Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr 1/ 2002 si OG nr 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor

Parlamentul Romaniei
Lege nr. 1/2002
din 10/01/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 22/01/2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1999 pentru
aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor
din Romania
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 16 din 28 ianuarie 1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a
autostrazilor din Romania, emisa in temeiul art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 29 ianuarie 1999, cu urmatoarele modificari si
completari:
1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA
pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor
si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie”
2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1. – Se aproba Programul prioritar de constructie a autostrazilor si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie din
Romania prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.”
3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2. – Autostrazile si drumurile nationale cu patru benzi de circulatie, prevazute in anexa, sunt definite ca drumuri de
interes national si european si constituie utilitate publica, expropriator fiind statul roman prin Regia Autonoma «Administratia
Nationala a Drumurilor din Romania» de sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”
4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 3. – Delimitarea terenurilor necesare amplasarii autostrazilor si drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie se
realizeaza cu respectarea legii, in baza studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice si a documentatiei de urbanism si
amenajare a teritoriului.”
5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4. – (1) Terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului sau in proprietatea publica a unitatilor administrativteritoriale,
pe care se executa autostrazile si drumurile nationale cu patru benzi de circulatie, inclusiv instalatiile, cladirile si
dotarile aferente acestora, trec in administrarea Regiei Autonome «Administratia Nationala a Drumurilor din Romania» prin
hotarare a Guvernului.
(2) Terenurile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau a persoanelor fizice ori juridice se
expropriaza potrivit art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, intra in proprietatea
publica a statului si trec in administrarea Regiei Autonome «Administratia Nationala a Drumurilor din Romania».”
6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5. – Terenurile prevazute la art. 4 se excepteaza de la plata taxelor si impozitelor prevazute de lege.”
7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6. – Programul prioritar de constructie a autostrazilor si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie poate fi
finantat, in baza documentatiilor tehnico-economice aprobate, de la bugetul de stat, din imprumuturi externe si din alte surse
legal constituite.”
8. Anexa va avea urmatorul cuprins:
“ANEXA
PROGRAMUL PRIORITAR
privind constructia de autostrazi si drumuri nationale
cu patru benzi de circulatie
Tronsoanele de autostrazi si drumuri nationale cu patru benzi de circulatie insumeaza 1.701 km si sunt urmatoarele:
I. Autostrazi
Bucuresti-Pitesti 96 km
Bucuresti-Fetesti-Cernavoda 151 km
Centura Bucuresti Sud 46 km
Centura Bucuresti Nord 50 km

 

Guvernul Romaniei

Ordonanta nr. 16/1999

din 28/01/1999

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 29/01/1999

pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a

autostrazilor din Romania

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1. – Se aproba Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania prevazut in anexa, care face parte

integranta din prezenta ordonanta.

Art. 2. – Tronsoanele de autostrazi prevazute in anexa sunt lucrari de interes national si constituie utilitate publica,

expropriator fiind statul roman, prin Regia Autonoma “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” de sub autoritatea

Ministerului Transporturilor.

Art. 3. – Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru realizarea tronsoanelor de autostrazi se

realizeaza in baza documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii, a studiilor de fezabilitate si a

proiectelor tehnice.

Art. 4. – (1) Terenurile aflate in proprietatea publica a statului, judetului, municipiului, orasului sau comunei, pe care se

executa tronsoane de autostrada, inclusiv cele destinate amplasarii instalatiilor, cladirilor si dotarilor aferente, se trec in

administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, prin hotarare a Guvernului. Terenurile

aflate in proprietatea privata a judetului, municipiului, orasului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza

potrivit dispozitiilor art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si intra in

proprietatea publica a statului.

(2) Terenurile aflate in proprietatea privata a statului pe care se executa tronsoane de autostrada, inclusiv cele destinate

amplasarii instalatiilor, cladirilor si dotarilor aferente si terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (1) se trec in

administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, prin hotarare a Guvernului.

Art. 5. – Pentru terenurile prevazute la art. 4 nu se percep taxe sau impozite.

Art. 6. – Finantarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor din Romania se asigura de la bugetul de stat, din

credite externe si din alte surse legal constituite, pe baza de documentatii tehnico-economice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza

————–

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

p. Ministrul finantelor,

Bujor Bogdan Teodoriu,

secretar de stat

Bucuresti, 28 ianuarie 1999.

Nr. 16.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: