Posted by: leontiucmarius | June 13, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 2 /1990

LEGEA nr. 2 din 4 iulie 1990
privind aprobarea bugetului Presedentiei României
EMITENT: PARLAMENT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 iulie 1990

   Parlamentul României adopta prezenta lege.
    ART. 1
   Se introduce în Bugetul de stat pe anul 1990 un nou capitol denumit “Preşedinţia României”.
    ART. 2
   Se aproba bugetul Presedentiei României pe anul 1990 în suma de 60 milioane lei şi 1 milion dolari S.U.A.
    ART. 3
   Defalcarea pe destinaţii a bugetului Presedentiei României şi ordonatorii de credite bugetare se aproba de Preşedintele României.
    ART. 4
   La propunerea Preşedintelui României, Biroul permanent al Adunãrii Deputaţilor sau al Senatului va putea supune spre aprobare parlamentului suplimentarea bugetului Presedentiei, în cazul în care valorile stabilite potrivit prezentei legi pentru constituirea acestui buget sînt insuficiente.
   Aceasta lege a fost adoptatã de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 28 iunie 1990.
                 PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

                             MARŢIAN DAN

   Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa sa din ziua de 2 iulie 1990.
                 PREŞEDINTELE SENATULUI

              academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

   În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
   promulgãm Legea privind aprobarea bugetului Presedentiei României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
                 PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

                     ION ILIESCU

                         ——————

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: