Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr 1/1999 si OUG 26 /1998 salarii aparare

LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1999
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului din sectorul producţiei de apãrare
EMITENT: PARLAMENT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 13 ianuarie 1999

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului din sectorul producţiei de apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 12 octombrie 1998.

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

            p. PREŞEDINTELE SENATULUI
                   ULM SPINEANU

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                PAULA IVANESCU
                          —————-

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 26 din  9 octombrie 1998
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din 12 octombrie 1998

 

 

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    ARTICOL UNIC
    (1) Salariatii agentilor economici din sectorul productiei de aparare, aflati la dispozitia unitatii ca urmare a intreruperii activitatii, beneficiaza, in intregul an 1998, de drepturile stabilite la art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 22/1996.
    (2) Nomenclatorul agentilor economici care beneficiaza de prevederile alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul apararii nationale,
                        Victor Babiuc

                        Ministrul industriei si comertului,
                        Radu Berceanu

                        p. Ministrul finantelor,
                        Dan Radu Rusanu,
                        secretar de stat

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

 

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: