Marius Leontiuc – Legea nr.340/2009 EXCEPTIA PREJUDICIALĂ

sursa de lege interna pentru sesizarea CJUE indicată de Marius Leontiuc candidat la CECAD

Lege nr. 340/2009 privind formularea de catre Romania a unei declaratii in baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana. Legea 340/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 18 noiembrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
In baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum si in temeiul Declaratiei nr. 10 privind art. K.7 din Tratatul privind Uniunea Europeana, anexata la Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana, a tratatelor de instituire a Comunitatilor Europene si a anumitor acte conexe, Romania formuleaza urmatoarea declaratie:

Romania declara ca accepta competenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in conformitate cu prevederile art. 35 paragraful (3) lit. b) din Tratatul privind Uniunea Europeana. Romania isi rezerva dreptul de a prevedea dispozitii in dreptul intern pentru ca, in cazul in care se invoca o chestiune privind validitatea sau interpretarea unui act prevazut la art. 35 paragraful (1) din Tratatul privind Uniunea Europeana intr-o cauza pendinte pe rolul unei instante judecatoresti nationale a carei hotarare nu mai poate fi atacata prin intermediul cailor ordinare de atac, instanta judecatoreasca sa fie obligata sa inainteze Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene o cerere pentru pronuntarea unei hotarari preliminare, daca aceasta este necesara pentru pronuntarea unei hotarari in cauza.

Art. 2
(1) Instanta de judecata, din oficiu sau la cerere, poate solicita Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene sa se pronunte cu titlu preliminar asupra unei intrebari ridicate intr-o cauza de orice natura si care se refera la validitatea sau la interpretarea unuia dintre actele prevazute la art. 35 paragraful (1) din Tratatul privind Uniunea Europeana, in cazul in care apreciaza ca o decizie in aceasta privinta este necesara pentru pronuntarea unei hotarari in cauza.
(2) Daca cererea este formulata in fata unei instante a carei hotarare nu mai poate fi atacata prin intermediul cailor ordinare de atac, solicitarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene de a se pronunta cu titlu preliminar este obligatorie, daca aceasta este necesara pentru pronuntarea unei hotarari in cauza.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1), judecata poate fi suspendata, iar in cazurile prevazute la alin. (2), suspendarea judecatii este obligatorie.
(4) In aplicarea art. 104b din Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, instanta poate cere, odata cu solicitarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, conform prevederilor alin. (1) si (2), in cazurile urgente, aplicarea procedurii de urgenta in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
(5) Incheierea prin care instanta se pronunta asupra suspendarii judecatii poate fi atacata cu recurs la instanta superioara, in termen de 72 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, sau de la comunicare, pentru cei lipsa. Calea de atac se solutioneaza prin incheiere, in camera de consiliu, fara citarea partilor; hotararea este definitiva.
(6) In cauzele penale in care instanta a dispus suspendarea cauzei, art. 303 alin. (6) din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
(7) Judecarea cauzei suspendate se reia dupa comunicarea hotararii pronuntate de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene.
(8) In cazul in care cauza nu a fost suspendata, instanta poate continua judecata pe alte aspecte decat cele semnalate Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene. Instanta nu poate incheia dezbaterile inainte de pronuntarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
(9) In cauza in care s-a solicitat Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene sa se pronunte cu titlu preliminar, hotararea acesteia in ceea ce priveste stabilirea validitatii sau interpretarea data unuia dintre actele prevazute la art. 35 paragraful (1) din Tratatul privind Uniunea Europeana este obligatorie.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.