Marius Leontiuc – LEGEA n r . 2 7 / 2 0 1 2 inlaturarea prescriptiei

 

LEGEA n r . 2 7 / 2 0 1 2

 

LEGEA n r . 2 7 / 2 0 1 2
pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Codul penal al României, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 121, alineatul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor contra păcii şi omenirii, indiferent de data la
care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 174—176 şi al infracţiunilor
intenţionate urmate de moartea victimei,”
2. La articolul 121, după alineatul 2 se introduce un nou
alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
„Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul
infracţiunilor prevăzute la alin. 2 lit. b) pentru care nu s-a împlinit
termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în
vigoare a acestei dispoziţii.”
3. La articolul 125, alineatul 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în
cazul:
a) infracţiunilor contra păcii şi omenirii, indiferent de data
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 174—176 şi al infracţiunilor
intenţionate urmate de moartea victimei.”
4. La articolul 125, după alineatul 2 se introduce un
nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
„Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici
în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. 2 lit. b) pentru care, la
data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit
termenul de prescripţie a executării.”
Art. II. — Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie
2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război,
indiferent de data la care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor
intenţionate urmate de moartea victimei.”
2. La articolul 153, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul
infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a
împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data
intrării în vigoare a acestei dispoziţii.”
3. La articolul 161, alineatul (2) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale
în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război,
indiferent de data la care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor
intenţionate urmate de moartea victimei.”
4. La articolul 161, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale
nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care,
la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit
termenul de prescripţie a executării.”
Art. III. — Dispoziţiile art, II intră în vigoare la data intrării în
vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN
PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
Bucureşti, 16 martie 2012.