Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 1/2003 si OUG nr. 133/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numãrului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public

LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2003
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numãrului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea numãrului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002.

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                               DORU IOAN TARACILA

    Bucureşti, 9 ianuarie 2003.
    Nr. 1.

Ordonanta de urgenta 133 din 10 octombrie 2002 (OUG 133/2002) pentru modificarea numarului maxim de posturi pentru anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Public
Publicat in Monitorul Oficial 770 din 23 octombrie 2002 (M. Of. 770/2002)

   In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 1. – Numarul maxim de posturi prevazut pe anul 2002 in bugetul Ministerului Justitiei se suplimenteaza cu 23 de posturi pentru Institutul National de Criminologie, prin diminuarea cu 15 posturi si, respectiv, 8 posturi a numarului maxim de posturi prevazut pe anul 2002 in bugetele Ministerului de Interne si Ministerului Public.    Art. 2. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ordonatorii principali de credite vor introduce modificarile corespunzatoare in structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile, aprobate pe anul 2002.    Art. 3. – Fondurile necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se asigura prin diminuarea bugetelor Ministerului de Interne si Ministerului Public si suplimentarea cu sumele respective a bugetului Ministerului Justitiei.    Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la solicitarea ministerelor implicate, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor art. 3 in structura bugetului de stat si a bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne si Ministerului Public.
   PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE                                                             Contrasemneaza:                                                         —————                                                     p. Ministrul justitiei,                                                      Alexe Ivanov Costache,                                                         secretar de stat                                                       Ministru de interne,                                                             Ioan Rus                                                  Ministrul finantelor publice,                                                     Mihai Nicolae Tanasescu

Advertisements

Responses

  1. salutations respect your work have a ganders of mine


discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: