Posted by: leontiucmarius | May 16, 2012

Marius Leontiuc – Comitetul ONU pentru Drepturile Omului cauza ,, Levinov vs. Belarus”

Human Rights Committee

sursa http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2011.07.26_Levinov_v_Belarus.pdf

102nd session 11-29 July 2011 Communication No. 1812/2008 Submitted by: Pavel Levinov (not represented by counsel) Alleged victim: The author State party: Belarus Date of communication: 31 March 2008 (initial submission) Document references: Special Rapporteur’s rule 97 decision, transmitted to the State party on 23 September 2008 (not issued in document form) Date of adoption of decision: 26 July 2011 * Made public by decision of the Human Rights Committee. United Nations CCPR/C/102/D/1812/2008 International Covenant on Civil and Political Rights Distr.: General* 25 August 2011 Original: English CCPR/C/102/D/1812/2008

Comitetul pentru Drepturile Omului 102 sesiune Unsprezece au 29 iulie 2011

Comunicarea nr 1812/2008 Inscrisa de: Pavel Levinov (nu este reprezentat de un avocat) Presupusa victimă: Autorul Statul parte: Bielorusia Data comunicării: 31 martie 2008 (depunerea iniţială) Referinţe documentului: Raportorul Special al articolul 97, decizie transmise statului parte la 23 septembrie 2008 (nu a emis în formă document) Data adoptării deciziei: 26 iulie 2011 * Făcută publică printr-o decizie a Comitetului pentru Drepturile Omului. Organizaţiei Naţiunilor Unite CCPR/C/102/D/1812/2008 Pactul internaţional cu privire la Drepturile civile şi politice Jud.: General *. 25 august 2011 Original: Engleză CCPR/C/102/D/1812/2008 2 Materie: arestarea arbitrară, un tratament degradant, proces echitabil; libertatea de exprimare; discriminare. Aspecte de fond: restricţiile nejustificate privind libertatea de a comunica de informaţii, ceea ce dauneaza garanţiilor unui proces echitabil într-un caz administrativ, lipsa de adecvate tratamentul medical al deţinutului; discriminare pe motive politice Aspecte procedurale: Nivelul de fundamentare a creanţelor Articole din Pactul: articolele 7 şi 10, articolul 9, alineatul 3, articolul 14, alineatele 1, 2, 3 şi (b), articolul 19, precum şi Articolul 26. Articol din Protocolul opţional: 2 şi 5, paragraful 2 (b) La data de 26 iulie 2011, Comitetul pentru Drepturile Omului a adoptat textul anexat ca Comitetului de vizualizări, prevăzute la articolul 5, alineatul 4 din Protocolul Opţional, în ceea ce priveşte Comunicarea nr 1812/2008. [Anexa] CCPR/C/102/D/1812/2008 3 Anexă Punctele de vedere ale Comitetului pentru Drepturile Omului la articolul 5, punctul 4 din Protocolul Opţional la Internaţional Pactul privind drepturile civile şi politice (102 sesiune) cu privire la Comunicarea nr 1812/2008 ** Inscrisa de: Pavel Levinov (nu este reprezentat de un avocat) Presupusa victimă: Autorul Statul parte: Bielorusia Data comunicării: 31 martie 2008 (depunerea iniţială) Comitetul pentru Drepturile Omului, înfiinţat în temeiul articolului 28 din International Pactul privind drepturile civile şi politice, Reuniunea la 26 iulie 2011, După ce a încheiat examinarea de comunicare nr 1812/2008, a prezentat la Comitetul pentru Drepturile Omului de către dl Pavel Levinov în temeiul Protocolului opţional la Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice, După ce a luat în considerare toate informaţiile scrise puse la dispoziţie de către autori de comunicare, şi parte de stat, Adoptă următoarele: Vizualizari prevăzute la articolul 5, alineatul 4 din Protocolul Opţional 1. Autorul de comunicare este domnul Pavel Levinov, un Belarus naţional născut în 1961. El pretinde a fi o victimă a unei încălcări de către Belarus a drepturilor sale în temeiul articolului 7; Articolul 9, alineatul 3, articolul 10, alineatul 1, articolul 14, alineatele 1, 2, 3 şi (b); articol 19, alineatele 1 şi 2 şi articolul 26, din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice Drepturi. Protocolul opţional au intrat în vigoare pentru Belarus, la 30 decembrie 1992. Autorul este nereprezentat de avocat. Faptele, prezentate de către autor 2.1 Autorul a fost un reprezentant al asociaţiei “Belarus Comitetul Helsinki” pentru regiunea Vitebsk în Belarus. El explică faptul că asociaţia a participat la o pe termen lung monitorizare independentă a alegerilor din 2007 pentru consiliile locale ale Deputaţilor (locale ** Următorii membri ai comitetului au participat la examinarea prezentei comunicare: Dl. Abdelfattah Amor, domnul Lazhari Bouzid, doamna Christine Chanet, dl Ahmad Amin Fathalla, domnul Cornelis Flinterman, Dl. Yuji Iwasawa, Helen Keller, domnul Rajsoomer Lallah, Dna Zonke Zanele Majodina, doamna Iulia Antoanella Motoc, domnul Gerald L. Neuman, domnul Michael O’Flaherty, domnul Rafael Rivas Posada, domnul Fabian Omar Salvioli, domnul şi doamna Krister Thelin Margo Waterval. CCPR/C/102/D/1812/2008 4 alegeri). În timpul monitorizării, a devenit clar faptul că în treizeci şi patru (din patruzeci) electorale circumscripţii electorale, doar un singur candidat a fost înregistrat pentru alegerile. Doi candidaţi au fost înregistrat în fiecare din celelalte patru circumscripţii. Autorul a decis să efectueze o Campania împotriva lipsei de alegere în alegeri. El a distribuit pliante şi comunicate afişe care conţin sloganul: “Stop! Nu la vot, fără o alegere “de la locuri vizibile. Reprezentanţi ai comisiilor electorale au fost eliminarea unor astfel de postere şi de poliţie a fost observarea activităţilor acestor afişe prezentându-şi distribuie pliante. 2.2 zi înainte de vot, pe sâmbătă treisprezece-1-2007, autorul a fost diseminarea de pliante în cutiile poştale, cu apelul de a boicota alegerile. La scurt timp după 9 pm, a fost oprit de o patrulă de poliţie când a fost introducerea unui poster pe o reclamă Consiliul de aproape de casa lui, şi el a fost adus la Pervomaisky Districtul Departamentul de Afacerilor Interne în Vitebsk. 2.3 În sediul de poliţie, autorul a fost acuzat de huliganism minor în conformitate cu articolul 156 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, pentru care au utilizat limba ar fi insultător împotriva ofiţerilor de poliţie şi au ignorat instrucţiunile de poliţie. El a fost plasat într-un detenţie provizorie (IVS, Izolatorul de detenţie temporară) la Vitebsk, în aşteptarea examinarea cazului său de către o instanţă. El susţine că detenţia sa a fost arbitrară, şi că el ar fi putut fi eliberat pe cauţiune – o posibilitate prevăzută de lege – în special în lumina de faptul că în timpul arestării sale, el a fost în posesia sumei de bani necesare pentru a plăti pentru cauţiune lui. Cererea sa în acest sens a fost respinsă de către poliţie. El afirmă că a cerut poliţiei de a fi reprezentat de către persoanele fizice (de la alegerea sa, fratele său şi alte două persoanele care au venit la centrul de poliţie, după arestarea lui), dar cererea sa a fost refuzată. 2.4 constată autorului că el a fost deţinut fără a lua în considerare articolul 33 din Constituţia Belarus şi articolul 45 din Belarus electoral Code.1 El susţine că ofiţeri de poliţie au folosit taxa pentru a avea el arestat, şi afirmă că el a făcut nu comite nici o infracţiune. 2.5 Autorul susţine că în timp ce în detenţie, el a suferit o criză hipertonice, şi o ambulanta a fost numit în situaţii de urgenţă. Poliţia, în funcţie de autor, a refuzat sa spitalizare şi nu a reuşit să-l ofere cu medicamente. El sa plâns despre acest lucru Biroul Procurorului (nu sunt furnizate informaţii suplimentare). În plus, la 24 aprilie 2007, el a solicitat procurorului de a deschide un dosar penal împotriva ofiţerilor de poliţie, cu în ceea ce priveşte aceste facts2. 2.6 La 15 ianuarie 2007, luni, autorul a fost adus în faţa Curţii de Pervomaisky District în Vitebsk. Şedinţei de judecată a continuat, de asemenea, la 19 o 23 ianuarie 2007. Din documentele existente la dosar, se constată că autorul a fost lansat de către instanţa de judecată la 15 ianuarie 20073. La 23 ianuarie 2007, autorul a fost găsit vinovat de 1 Articolul 33 din Constituţia Republicii Belarus garantează libertatea de gândurile şi credinţele lor şi gratuit exprimare. Autorul se referă la ultimele fraze din articolul 45 al Codului Electoral, care prevede ca urmează (traducere neoficială): “Agitaţie (inclusiv apelurile de a boicota alegerile, referendum) pe zi tur de scrutin, nu vor fi permise. Agitaţie materiale tipărite afişat anterior în afara camere de vot trebuie să rămână în locurile lor de fostele “(sursa: http://ncpi.gov.by/elections/eng/ juridică / code.htm). 2 autorul oferă o copie a unei plângeri la Parchetul de regiunea Vitebsk, din data de 24 aprilie 2007. Potrivit acestui document, autorul a refuzat să fie administrat o injecţie ca el a suferit alergii si nu au pe lista de substanţe a fost alergic la cu el. Medic, apoi a cerut internarea lui, dar după o discuţie cu oficialii centrului de detenţie, ambulanta stânga. Nu există informaţii sunt conţinute în dosarul referitor la rezultatul acestor plângeri. 3 material de pe dosar nu permite să verifice dacă autorul a fost eliberat pe cauţiune. CCPR/C/102/D/1812/2008 5 minore de huliganism Districtul Pervomisky Curtea de Vitebsk, şi condamnat la o amendă de 62 000 de ruble bieloruse. 2.7 Autorul susţine că judecătorul a sectorului Pervomaisky Curtea de Vitebsk în responsabil de cazul său a eşuat în datoria ei de independenţă şi imparţialitate. Imediat înainte de începerea procesului, doi ofiţeri de poliţie la nivel ridicat a fost consultarea conţinutului de cazul autorului în biroul judecătorului, în prezenţa judecătorului. La sfârşitul studiului, Judecătorul a anunţat douăzeci de minute înainte de pauza de deliberări, sa dus la biroul ei, şi nu sa mai întors. Decizia instanţei nu a fost niciodată pronunţată oficial de autor, el nu a fost explicat posibilitatea de a face recurs împotriva deciziei, şi închiderea de şedinţa de judecată nu a fost niciodata announced4. Autorului plângeri la Curtea în acest sens a rămas fără răspuns. Autorul susţine că, în general, judecătorii nu sunt independenţi în Belarus. 2.8 Autorul susţine în continuare că procesul-verbal conţine formulări, cum ar fi: “Explicaţie a contravenientului”, “semnătura contravenientului”, şi, de asemenea, a indicat că el a avut “A comis o contravenţie administrativă”, care a apărut mai mult de treizeci de ori. 2.9 În timp, la 16 ianuarie 2007, autorul a scris la Parchetul de Regiunea Vitebsk, susţinând că ofiţerul de poliţie care a întocmit raportul său privind contravenţie administrativă a falsificat probe, deoarece, potrivit autorului, în timpul lui de transport pentru a Pervomaisky Districtul Departamentul de Afaceri Interne din Vitebsk, la 13 Ianuarie, el a descoperit în maşina poliţiei un document de o pagină, care au furnizat fotografii de şase persoane, inclusiv a sa, toţi activiştii politici, precum şi trei dintre ele (Inclusiv el) au fost acuzaţi în conformitate cu articolul 156 din Codul Belarus privind administrative Infracţiuni la 13 şi 14 ianuarie 2007. Astfel, potrivit autorului, huliganism taxe a servit ca pretext pentru arestarea sa. 2.10 Autorul afirmă că a epuizat toate disponibile şi eficiente la nivel naţional căi de atac. Astfel, la 17 iulie 2007, el a formulat apel împotriva deciziei de Pervomaisky Tribunalul Districtual din 23 ianuarie 2007 la Tribunalul Regional Vitebsk (care, din cauza legislativ modificări a fost îndreptată recursul său la Curtea Supremă de Justiţie). De asemenea, el sa plâns Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. La 26 decembrie 2007, un vicepreşedinte al Curtea Supremă, şi la 5 februarie 2008, prim-vice-preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a respins recursurile sale şi a afirmat că decizia instanţei de primă instanţă a fost întemeiată, autorul a fost amendat în mod legal, iar vinovăţia sa a fost stabilită în mod corespunzător. Plângerea 3.1. Autorul pretinde o încălcare a drepturilor sale în temeiul articolelor 7 şi 10, a Pactului, pentru că în timpul detenţiei sale în Centrul de Detenţie temporară în Vitebsk, poliţia a refuzat să permită internarea lui în urma unei crize hipertonie şi nu a reuşit să-l ofere cu medicatia adecvata. 3.2 El susţine că arestarea şi detenţia lui ulterioare au fost ilegale şi arbitrare, în încălcare a articolului 9, alineatul 3, din Pact, şi susţine că persoanele în aşteptarea proces nu ar trebui să fie reţinut ca o regulă generală şi că el ar fi fost eliberat pe cauţiune. 3.3 Potrivit autorului, articolul 14 alineatul 1, a fost, de asemenea, încălcat, în cazul său, ca Judecătorul nu a fost independent şi nu a reuşit, în datoria sa de imparţialitate, judecătorul nu preşedintele citi decizia sa în cazul său, la sfârşitul procesului nu a fost anunţat oficial, şi 4 Autorul prezintă o copie a deciziei a sectorului Pervomaisky Curţii din 23 ianuarie 2007, fără, însă, explicând când şi cum el a primit. CCPR/C/102/D/1812/2008 6 persoane prezente la un proces public s-au ordonat să părăsească sala de judecată, la sfârşitul anului audiere, fără justificare. 3.4 Autorul invocă o încălcare a dreptului său de a fi prezumat nevinovat, în încălcarea Articolul 14, paragraful 2, al Convenţiei, ca transcrierea procesului, semnată de către judecător, desemnat ca-l “infractor”, şi nu ca un acuzat. 3.5 susţine autorului în continuare că dreptul său la apărare ca fiind protejate în conformitate cu articolul 14, alineatul 3 (b), din Pactul a fost încălcat, astfel cum a fost refuzat sa fie reprezentat de reprezentantul, la alegerea sa, imediat după arestarea sa. 3.6 Autorul susţine că, prin arestarea lui şi împiedicându-l să distribuie informaţii de pliante şi afişe, el a fost împiedicat de la exprimarea opiniilor sale, în încălcarea dispoziţiile articolului 19, alineatele 1 şi 2, ale Pactului. 3.7 În cele din urmă, el pretinde a fi o victimă a discriminării, cu încălcarea articolului 26 din Legământ, aşa cum el a fost arestat şi amendat bazat pe opiniile sale. Stat parte de observaţii cu privire la admisibilitatea şi fondul cauzei 4.1 Prin nota verbală din 26 octombrie 2008, partidul de stat a informat că Supremă Curtea de Belarus a examinat de comunicare a autorului şi a verificat domnului Levinov lui (Administrativ), caz fişierul de conţinut. Potrivit parte de stat, a reieşit că afirmaţiile autorului cu privire la neregulile în ceea ce priveşte cazul său administrativ nu au fost confirmate. 4.2 Statul-parte susţine că încheierea Curţii de Pervomaisky Districtul (Vitebsk City) din 23 ianuarie 2007 (prin care autorul a fost găsit vinovat de minore huliganism şi amendat la 62 000 de ruble), corespundea la circumstanţele de fapt ale caz, decizia instanţei de judecată şi a fost motivată. 4.3 Potrivit parte de stat, afirmaţiile autorului cu privire la eşecul judeca pentru a citi decizia instanţei de judecată, pentru a explica modul în care decizia ar putea fi atacată cu recurs, şi pe caracterul închis al studiului, sunt nefondate, deoarece sunt infirmate de conţinutul de proces transcript5. 4.4 Statul-parte explică faptul că autorul a fost amendat pentru că la 13 ianuarie 2007, la 9 seara, în apropierea casei sale în Vitesbk, el a folosit un limbaj ofensator împotriva ofiţerilor de poliţie şi a tulburat ordinea publică şi liniştea cetăţenilor, ceea ce constituie o infracţiune în conformitate cu articolul 156 din Codul cu privire la contravenţiile administrative – huliganism minor. 4.5 Statul-parte subliniază că vinovăţia autorului a fost confirmată de patru martori, toate chestionate în instanţa de judecată, precum şi materiale pe dosar. Pe această bază, Curtea de Pervomaisky Districtul Vitebsk găsit vinovat de autorul infracţiunii şi a decis să-l impună o amendă. Autorul a formulat recurs împotriva acestei decizii la Curtea Supremă de Belarus. Atac autorului au fost respinse de către preşedintele Curţii Supreme de Justiţie din 26 Decembrie 2007, şi prim-viceprim-preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie din 5 februarie 2008, respectiv. 4.6 În cele din urmă, statul-parte explică faptul că autorul ar fi apelat, de asemenea, District Decizia Curţii cu Biroul Procurorului General, cu o cerere pentru a procurorului de a introduce o moţiune de protest cu Curtea Supremă de Justiţie, în conformitate cu procedura de supraveghere. Potrivit parte de stat, autorul nu a reuşit să apel cu Biroul Procurorului, şi, astfel, căile de atac interne nu au fost epuizate, în cazul de faţă. 5 Statul-parte nu furnizează o copie a procesului-verbal în cauză. CCPR/C/102/D/1812/2008 7 Comentariile autorului asupra observaţiilor partidului statului 5.1 La 23 aprilie 2009, autorul a explicat că, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative (COA), hotărârile judecătoreşti privind disciplina administrativ (Amenzi) sunt definitive şi nu sunt supuşi la recurs (art. 266, partea 2, CAO). 5.2 El recunoaşte că el a avut dreptul la apel, în conformitate cu procedura de supraveghere, împotriva hotărârii instanţei După intrarea în vigoare a preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi. Procurorul General Potrivit lui, cu toate acestea, astfel de acţiuni nu pot fi considerate ca căi de atac eficiente, în funcţie de puterea discreţionară a unui judecător sau procuror. În plus, în cazuri motivate politic, nici preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, nici Procurorul-general de utilizare pentru a introduce mişcări de protest. 5.3 Autorul observă în continuare că apel de supraveghere la Procurorul-general, nu sunt obligatorie în temeiul dreptului administrativ Belarus, în scopul de epuizare de interne căi de atac. El a recurs deja de două ori cu Curtea Supremă de Justiţie, sub supraveghere proceduri, împotriva deciziei Judecătoriei, fără succes. Astfel, el a epuizat căile de atac interne, cele mai ineficiente. 5.4 Pe fond, autorul subliniază faptul că Statul-parte, în răspunsul său a fost susţinut că vinovăţia sa a fost stabilită în mod corespunzător, fără să nege afirmaţiile sale a prezentei de comunicare. 5.5 În continuare, el susţine că explicaţia statului-parte care afirmaţiile sale privind eşecul de judecător a citi decizia şi să-l informeze cu privire la posibilităţile de a depune o recursul a fost respins de către conţinutul procesului-verbal este neîntemeiată. Această afirmaţie, conform autorului, este respins de o copie de recurs colectiv (copie furnizat) semnat de către mai multe persoane şi a trimis în sprijinul cauzei sale la Ministerul de Justiţie şi Curtea Supremă, şi, de asemenea, de rapoartele mass-media tipărite şi electronice (cu condiţia de copii), ca precum şi recursul proprii ale autorului de a judecătorului care prezidează, în cazul său, cu o cerere pentru a avea decizia de citit la el. Observaţii suplimentare din partea statului-parte 6.1 Prin nota verbală din 21 septembrie 2009, statul-parte cu condiţia suplimentară informaţii privind o altă condamnare a autorului pentru huliganism minor, pentru acte comise în martie 2008, în cazul în care domnul Levinov a fost condamnat la zece zile de la administrativ aresta. 6.2 Statul-parte în litigiu în continuare afirmaţiile autorului cu privire la independenţa Belarus judiciar. Aceasta explică faptul că în conformitate cu Constituţia şi legile, judecătorii sunt independent în administrarea justiţiei, şi nici o interferenţă în activitatea lor este permisă. În plus, judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea Supremă de Justiţie sunt numiţi de către Economică Preşedintele Republicii Belarus în urma acordului Consiliului din Republica Adunarea Naţională, la propunerea preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi Curtea Supremă Curtea de Apel Economică, respectiv. Probleme şi procedura în faţa Comitetului Examinarea admisibilităţii 7.1 Înainte de a lua în considerare orice cerere cuprinse într-o comunicare, drepturile omului Comitetul trebuie, în conformitate cu regula 93 din regulamentul său de procedură, să decidă dacă sunt sau nu este admisibilă în conformitate cu Protocolul Opţional la Pactul. 7.2 Comitetul a remarcat că aceeaşi chestiune nu este în curs de examinare în cadrul altei procedura de investigare sau soluţionare internaţionale. În consecinţă, se consideră că cerinţele de la articolul 5, alineatul 2 litera (a) au fost îndeplinite în speţă. CCPR/C/102/D/1812/2008 8 7.3 Comitetul a subliniat, de asemenea, explicaţia autorului că a epuizat toate disponibile căi de atac interne, până la Curtea Supremă de Belarus. Acesta a remarcat, de asemenea, de stat părţi afirmaţia că autorul ar fi putut mai mult apel la Procurorul General cu o cerere pentru a avea o mişcare de protest depusă în conformitate cu procedura de supraveghere. Comitetul reaminteşte jurisprudenţa sa că aceste remedii nu constituie un remediu, care trebuie să fie epuizate în sensul articolului 5, alineatul 2 litera (b), din Opţional Protocol6. În consecinţă, Comitetul consideră că cerinţele de la articolul 5, alineatul 2 litera (b), de Protocolul Opţional, au fost îndeplinite în speţă. 7.4 Autorul a susţinut că în timp ce în detenţie, în încălcare a articolului 7 şi 10 din Pactul, poliţia a refuzat spitalizarea sa, după o criză hipertonice şi nu a reuşit să să-i ofere cu medicatia adecvata. Comitetul observă că în timp ce stat parte are nu a abordat această afirmaţie special, material de la dosar arată că autorul însuşi a refuzat să fie administrat o injecţie de către unitatea de urgenţă numit, invocând medicale motive. În aceste condiţii, şi în lipsa de orice alte informaţii relevante la dosar în acest sens, Comitetul consideră că această parte a comunicării, în conectarea la pretenţiile autorului, în temeiul articolelor 7 şi 10, ale Pactului, este insuficient justificate, în scopul de admisibilitate, şi că, prin urmare, este inadmisibil în temeiul Articolul 2, a Protocolului opţional. 7.5 Comitetul a subliniat cererea autorului că arestarea sa a fost în încălcarea cerinţele de la articolul 9 din Pactul, şi, de asemenea, că el nu a fost eliberat pe cauţiune, în ciuda a cererii sale. Comitetul observă că din informaţiile înainte de a fi, se constată că autorul a fost notificată cu privire la motivele arestării sale şi reţinere ulterioară – de exemplu minor huliganism – chiar dacă el afirmă că ofiţerii de poliţie au greşit circumstanţele de arestarea sa, în scopul de a avea el reţinut. Cele mai notează în continuare că autorul a cerut să fie eliberat pe cauţiune în timpul nopţii din 13 ianuarie 2007 (sâmbătă), şi că sa de presă a fost dispus la 15 ianuarie 2007 (luni), când a fost adus în faţa unei instanţe. Din materialul înainte de aceasta, Comitetul ia act de faptul că, de asemenea, constată că instanţa interogat de ofiţerii de poliţie care au arestat autorul, precum şi a altor persoane, cu privire la împrejurările şi motivele exacte ale arestarea autorului, şi a constatat lor explicaţii credibile şi coroborarea reciproc. Comitetul consideră, prin urmare, că autorul nu a reuşit să dovedească pretenţiile sale în temeiul articolului 9 din Pactul, în scopuri de admisibilitate, şi că această parte a comunicării este inadmisibilă în temeiul articolului 2 din Protocolul facultativ. 7.6 Comitetul a subliniat în continuare afirmaţia autorului că dreptul său de a fi prezumat nevinovat a fost încălcat, ca proces-verbal conţine calificări, cum ar fi ” infractor “, şi nu” acuzat “. Comitetul constată că nu există nici o indicaţie în de informaţii înainte de aceasta, care arată modul în care procesul-verbal ar fi afectat dreptul de autor de a fi prezumat nevinovat, şi consideră că această parte a comunicării, cu privire la cererea autorului, în temeiul articolului 14, paragraful 2, al Pactului, este inadmisibil în temeiul articolului 2 din Protocolul Opţional, ca insuficient motivată. 7.7 Comitetul a luat act de afirmaţiile autorului suplimentare, ridicând probleme în conformitate cu articolele 19 şi 26, ale Pactului. Ia act de faptul că Statul-parte nu le-a respins în mod direct, dar a declarat că vina lui Levinov de huliganism minor a fost stabilită în mod corespunzător şi condamnarea sa a fost întemeiată. Comitetul observă că informaţiile înainte de a le face nu arată că autorul a ridicat aceste afirmaţii special, în faţa instanţelor naţionale. Ea constată că nici în recursul său la Curtea Vitebsk Regionale din 17 iulie 2007, nici în său o cerere de reexaminare de supraveghere la Curtea Supremă de Belarus din 5 ianuarie 2008, are 6 A se vedea, de exemplu, Yekaterina Gerashchenko c. Belarus, Comunicarea nr 1537/2006, Decizia de inadmisibilitate a adoptat la 23 octombrie 2009, punctul 6.3. CCPR/C/102/D/1812/2008 9 autorul a formulat acuzaţii astfel. În aceste condiţii, Comitetul consideră că pretenţiile autorului, în temeiul articolelor 19 şi 26, ale Pactului, sunt insuficient fundamentate, în scopul de admisibilitate, şi sunt inadmisibile în temeiul articolului 2, şi, de asemenea, în conformitate cu articolul 5, alineatul 2 (b), a Protocolului opţional. 7.8 Comitetul consideră că partea rămasă din cererea autorului, ridicând probleme în temeiul articolului 14, alineatele 1 şi 3 (b), ale Pactului, au fost suficient de motivată de scopuri de admisibilitate, şi o declară admisibilă. Examinarea pe fond 8.1 Comitetul pentru Drepturile Omului a considerat de comunicare, în lumina tuturor informaţii puse la dispoziţie de către părţi, astfel cum se prevede la articolul 5, paragraful 1, din Protocolul facultativ. 8.2 Autorul a susţinut că drepturile sale în temeiul articolului 14, paragraful 1, din Pactul au fost încălcate, în special în ceea ce hotărârea a sectorului Pervomaisky Curţii din 23 Ianuarie 2007 nu a fost citit la el, el nu a fost informat cu privire la posibilităţile de recurs ea, şi pentru că judecătorul a ordonat publice să părăsească sala de judecată la scurt timp înainte de a încheierea de studiu clinic, fără justificare. Statul parte a susţinut că aceste acuzaţii nefondate şi au fost infirmate de conţinutul procesului-verbal. Comisia constată în primul rând, faptul că autorul a explicat că deciziile cu privire la amenzi în conformitate cu articolul 156 din Codul cu privire la contravenţiile administrative sunt finale şi nu fac obiectul de apel (A se vedea punctul 5.1 de mai sus). Se constată în continuare că, chiar dacă el susţine că el nu a fost niciodată informate cu privire la posibilităţile de recurs împotriva deciziei instanţei să-l amendeze pentru huliganism, autorul a depus o plângere la Curtea Vitebsk regională şi la Curtea Supremă Curtea, în conformitate cu o procedură de revizuire de supraveghere, invocând presupuse nereguli făcute de către preşedintele judecător. Comitetul constată, de asemenea, că forma material de pe dosar, astfel cum este prevăzut de autorul, se constată că la 23 ianuarie 2007, preşedintele a explicat el ce decizia ei, în cazul său ar BE7. În lumina acestor circumstanţe, Comisia consideră că faptele înainte de a nu permite să ajungă la concluzia că domnul Levinov Drepturile în temeiul articolului 14, paragraful 1, din Conventie, au fost încălcate. 8.3 Autorul a invocat în continuare o încălcare a drepturilor sale de apărare în conformitate cu articolul 14, alineatul 3 (b), a Pactului, ca imediat dupa arestarea sa, poliţia a refuzat să permită o rudă sau cunoştinţe ale autorului, prezenţi la secţia de poliţie, după arestarea sa, de a acţiona ca reprezentant al său, sau să-i dea posibilitatea de a desemna un avocat. Comitetul de ia act de faptul că autorul a fost reprezentată de un avocat la proces, şi că nu apar din materialul înainte de faptul că actele de anchetă au fost efectuate înainte de începerea autorului studiului. În aceste condiţii, Comitetul consideră că faptele înainte de a face acest lucru nu arată că drepturile lui Levinov la apărare au fost încălcate în cazul de faţă. 9. Comitetul pentru Drepturile Omului, care acţionează în temeiul articolului 5, paragraful 4, din Opţional Protocolul de la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, este de părere că faptele înainte de a nu dezvalui o încălcare a unei dispoziţii a Pactului. [Adoptat în engleză, franceză şi spaniolă, textul în limba engleză fiind versiunea originală. Ulterior, pentru a fi emise, de asemenea, în limbile arabă, chineză şi rusă, ca parte a Comitetului de Raportul anual de Adunarea Generală.] 7 Autorul a prezentat o copie a unui recurs colectiv pregătit la o dată nespecificată, de către un număr de de persoane în sprijinul său, în atenţia Curţii Supreme de Justiţie. Recursul conţine Explicatia pe care autorul a fost informat de către judecătorul de decizia sa în cazul său administrativ, în ei de birou, la 23 ianuarie 2007. 2 Subject matter: Arbitrary arrest; degrading treatment; fair trial; freedom of expression; discrimination. Substantive issues: Unjustified restrictions on freedom to impart information; non-respect of fair trial guarantees in an administrative case; lack of adequate medical treatment of a detainee; discrimination on political grounds Procedural issues: Level of substantiation of claims Articles of the Covenant: articles 7 and 10; article 9, paragraph 3; article 14, paragraphs 1, 2, and 3 (b); article 19; and article 26. Article of the Optional Protocol: 2 and 5, para 2 (b) On 26 July 2011, the Human Rights Committee adopted the annexed text as the Committee’s Views, under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol in respect of communication No. 1812/2008. [Annex] CCPR/C/102/D/1812/2008 3 Annex Views of the Human Rights Committee under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (102nd session) concerning Communication No. 1812/2008** Submitted by: Pavel Levinov (not represented by counsel) Alleged victim: The author State party: Belarus Date of communication: 31 March 2008 (initial submission) The Human Rights Committee, established under article 28 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Meeting on 26 July 2011, Having concluded its consideration of communication No. 1812/2008, submitted to the Human Rights Committee by Mr. Pavel Levinov under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Having taken into account all written information made available to it by the authors of the communication, and the State party, Adopts the following: Views under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol 1. The author of the communication is Mr. Pavel Levinov, a Belarusian national born in 1961. He claims to be a victim of a violation by Belarus of his rights under article 7; article 9, paragraph 3; article 10, paragraph 1; article 14, paragraphs 1, 2, and 3 (b); article 19, paragraphs 1 and 2; and article 26, of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Optional Protocol entered into force for Belarus on 30 December 1992. The author is unrepresented by counsel. The facts as presented by the author 2.1 The author was a representative of the association “Belarus Helsinki Committee” for the Vitebsk region in Belarus. He explains that the association participated in a long-term independent monitoring of the 2007 elections for Local Councils of Deputies (local ** The following members of the Committee participated in the examination of the present communication: Mr. Abdelfattah Amor, Mr. Lazhari Bouzid, Ms. Christine Chanet, Mr. Ahmad Amin Fathalla, Mr. Cornelis Flinterman, Mr. Yuji Iwasawa, Ms. Helen Keller, Mr. Rajsoomer Lallah, Ms. Zonke Zanele Majodina, Ms. Iulia Antoanella Motoc, Mr. Gerald L. Neuman, Mr. Michael O’Flaherty, Mr. Rafael Rivas Posada, Mr. Fabian Omar Salvioli, Mr. Krister Thelin and Ms. Margo Waterval. CCPR/C/102/D/1812/2008 4 elections). During the monitoring, it became clear that in thirty four (out of forty) electoral constituencies, only one candidate was registered for the elections. Two candidates were registered in each of the remaining four constituencies. The author decided to carry out a campaign against the lack of choice in the elections. He distributed leaflets and disclosed posters containing the slogan: “Stop! No to the voting without a choice” at visible places. Representatives of the electoral commissions were removing such posters and the police was observing the activities of those disclosing posters and distributing leaflets. 2.2 The day before the ballot, on Saturday, 13 January 2007, the author was disseminating leaflets in mailboxes with the call to boycott the elections. Shortly after 9 p.m., he was stopped by a police patrol when he was placing a poster on an advertisement board near his home, and he was brought to the Pervomaisky District Department of Internal Affairs in Vitebsk. 2.3 In the police premises, the author was charged with minor hooliganism under article 156 of the Code of Administrative Offences, for allegedly having used insulting language against the police officers and having ignored the police instructions. He was placed in a temporary detention facility (IVS, Temporary Detention Isolator) in Vitebsk, pending the examination of his case by a court. He claims that his detention was arbitrary, and that he could have been released on bail – a possibility provided by the law – particularly in light of the fact that during his arrest, he was in possession of the necessary amount of money to pay for his bail. His request to this effect was rejected by the police. He states that he asked the police to be represented by the individuals of his choice (his brother and two other individuals who came to the police centre after his arrest), but his request was denied. 2.4 The author notes that he was detained without taking into consideration article 33 of the Belarus Constitution and article 45 of the Belarus Electoral Code.1 He claims that the police officers have used the charge in order to have him arrested, and affirms that he did not commit any offence. 2.5 The author contends that while in detention, he suffered a hypertonic crisis, and an ambulance was called in emergency. The police, according to the author, refused his hospitalisation and failed to provide him with medication. He complained about this to the Office of the Prosecutor (no further information is provided). Furthermore, on 24 April 2007, he requested the Prosecutor to open a criminal case against the police officers, with regard to these facts2. 2.6 On 15 January 2007, Monday, the author was brought before the Court of the Pervomaisky District in Vitebsk. The court hearing continued also on 19 an 23 January 2007. From the documents available on file, it transpires that the author has been released by the court on 15 January 20073. On 23 January 2007, the author was found guilty of 1 Article 33 of the Constitution of Belarus guarantees freedom of thoughts and beliefs and their free expression. The author refers to the last sentences in article 45 of the Electoral Code, which reads as follows (unofficial translation): “Agitation (including appeals to boycott the elections, referendum) on the ballot day shall not be allowed. Agitation printed materials displayed earlier outside the rooms for voting shall remain in their former places” (source: http://ncpi.gov.by/elections/eng/ legal/code.htm). 2 The author provides a copy of a complaint to the Prosecutor of Vitebsk Region, dated 24 April 2007. According to this document, the author has refused to be administrated an injection as he suffered allergies and did not have the list of substances he was allergic to with him. The medical doctor then asked his hospitalization, but after a discussion with the Detention Centre’s officials, the ambulance left. No information is contained on file concerning the outcome of these complaints. 3 The material on file does not permit to verify whether the author has been released on bail. CCPR/C/102/D/1812/2008 5 minor hooliganism by the Pervomisky District Court of Vitebsk, and sentenced to a fine of 62 000 Belarusian Roubles. 2.7 The author claims that the judge of the Pervomaisky District Court of Vitebsk in charge of his case has failed in her duty of independence and impartiality. Immediately before the beginning of the trial, two high level police officers were consulting the content of the author’s case in the judge’s office, in the judge’s presence. At the end of the trial, the judge announced twenty minutes break prior to the deliberations, went to her office, and never came back. The decision of the court was never officially pronounced to the author, he was not explained the possibility to appeal against the decision, and the closure of the court’s session was never announced4. The author’s complaints to the court in this respect remained without reply. The author claims that, in general, judges are not independent in Belarus. 2.8 The author further claims that the trial transcript contained formulations, such as: “explanation of the offender”, “signature of the offender”, and also indicated that he had “committed an administrative offence”, which appeared more than thirty times. 2.9 In the meantime, on 16 January 2007, the author wrote to the Prosecutor of the Vitebsk Region, claiming that the police officer who prepared the report on his administrative offence had falsified evidence, because, according to the author, during his transportation to the Pervomaisky District Department of Internal Affairs in Vitebsk, on 13 January, he had discovered in the police car a one-page document, which disclosed the photographs of six individuals, including his own, all political activists, and three of them (including him) were charged under article 156 of the Belarus Code on Administrative Offences on 13 and 14 January 2007. Thus, according to the author, the hooliganism charges served as a pretext for his arrest. 