Posted by: leontiucmarius | May 28, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 1/1992

LEGE Nr. 1 din 16 ianuarie 1992
privind abrogarea unor acte normative
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 20 ianuarie 1992

 

 

In scopul eliminarii din legislatia Romaniei a unor acte normative emise de vechiul regim care au devenit anacronice, precum si a unor reglementari cu caracter exceptional,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se abroga urmatoarele legi si decrete:
– Legea nr. 8/1972 privind dezvoltarea economico-sociala planificata a Romaniei, publicata in Buletinul Oficial nr. 135 din 25 noiembrie 1972;
– Legea nr. 6/1988 privind statutul juridic al unitatilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, publicata in Buletinul Oficial nr. 36 din 4 iulie 1988;
– Legea nr. 33/1968 privind pregatirea tineretului pentru apararea patriei, publicata in Buletinul Oficial nr. 149 din 15 noiembrie 1968;
– Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, publicat in Buletinul Oficial nr. 65 din 11 mai 1973;
– Decretul nr. 175 din 24 martie 1973 privind programul de lucru pentru realizarea planului de stat de investitii;
– Decretul nr. 92/1984 privind imbunatatirea organizarii unitatilor de constructii-montaj in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza, publicat in Buletinul Oficial nr. 21 din 19 martie 1984;
– Decretul nr. 137/1984 privind imbunatatirea organizarii unitatilor cu activitate de constructii-montaj in strainatate, in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza, publicat in Buletinul Oficial nr. 34 din 19 aprilie 1984;
– Decretul prezidential nr. 2 din 5 ianuarie 1976 privind aplicarea in ramura constructii a preturilor de deviz reasezate pentru lucrarile de constructii-montaj si de reparatii la constructii;
– Decretul nr. 394 din 2 decembrie 1976 privind imbunatatirea preturilor de productie si de livrare reasezate;
– Decretul nr. 392 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea si imbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor de productie si de livrare in industrie, a preturilor de deviz de constructii si a tarifelor la serviciile prestate unitatilor socialiste;
– Decretul nr. 232 din 26 iunie 1982 privind modificarea preturilor de productie si de livrare in industrie, a tarifelor in transporturi si a preturilor de deviz pentru activitatea de constructii-montaj;
– Decretul nr. 86 din 27 martie 1987 privind reducerea consumurilor de materiale de constructii pentru investitii;
– Decretul nr. 259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale si energetice la produse, servicii si in constructii, publicat in Buletinul Oficial nr. 49 din 6 septembrie 1988;
– Decretul nr. 502/1973 privind infiintarea si organizarea Institutului de marina “Mircea cel Batran” si a Liceului militar de marina “Alexandru Ioan Cuza”, publicat in Buletinul Oficial nr. 140 din 18 septembrie 1973;
– Decretul nr. 58/1975 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare, publicat in Buletinul Oficial nr. 54 din 5 iunie 1975;
– Decretul 469/1971 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Invatamintului, publicat in Buletinul Oficial nr. 163 din 30 decembrie 1971;
– Decretul nr. 68/1980 privind uniformele de drepturile de echipament ale militarilor din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne in timp de pace;
– Decretul nr. 69/1980 privind drepturile de hrana in timp de pace ale efectivelor Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;
– Decretul nr. 40/1985 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru productia de aparare si inzestrare a armatei;
– Decretul nr. 390/1979 privind suportarea amenzilor si penalitatilor de catre unitatile economice socialiste, publicat in Buletinul Oficial nr. 88 din 15 noiembrie 1979;
– Decretul nr. 841/1964 privind reglementarea iesirii din indiviziune a statului, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1965;
– Decretul-lege nr. 5/1989 pentru urmarirea, judecarea si pedepsirea unor infractiuni, publicat in Monitorul Oficial nr. 7 din 30 decembrie 1989;
– Decretul nr. 81/1985 privind unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de solutionare a litigiilor dintre unitatile socialiste, publicat in Buletinul Oficial nr. 13 din 18 martie 1985;
– Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obstesc prin lipsuri sau degradarii de bunuri, publicat in Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, modificat prin Decretul nr. 339/1981;
– Articolul 3 din Decretul-lege nr. 84/1990 privind confectionarea si vinzarea verighetelor din aur pentru populatie, publicat in Monitorul Oficial nr. 30 din 22 februarie 1990.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 noiembrie 1991.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: