Posted by: leontiucmarius | June 13, 2012

Leontiuc – RECOMANDAREA NR.R(89)8 PROTECŢIA PROVIZORIE ACORDATĂ DE INSTANŢĂ PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

CONSILIUL EUROPEI COMITETUL DE MINIŞTRI

RECOMANDAREA NR.R(89)8

A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE PRIVIND PROTECŢIA PROVIZORIE ACORDATĂ DE INSTANŢĂ PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

(adoptată de Comitetul de Miniştri la 13 septembrie 1989 la reuniunea cu nr.428 a Delegaţilor Miniştrilor) Comitetul de Miniştri, în conformitate cu termenii articolului I5.b din Statutul Consiliului Europei, Având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Având în vedere că autorităţile administrative sunt active în numeroase domenii şi că activităţile lor sunt de natură să afecteze drepturile, libertăţile şi interesele individului; Având în vedere că executarea imediată, deplină de acte administrative care au fost contestate sau sunt pe cale de a fi atacate. poate, în anumite circumstanţe, aduce atingere intereselor persoanelor într-un mod ireparabil care, pentru motive de echitate, ar trebui să fie evitat pe cât posibil ; Considerând că este de dorit să se garanteze persoanelor fizice protecţie cu titlu provizoriu de către instanţele judecătoreşti, în cazul în care aceasta este necesară, fără a neglija necesitatea unei acţiuni administrative eficiente; Reamintind principiile generale privind protecţia individului în raport cu actele autorităţilor administrative stabilite în Rezoluţia sa (77) 31 şi principiile cu privire la exercitarea puterilor discreţionare de către autorităţile administrative cuprinse în Recomandarea nr R (80) 2, Recomandă guvernelor statelor membre de a se inspira, în dreptul şi practica lor din principiile enunţate în prezenta recomandare. 1.Atunci când această recomandare a fost adoptată, Reprezentantul Danemarcei, în aplicarea articolului 10.2.c din Regulamentul de procedură pentru şedinţele delegaţilor miniştrilor “, a rezervat Guvernului sau dreptul de a se conforma acesteia sau nu.

INTRODUCERE

Următoarele principii se aplică la protecţia provizorie din partea instanţei împotriva actelor administrative. Fără a aduce atingere următorului sub-paragraf, termenul de “act administrativ” înseamnă, în conformitate cu Rezoluţia (77) 31 privind protecţia individului în raport cu actele adoptate de autorităţile administrative, orice măsură sau decizie individuală care este luată prin exercitarea autorităţii publice şi care este de natură să afecteze în mod direct drepturile, libertăţile sau interesele persoanelor. În acele sisteme juridice în care actele administrative de reglementare pot fi contestate în faţa unei instanţe, următoarele principii se aplică, de asemenea, în cazul protecţiei provizorii împotriva actelor administrative de reglementare.

PRINCIPII

 I Atunci când o instanţă este sesizată cu o contestatie referitoare la un act administrativ, iar instanţa nu a pronunţat încă o decizie, solicitantul poate cere aceleiaşi instanţe sau unei alte instanţe competente să ia măsuri de protecţie provizorie împotriva actului administrativ. Persoana în cauză trebuie să aibă acelaşi drept de a solicita unei instanţe competente să ia măsuri de protecţie provizorie, înainte de contestarea actului în conformitate cu primul sub-paragraf, în caz de urgenţă sau atunci când o plângere administrativă, care nu cuprinde în sine niciun efect suspensiv, a fost depusă împotriva actului administrativ şi nu a fost încă solutionată.

II În decizia privind acordarea protecţiei provizorii solicitantului, instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii relevanţi şi interesele. Măsuri de protecţie provizorii pot fi acordate, în special, în cazul în care executarea actului administrativ este susceptibilă de a provoca daune severe, care ar putea fi remediate cu dificultate şi dacă există un caz prima-facie împotriva valabilităţii actului.

III Măsurile de protecţie provizorie dispuse de către instanţa competentă pot lua forma de suspendare a executarii actului administrativ, în întregime sau parţial, prin care se dispune în totalitate sau parţial restabilirea situaţiei care a existat la momentul adoptarii actului administrativ sau la orice modificare ulterioară, şi de impunere asupra administraţiei a oricarei obligaţii corespunzătoare, în conformitate cu competenţele Curţii. Măsurile de protecţie provizorie se acordă pentru perioada stabilită de instanţă. Ele pot fi supuse anumitor condiţii si pot fi revizuite. Măsurile de protecţie provizorie nu pot aduce în nici un fel atingere deciziei care urmează să fie luată de instanţa sesizată cu privire la contestarea actului administrativ.

IV Procedurile prezentate instanţei trebuie să fie rapide. Cu excepţia cazurilor de urgenţă, procedura trebuie să se facă în contradictoriu şi trebuie să permită accesul persoanelor terţe interesate. Atunci când, în cazuri de urgenţă, persoanele interesate nu au putut fi audiate înainte ca instanţa să acorde măsura de protecţie provizorie, problema va fi supusă unei noi examinări într-un timp scurt, în cadrul unei proceduri în conformitate cu alineatul precedent.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: