Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 1/1997 si OUG 6/1996

LEGE   Nr. 1 din 24 ianuarie 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilitatii sumelor platite cu titlu de salarii si alte drepturi salariale
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din 27 ianuarie 1997

 

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilitatii sumelor platite cu titlu de salarii si alte drepturi salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 18 septembrie 1996.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ION DIACONESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 ianuarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                         PETRE ROMAN

 
ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 6 din 17 septembrie 1996
privind regimul deductibilitatii sumelor platite cu titlu de salarii si alte drepturi salariale
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 18 septembrie 1996

 

 

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Sumele de natura salariilor si altor drepturi salariale, care depasesc limita prevazuta la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, acordate persoanelor care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe salarii, conform art. 7 lit. d), e), g) sau h), din aceeasi lege, nu sunt cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil sau a venitului impozabil, dupa caz.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu plata salariilor si a altor drepturi salariale, aferente lunii septembrie 1996.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga dispozitiile art. 7 ultimul alineat din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

Advertisements

Responses

  1. Greeting appreciate your blog have a browse of mine


discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: