Legea nr. 1/1990

LEGE Nr. 1 din 30 iunie 1990
privind organizarea si functionarea serviciilor Presedintiei Romaniei
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 2 iulie 1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Pe data prezentei legi se organizeaza serviciile necesare institutiei prezidentiale in vederea indeplinirii de catre Presedintele Romaniei a prerogativelor ce-i sint conferite prin lege.
Art. 2
La Presedintia Romaniei functioneaza urmatoarele compartimente:
a) Departamentul de analiza politica;
b) Secretariatul general;
c) Cabinetul Presedintelui;
d) Directia de protocol;
e) Directia de documentare si informare.
Art. 3
Departamentul de analiza politica este condus de un sef de departament, cu rang de ministru, si are in componenta sa:
a) Directia pentru politica interna;
b) Directia pentru politica externa;
c) Directia pentru stiinta, invatamint, cultura;
d) Directia pentru probleme militare si ordine publica;
e) Directia juridica;
f) Directia de presa. Purtatori de cuvint.
Directiile din structura Departamentului de analiza politica sint conduse de consilieri prezidentiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului.
Art. 4
Secretariatul general al Presedintiei, condus de un secretar general cu rang de prim-adjunct al ministrului, are in componenta sa:
a) Directia acte prezidentiale;
b) Grupul de analize si investigatii; relatii cu publicul;
c) Directia economica si administrativa.
Compartimentele din cadrul Secretariatului general sint conduse de directori.
Art. 5
Cabinetul Presedintelui este condus de un director general, ajutat de un director si doi sefi de cabinet.
Art. 6
Directia de protocol este condusa de un sef de protocol, cu rang de ambasador.
Art. 7
Directia de documentare si informare este condusa de un director.
Art. 8
Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor din structura Presedintiei Romaniei se stabilesc prin regulament aprobat de Presedintele Romaniei.
Art. 9
Statul de functii, conditiile de studii si nivelul de salarizare al functiilor pentru personalul din cadrul Presedintiei Romaniei sint prevazute in anexa la prezenta lege.
Numarul de posturi necesare functionarii Presedintiei si repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc de Presedintele Romaniei in cadrul prevederilor bugetului Presedintiei.
Art. 10
Numirea si eliberarea din functie a sefului Departamentului de analiza politica, a secretarului general, a directorului general al Cabinetului Presedintelui, a sefului Directiei de protocol si a directorului Directiei de documentare si informare se fac de Presedintele Romaniei.
Numirea si eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se fac de Presedintele Romaniei, la propunerea sefului Departamentului de analiza politica.
Numirea si eliberarea din functie a personalului din compartimentele functionale ale Presedintiei Romaniei se fac de catre sefii acestor compartimente.
Art. 11
Pentru asigurarea securitatii Presedintelui Romaniei, precum si pentru paza sediului Presedintiei, functioneaza Unitatea speciala de paza si protocol, in subordinea directa a Presedintelui.
Regulamentul de organizare si functionare a acestei unitati se va aproba de Presedintele Romaniei.
Art. 12
Presedintia Romaniei are personalitate juridica si se finanteaza din bugetul Presedintiei, aprobat prin lege.
Presedintia Romaniei are sediul in municipiul Bucuresti, in latura noua si anexele din incinta a Palatului Cotroceni. Muzeul Cotroceni va functiona ca institutie distincta subordonata Ministerului Culturii.
Administratia si intretinerea intregului complex al Palatului Cotroceni, inclusiv muzeul, se vor asigura in mod unitar de catre guvern. Directorul general al complexului se va afla in subordinea Presedintiei.
Presedintia Romaniei va dispune si de alte spatii de protocol care se afla in subordinea si administratia guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1990.

PRESEDINTELE SENATUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam aceasta lege si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

ANEXA 1

STATUL DE FUNCTII
pentru serviciile Presedintiei Romaniei
____________________________________________________________________________
Salariul tarifar
lei/lunar
Nr. Denumirea functiei Conditii de ________________
crt. studii si vechime minim maxim
____________________________________________________________________________
1. Consilier; director general studii superioare 8000 10000
2. Expert studii superioare 6500 8000
3. Director studii superioare 6000 8000
4. Sef de cabinet I studii superioare
5 ani in specialitate 4500 6000
5. Sef de cabinet II studii medii
5 ani in specialitate 3500 5000
6. Secretar de cabinet studii medii
5 ani in specialitate 2900 3700
7. Consultant (documentarist,
analist programator) de
specialitate

 • gradul I studii superioare

10 ani in specialitate 4900 6300

 • gradul II studii superioare

8 ani in specialitate 4700 6000

 • gradul III studii superioare

6 ani in specialitate 3800 5500
8. Economist (inginer)

 • gradul I studii superioare

10 ani in specialitate 4900 6300

 • gradul II studii superioare

8 ani in specialitate 4700 6000

 • gradul III studii superioare

6 ani in specialitate 3800 5500
9. Contabil sef studii superioare
10 ani in specialitate 4900 6300
10. Contabil, merceolog, studii medii
statistician, casier 10 ani in specialitate 3500 4500
11. Revizor contabil studii superioare
8 ani in specialitate 4000 5500
12. Revizor contabil studii medii
10 ani in specialitate 3000 4000
13. Translator, traducator studii superioare
6 ani in specialitate 4600 6000
14. Stenodactilograf studii medii 3000 4000
secretar-dactilograf 3 ani in specialitate 2800 3500
15. Functionar

 • gradul I studii medii

5 ani in specialitate 3000 4000

 • gradul II studii medii

3 ani in specialitate 2900 3500

 • gradul III studii medii 2800 3300

16. Bibliotecar studii superioare
3 ani in specialitate 3800 4500
17. Arhivar studii medii
3 ani in specialitate 2900 3500
18. Administrator studii medii
5 ani in specialitate 3500 4500
19. Curier studii medii 2500 3300
20. Portar 2500 3000
21. Ingrijitor 2500 3000
22. Muncitor

 • inalta calificare I studii medii 3500 4000
 • inalta calificare II studii medii 3300 3800
 • specialist studii medii 3800 4500

23. Sofer 3300 4500
24. Bufetier 3500 4500
ajutor bufetier 2500 3000
25. Manipulant bunuri 2500 3500
____________________________________________________________________________