Marius Leontiuc – Legea nr 1/1999 si OUG 26 /1998 salarii aparare

LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1999
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului din sectorul producţiei de apãrare
EMITENT: PARLAMENT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 13 ianuarie 1999

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului din sectorul producţiei de apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 12 octombrie 1998.

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

            p. PREŞEDINTELE SENATULUI
                   ULM SPINEANU

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                PAULA IVANESCU
                          –––––-

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 26 din  9 octombrie 1998
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din 12 octombrie 1998

 

 

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    ARTICOL UNIC
    (1) Salariatii agentilor economici din sectorul productiei de aparare, aflati la dispozitia unitatii ca urmare a intreruperii activitatii, beneficiaza, in intregul an 1998, de drepturile stabilite la art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 22/1996.
    (2) Nomenclatorul agentilor economici care beneficiaza de prevederile alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul apararii nationale,
                        Victor Babiuc

                        Ministrul industriei si comertului,
                        Radu Berceanu

                        p. Ministrul finantelor,
                        Dan Radu Rusanu,
                        secretar de stat

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

 

#marius-leontiuc-salarii-aparae