive economic zone, whether the Chilean Decree which
purports to apply Chile’s conservation measures relating to swordfish on the high seas is
in breach of the United Nations Convention, and whether the “Galapagos Agreement” of
2000 was negotiated in keeping with the provisions of the UN Convention.
A Judgment given by the Special Chamber will be considered as rendered by the
full Tribunal.
Article 15 of the Statute of the Tribunal provides for the formation of a Special
Chamber, if so requested by the parties to a dispute. The composition of the Chamber is
determined by the Tribunal, with the approval of the parties.
The Order of the Tribunal fixed the time limits for the submission of preliminary
objections and of the written pleadings of both Parties.
The Press Releases of the Tribunal, documents and other information are available on the
United Nations website: http://www.un.org/Depts/los/ and from the Registry of the Tribunal.
Please contact Mr. Robert van Dijk at Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hamburg,
Germany, Tel.: (49) (40) 35607-227/228, Fax: (49) (40) 35607-245/275; or
United Nations DC-1, suite 1140, New York, NY 10017,
Tel.: (1) (212) 963-6480, Fax: (1) (212) 963-0908,