Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 1/2010 stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare

LEGE   Nr. 1 din 6 ianuarie 2010
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu în Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana
ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 11 ianuarie 2010

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII. 1 şi VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:
1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Senatele universităţilor stabilesc valoarea taxelor de şcolarizare, în valută, cel puţin la nivelul cheltuielilor de şcolarizare, precum şi modalitatea de plată, integral sau în rate.
(3) Din sumele încasate din taxele de şcolarizare prevăzute la alin. (1), universităţile alocă cel puţin 20% pentru burse acordate studenţilor români şi/sau străini.”
2. La anexă, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
„A. Invăţământ cu frecvenţă
1. Invăţământul liceal secundar superior: 180 euro/lună
2. Invăţământul universitar şi postuniversitar

Domeniul de învăţământ
 Invăţământ universitar de licenţă, de masterat, rezidenţiat
(euro/lună)
 Invăţământ postuniversitar, doctorat
(euro/lună)
 
Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi matematici aplicate, sport
 270
 290
 
Arhitectură
 350
 370
 
Sociouman, psihologie, economic
 220
 240
 
Medicină
 320
 340
 
Muzică şi arte
 420
 440
 
Interpretare muzicală, teatru
 750
 770
 
Film
 950
 970
 

Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ.
La taxele de mai sus se adaugă costul cazării şi, respectiv, al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituţiei de învăţământ.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
DANIELA POPA

 
Ordonanta 22 din 29 august 2009 (Ordonanta 22/2009) privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana
Publicat in Monitorul Oficial 599 din 31 august 2009 (M. Of. 599/2009)

.
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.1 si VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
   Art. 1. -(1) Incepand cu anul de invatamant 2009-2010, cuantumul minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana, este cel prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.    (2) Senatele universitatilor pot stabili valoarea finala a acestor taxe de scolarizare, in conditiile legii.    (3) Sumele incasate din taxele de scolarizare prevazute la alin. (1) se utilizeaza conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.    Art. 2. – Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu anul de invatamant 2009-2010. Pe data publicarii prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor din alte tari care studiaza pe cont propriu in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, aprobata prin Legea nr. 102/1994, cu completarile ulterioare.    Art. 3. – Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC                                                      Contrasemneaza:                                                  —————                                    Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,                                                Ecaterina Andronescu                                           Ministrul afacerilor externe,                                                Cristian Diaconescu                                           Ministrul finantelor publice,                                                   Gheorghe Pogea

 

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: