LEGE nr. 139 din 18 iulie 2012 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/201

LEGE nr. 139 din 18 iulie 2012 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2011.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN