Marius Leontiuc STIRI – Guvernul va schimba din nou Codul Fiscal

Pragul afacerilor peste care se plăteşte TVA va creşte la 35.000 euro la 65.000 de euro, limitarea dreptului de deducere a TVA la achiziţia de vehicule, în unele situaţii, va fi eliminată, iar păcura va fi marcată şi colorată, pentru reducerea evaziunii, potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal.

„Măsura va conduce la reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea îmbunătăţirii administrării fiscale a acestor persoane şi combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de altă parte, măsura are ca efect simplificarea obligaţiilor în materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizează o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de 220.000 lei, având în vedere că acestea nu mai au obligaţia depunerii de deconturi de TVA”, arată reprezentanţii Ministerului Finanţelor, în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului Fiscal.

Proiectul propune şi eliminarea limitării dreptului de deducere a TVA la achiziţia de vehicule, de 50%, pentru autoturismele utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice a persoanei impozabile, anunţă Mediafax.

Executivul a decis în primăvara anului 2009 să elimine deductibilitatea TVA, iar la finele anului trecut a stabilit că aceste cheltuieli pot fi deductibile în proporţie de 50%.

Pe de altă parte însă, în cazul celor care nu utilizează autoturismul exclusiv în scopul activităţii economice, sfera limitării deducerii TVA se extinde şi asupra leasingului, închirierii, reparaţiilor, întreţinerii şi altor cheltuieli legate de acesta.

Totodată, pentru facilitarea transferului creanţelor neperformante din sectorul bancar, Ministerul Finanţelor propune acordarea unei deduceri la calculul profitului impozabil, prin intermediul provizioanelor fiscale, pentru contribuabilii cesionari care achiziţionează aceste creanţe, în vederea recuperării.

Prin urmare vor fi deductibile cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea creanţelor preluate, în limita diferenţei dintre valoarea nominală a creanţei preluate şi preţul de achiziţie al acesteia, după îndeplinirea unor condiţii specifice provizioanelor fiscale, legate de înregistrarea pe venituri a creanţelor respective, de neexistenţa unor relaţii de afiliere sau de perioada de înregistrare.

Proiectul include şi eliminarea obligaţiei contribuabilului de determinare a câştigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi eliminarea obligaţiei contribuabilului de a calcula şi vira impozitul reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pe baza declaraţiei de impunere trimestrială. Contribuabili vor fi obligaţi să determine câştigul net anual din transferul titlurilor.

Intermediarii sau societăţile de administrare a investiţiilor vor calcula şi reţine impozitul pentru fiecare tranzacţie ca plată anticipată. Intermediarii vor determina şi câştigul sau pierderile înregistrate de client într-un an. Totodată, brokerii şi administratorii de fonduri vor fi obligaţi să îşi informeze în scris clienţii cu privire la profitul sau pierderea înregistrată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul care s-a încheiat.

Conform sistemului actual de colectare a impozitului, fiecare investitor pe piaţa de capital este obligat să calculeze, să declare trimestrial câştigul acumulat şi să plătească, tot trimestrial, impozitul aferent. O altă declaraţie este depusă pentru înregul an, în baza acesteia urmând să se realizeze regularizarea.

Declaraţiile trimestriale au fost introduse în iulie 2010, când a fost adus la acelaşi nivel şi impozitul pe profit la 16% indiferent de perioada de deţinere a titlurilor. Anterior, investitorii plăteau impozit de 16% numai dacă titlurile erau vândute în mai puţin de un an, iar dacă păstrau titlurile în portofoliu peste un an, se achita doar 1% din câştig. Totodată, brokerii reţineau o cotă anticipată de impozit 1% pentru fiecare tranzacţie.

Potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal, păcura şi produsele energetice asimilate acesteia din punct de vedere al accizelor, din producţie naţională sau importuri, vor fi marcate şi colorate, cu scopul reducerii evaziunii fiscale.

Astfel, vor fi interzise utilizarea, transportul, deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi vânzarea păcurii nemarcate.

Interdicţiile nu vizează şi păcura destinată exportului sau livrată către sau de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

„Cheltuielile pentru marcarea şi colorarea păcurei sunt nesemnificative, aproximativ 1 leu/1.000 litri”, mai notează reprezentanţii MFP.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului Fiscal a fost lansat în dezbatere publică.

Marius Leontiuc – Legea nr.2/2012 si OUG nr 62/2011

Legea 2 din 6 ianuarie 2012 (Legea 2/2012)

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

Publicat in Monitorul Oficial 17 din 10 ianuarie 2012 (M. Of. 17/2012)

 Articol unic. –

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011.
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
 
   Bucuresti, 6 ianuarie 2012.
   Nr. 2.
 
 

Ordonanta de urgenta 62 din 29 iunie 2011 (OUG 62/2011) privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente
Publicat in Monitorul Oficial 460 din 30 iunie 2011 (M. Of. 460/2011) 
   Avand in vedere:    -Hotararea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;    -alocarea pentru Romania a sumei de 181 de milioane CHF, reprezentand contributia financiara nerambursabila elvetiana pentru o perioada de angajament de 5 ani si o perioada de plata de pana la 10 ani, incepand cu data aprobarii contributiei de catre Parlamentul elvetian, respectiv 7 decembrie 2009;    -necesitatea reglementarii cadrului financiar pentru demararea implementarii Programului de cooperare elvetiano-roman care sa permita beneficiarilor de proiecte sa isi asigure contributia proprie si cofinantarea aferenta;    -faptul ca neadoptarea unor masuri in regim de urgenta ar conduce la blocarea/intarzierea implementarii proiectelor si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile alocate Romaniei prin acest program;    -obiectivul contributiei financiare nerambursabile elvetiene de a contribui la reducerea disparitatilor economice si sociale, atat in cadrul Uniunii Europene, cat si intre diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare;    -impactul pozitiv, atat la nivel macroeconomic si la nivel social, cat si asupra mediului de afaceri din Romania, care se poate obtine printr-o accesare eficienta a fondurilor din cadrul acestei contributii financiare nerambursabile;    -importanta absorbtiei fondurilor externe nerambursabile, care reprezinta o prioritate absoluta pentru Romania si consecintele negative asupra institutiilor beneficiare, precum si asupra reformelor planificate in cazul neutilizarii fondurilor acordate de partea elvetiana,    -impactul negativ economic, social si asupra mediului de afaceri generat de neadoptarea in regim de urgenta a prevederilor cuprinse in prezenta Ordonanta de urgenta, concretizat in nerealizarea unor obiective de investitii in domenii care sustin dezvoltarea energiei durabile (cum ar fi reabilitarea termica, iluminatul public, transportul public) cu beneficii pentru dezvoltarea comunitatilor locale, in cresterea disparitatilor sociale in mediul rural si in lipsa accesului la instrumentele de finantare prevazute in acest Program pentru IMM-uri, 
   si intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   CAPITOLUL I
 Dispozitii generale
   Art. 1. –   (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente in vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor aferente acestuia.    (2) Regulile si procedurile stabilite in prezenta ordonanta de urgenta sunt aplicabile atat cheltuielilor realizate din contributia financiara elvetiana nerambursabila, cat si celor realizate din contributia nationala romaneasca, inclusiv celor reprezentand cofinantarea asigurata de beneficiari.    Art. 2. –   (1) Termenii: „Programul de cooperare elvetiano- roman” (denumit in continuare Program), „proiect”, „fond tematic”, „masura-suport”, „acord privind proiectul”, „acord de implementare”, „organism intermediar”, „Unitatea Nationala de Coordonare”, „autoritatea de plata”, „autoritatea de audit”, „SECO”, „SDC”, „facilitatea de pregatire a proiectului” si „fondul de asistenta tehnica” au intelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit in continuare Acord-cadru.    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 – Indaco Econ
   a) beneficiar – persoana juridica de drept public sau de drept privat, inregistrata fiscal in Romania, care semneaza acordul de implementare in calitate de beneficiar al finantarii externe nerambursabile si isi asuma pe deplin responsabilitatea legala privind gestionarea financiara a asistentei externe nerambursabile primite in cadrul Programului, precum si pentru implementarea unui proiect, ori persoana juridica de drept public sau de drept privat beneficiara a asistentei specifice furnizate in cadrul facilitatii de pregatire a proiectului ori persoana juridica de drept public beneficiara a asistentei specifice furnizate in cadrul fondului pentru asistenta tehnica;    b) masura – asistenta specifica furnizata in cadrul facilitatii de pregatire a proiectului si fondului pentru asistenta tehnica;    c) cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de catre beneficiari care pot fi finantate atat din fondurile externe nerambursabile aferente Programului, cat si din contributia proprie, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile in cadrul Programului;    d) cofinantare – orice contributie a beneficiarului la finantarea cheltuielilor eligibile aferenta proiectului/masurii;    e) contributie proprie – totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/masurilor proprii finantate in cadrul Programului, reprezentand sumele aferente cofinantarii, precum si sumele aferente altor cheltuieli decat cele eligibile;    f) valoarea totala a proiectului/masurii – totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementarii proiectului/masurii, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contributiei din fondurile externe nerambursabile aferente Programului si contributia proprie.    (3) Termenii „neregula”, „creante bugetare rezultate din nereguli”, „autoritati competente” au intelesurile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL II
 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate in cadrul Programului
   Art. 3. –   (1) Fondurile aferente Programului se aloca si se utilizeaza potrivit prevederilor Acordului-cadru si regulilor si procedurilor dezvoltate pe baza acestui acord.    (2) In cadrul Programului sunt cuprinse urmatoarele tipuri de asistenta financiara nerambursabila:    a) asistenta in cadrul abordarii bazate pe proiecte;    b) asistenta in cadrul abordarii aferente fondurilor tematice;    c) asistenta prin facilitatea de pregatire a proiectului;    d) asistenta prin fondul pentru asistenta tehnica.    Art. 4. –   (1) Ministerul Finantelor Publice coordoneaza managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si la Trezoreria Statului.    (2) Conturile deschise in vederea gestionarii fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program, potrivit prevederilor alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.    (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, in functie de stadiul implementarii proiectelor/masurilor acestora finantate in cadrul Programului la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri externe nerambursabile aferente Programului, efectuate in conformitate cu regulile si procedurile Programului.
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook
   (4) Pentru derularea operatiunilor financiare aferente proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, in calitate de beneficiari de proiecte/masuri, au obligatia sa deschida conturi in sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale in vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi in sistemul Trezoreriei Statului sau in banci comerciale.
   CAPITOLUL III
 Fonduri aferente Programului in cadrul abordarii bazate pe proiecte, asistentei prin facilitatea de pregatire a proiectului si prin fondul pentru asistenta tehnica
   Art. 5. –    Proiectele si masurile din prezentul capitol vizeaza tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    Art. 6. –   (1) Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului sunt cuprinse, dupa caz, in:    a) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8;    b) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;    c) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, atat pentru proiectele/masurile proprii, cat si pentru proiectele/masurile ai caror beneficiari sunt entitati finantate integral din bugetele acestora;    d) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care sunt entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;    e) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri, altii decat cei prevazuti la lit. a)-d).    (2) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor/masurilor prevazute la alin. (1) lit. c), beneficiarii de proiecte/masuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, in conditiile legii, finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (3) In bugetul Ministerului Finantelor Publice sunt cuprinse:    a) sumele necesare finantarii valorii totale a masurilor finantate din fondul pentru asistenta tehnica, pentru Ministerul Finantelor Publice, in calitate de beneficiar;    b) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente rambursarii fondurilor din conturile autoritatii de plata in conturile beneficiarilor de proiect sau de masura;    c) sumele necesare platii din conturile autoritatii de plata a creantelor bugetare ale bugetului Programului, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiarii de proiecte/masuri, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    (4) In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale sunt cuprinse:    a) sumele necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de autoritatea de plata;    b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor declarate eligibile de autoritatea de plata si care nu sunt considerate eligibile de SECO, altele decat cele prevazute la alin. (3) lit. c).    Art. 7. –   (1) Dupa certificarea cheltuielilor eligibile de catre autoritatea de plata, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c), conform acordurilor privind proiectul si acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite in baza acordului privind facilitatea de pregatire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul pentru Asistenta Tehnica se vireaza de catre autoritatea de plata in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele/masurile respective.    (2) Dupa certificarea cheltuielilor eligibile de catre autoritatea de plata, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b), d), e) conform acordurilor privind proiectul si acordurilor de implementare se vireaza de catre autoritatea de plata in conturile de disponibilitati prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. 
   Art. 8. –   (1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a proiectelor/masurilor pentru beneficiarii de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc de catre acestia pe baza fiselor de fundamentare ale proiectelor/masurilor propuse la finantare/finantate in cadrul Programului.    (2) In cazul beneficiarilor de proiecte sau masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si b), fisele de fundamentare prevazute la alin. (1) trebuie sa fie avizate de principiu de catre Unitatea Nationala de Coordonare, atat pentru propunerile de proiecte/masuri, cat si pentru proiectele/masurile aflate in implementare.    (3) Avizul de principiu al Unitatii Nationale de Coordonare se acorda pe baza informatiilor din fisa de fundamentare a proiectului/masurii propus/propuse la finantare si se refera la eligibilitatea activitatilor din cadrul proiectului/masurii si la respectarea prevederilor acordului privind proiectul si acordului de implementare daca este cazul, respectiv prevederilor contractuale stabilite in baza Acordului privind facilitatea de pregatire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul pentru asistenta tehnica fara a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finantare proiectul/masura respectiv/respectiva.    (4) Propunerile de credite de angajament si propunerile de credite bugetare prevazute la alin. (1) se includ la titlul referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.    (5) Fondurile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului si nu pot fi utilizate pentru finantarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificarilor bugetare si/sau prin virari de credite, ori prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.    (6) Din fondurile prevazute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului. 

   (7) Se autorizeaza ordonatorii de credite prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) sa efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri intre proiectele/masurile finantate/propuse la finantare in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si virari de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel incat sa se asigure implementarea corespunzatoare a proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului, cu modificarea corespunzatoare, in cazul in care este necesar, a valorii totale a proiectului/masurii, sau sa asigure finantarea unor proiecte/masuri noi. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.    Art. 9. –    Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si fondurile publice nationale destinate finantarii Programului, ramase la sfarsitul anului bugetar in conturile autoritatii de plata, precum si ale beneficiarilor de proiecte/masuri aprobate spre finantare in cadrul Programului, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
   CAPITOLUL IV
 Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate in cadrul Programului in cadrul abordarii bazate pe proiecte, asistentei prin facilitatea de pregatire a proiectului si prin fondul pentru asistenta tehnica
   Art. 10. –   (1) Proiectele/Masurile din prezentul capitol vizeaza tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    (2) Proiectele/Masurile implementate in cadrul Programului sunt considerate actiuni multianuale.    (3) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice aferente proiectelor/masurilor implementate in cadrul Programului pot fi anuale sau multianuale.    Art. 11. –   (1) Ministerul Finantelor Publice stabileste creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii Programului, avand in vedere acordul-cadru, si acestea se reflecta in anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice, in calitate de Unitate Nationala de Coordonare si de autoritate de plata, pentru proiectele si masurile aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d). 
   (2) Unitatea Nationala de Coordonare poate delega angajarea cheltuielilor si o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli organismelor intermediare, in limita competentelor reglementate pe baza acordului/acordurilor de delegare de atributii incheiat/incheiate intre acestea, prin derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.    (3) Organismele intermediare/Unitatea Nationala de Coordonare efectueaza angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Programului pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d), in baza creditelor de angajament stabilite conform alin. (1), precum si o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare, iar autoritatea de plata efectueaza inregistrarea in contabilitate (operatiune specifica fazei de lichidare), precum si ordonantarea si plata acestora in baza creditului bugetar, stabilit conform alin. (1).    (4) Autoritatea de plata are responsabilitatea efectuarii reconcilierii contabile cu beneficiarii de proiecte/masuri privind sumele platite acestora/restituite de acestia pentru operatiunile gestionate in cadrul Programului, cel putin o data pe an. Modelul de formular de reconciliere va fi prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
   CAPITOLUL V
 Pastrarea documentelor, control, audit, nereguli
   Art. 12. –    Proiectele/Masurile din prezentul capitol vizeaza tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    Art. 13. –   (1) Controlul financiar preventiv si auditul intern ale fondurilor derulate in cadrul Programului se exercita la nivelul beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), al autoritatii de plata, in conformitate cu legislatia in vigoare.    (2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) si ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercita prin acordarea de viza asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul autoritatii de plata/Directiei generale pregatire ECOFIN si asistenta comunitara in vederea gestionarii financiare a proiectelor/masurilor, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele/masurile pentru care Ministerul Finantelor Publice are calitatea de beneficiar de proiecte/masuri. 
   Art. 14. –   (1) Beneficiarii de proiecte/masuri au obligatia asigurarii indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectelor/masurilor, potrivit legislatiei in vigoare.    (2) Beneficiarii de proiecte/masuri au obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale cu atributii de verificare, control si audit, inclusiv Unitatii Nationale de Coordonare, organismului intermediar, autoritatii de plata si autoritatii de audit, si al SECO/SDC sau autoritatilor mandate de partea elvetiana, in limitele competentelor care le revin, in cazul in care acestea efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii.    Art. 15. –   (1) Autoritatea de plata este responsabila pentru constatarea si recuperarea sumelor platite in mod necuvenit din asistenta financiara nerambursabila prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    (2) In scopul realizarii activitatii de constatare, respectiv de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, autoritatea de plata aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.    (3) Neregulile identificate in cadrul asistentei financiare nerambursabile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) se raporteaza in conformitate cu regulile de implementare a Programului.
   CAPITOLUL VI
 Dispozitii finale
   Art. 16. –   (1) Beneficiarii de proiecte/masuri au obligatia de a transmite documentele aferente proiectului/masurii solicitate de catre autoritatea de plata la termenele si in formatele- standard stabilite potrivit prevederilor acordului privind proiectul si acordului de implementare si, respectiv, acordului/acordurilor de delegare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare si la termen.    (2) Autoritatea de plata transfera fondurile externe nerambursabile primite in cadrul Programului catre beneficiarii de proiecte/masuri numai pentru acele proiecte/masuri pentru care au fost indeplinite conditiile prevazute la alin. (1). 
   (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.
   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
   Bucuresti, 29 iunie 2011.    Nr. 62.

 

Marius Leontiuc – OUG 1/2012

OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege. Ordonanta de Urgenta 1/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 31 ianuarie 2012

Luand in considerare dificultatile de ordin tehnic ce ar putea fi intampinate prin aplicarea imediata a dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
avand in vedere necesitatea inlaturarii acestor dificultati, care sa permita aplicarea corecta a taxei privind emisiile poluante provenite de la autovehicule si inlaturarea riscului de intarziere a procesului de stabilire exacta a cuantumului acesteia,
in scopul reevaluarii impactului pe care masurile cuprinse in acest act normativ le au in plan economic si social se impune alocarea unui interval de 1 an.
Mai mult, aceasta masura este necesara pentru a simplifica procedura aplicarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si totodata pentru clarificarea litigiilor juridice nascute ca urmare a aplicarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule.
Intrucat nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative asupra modului de aplicare a taxarii autovehiculelor aflate in categoria celor precizate la dispozitiile mai sus mentionate din Legea 9/2012,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.

Art. 2
(1) Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Legea 9/2012, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei legi si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot solicita restituirea acesteia.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 124 din respectiva ordonanta.
(3) Sumele se restituie in termenul de prescriptie prevazut de art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.

Marius Leontiuc – Legea nr. 1/2012 Controlul in transport rutier

Legea nr. 1/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011
privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier
a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23, din 11 ianuarie 2012.
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 26 din 31 august 2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 3, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
„c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, un procent de 30% din sumele incasate in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale, altele decat sumele incasate in urma aplicarii art. 61 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Modificarea structurii organizatorice a I.S.C.T.R. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile si imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A.) si R.A.R., in baza protocoalelor incheiate de catre I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea.”

4. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele provenite din amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. si de personalul imputernicit din cadrul C.N.A.D.N.R. – S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.777/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac venit la bugetul de stat in procent de 10%, diferenta revenind ca venituri extrabugetare C.N.A.D.N.R. – S.A
(4) Sumele care revin C.N.A.D.N.R. – S.A. potrivit alin. (3) vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop.” Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
Bucuresti, 6 ianuarie 2012.
Nr. 18.