2.10 The author affirms that he has exhausted all available and effective domestic remedies. Thus, on 17 July 2007, he appealed against the decision of the Pervomaisky District Court of 23 January 2007 to the Vitebsk Regional Court (which due to legislative changes was directed his appeal to the Supreme Court). He also complained to the Chairperson of the Supreme Court. On 26 December 2007, a Deputy-Chairperson of the Supreme Court, and on 5 February 2008, the First Vice-Chairperson of the Supreme Court, rejected his appeals and affirmed that the decision of the first instance court was grounded, the author was fined lawfully, and his guilt was duly established. The complaint 3.1. The author claims a violation of his rights under articles 7 and 10, of the Covenant, because during his detention in the Temporary Detention Centre in Vitebsk, the police refused to allow his hospitalization following a hypertonia crisis and failed to provide him with adequate medication. 3.2 He contends that his arrest and subsequent detention were unlawful and arbitrary, in violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, and claims that individuals awaiting trial should not be detained as a general rule and that he should have been released on bail. 3.3 According to the author, article 14 paragraph 1, was also violated in his case, as the judge was not independent and failed in her duty of impartiality, the presiding judge never read out her decision in his case, the end of the trial was not officially announced, and the 4 The author submits a copy of the decision of the Pervomaisky District Court of 23 January 2007, without, however, explaining when and how he received it. CCPR/C/102/D/1812/2008 6 individuals present at a public trial were ordered to leave the court room at the end of the hearing without justification. 3.4 The author invokes a violation of his right to be presumed innocent, in violation of article 14, paragraph 2, of the Covenant, as the trial transcript, as signed by the judge, designated him as “the offender” and not as an accused. 3.5 The author further claims that his right to defence as protected under article 14, paragraph 3 (b), of the Covenant has been violated, as he was refused to be represented by the representative of his choice immediately after his arrest. 3.6 The author claims that by arresting him and preventing him to distribute information leaflets and posters, he was prevented from expressing his opinions, in violation of the provisions of article 19, paragraphs 1 and 2, of the Covenant. 3.7 Finally, he claims to be a victim of discrimination, in violation of article 26 of the Covenant, as he was arrested and fined based on his opinions. State party’s observations on admissibility and merits 4.1 By Note Verbale of 26 October 2008, the State party informed that the Supreme Court of Belarus has examined the author’s communication and verified Mr. Levinov’s (administrative) case file content. According to the State party, it transpired that the author’s allegations on irregularities concerning his administrative case were not confirmed. 4.2 The State party contends that the conclusion of the Court of the Pervomaisky District (Vitebsk City) of 23 January 2007 (by which the author was found guilty of minor hooliganism and fined to 62 000 roubles), corresponded to the factual circumstances of the case and the court decision was grounded. 4.3 According to the State party, the author’s allegations concerning the failure of the judge to read out the court’s decision, to explain how the decision could be appealed, and on the closed nature of the trial, are groundless as they are refuted by the content of the trial transcript5. 4.4 The State party explains that the author has been fined because on 13 January 2007, at 9 p.m., near his home in Vitesbk, he has used offensive language against police officers and has disturbed the public order and the tranquillity of the citizens, what constitutes an offence under article 156 of the Code of Administrative Offences – minor hooliganism. 4.5 The State party points out that the author’s guilt has been confirmed by four witnesses, all questioned in court, and the material on file. On this basis, the Court of the Pervomaisky District of Vitebsk found the author guilty of the offence charged and decided to impose him a fine. The author has appealed against this decision to the Supreme Court of Belarus. The author’s appeals were rejected by the Chairperson of the Supreme Court of 26 December 2007, and the First Deputy-Chairperson of the Supreme Court of 5 February 2008, respectively. 4.6 Finally, the State party explains that the author could have also appealed the District Court decision with the General-Prosecutor’s Office, with a request for the Prosecutor to introduce a protest motion with the Supreme Court, under the supervisory proceedings. According to the State party, the author has failed to appeal with the Prosecutor’s Office, and thus domestic remedies have not been exhausted in the present case. 5 The State party does not provide a copy of the trial transcript in question. CCPR/C/102/D/1812/2008 7 Author’s comments on the State party’s observations 5.1 On 23 April 2009, the author explained that pursuant to the provisions of the Code on Administrative Offences (COA), court rulings concerning administrative discipline (fining) are final and not subjected to appeal (art. 266, part 2, CAO). 5.2 He acknowledges that he had the right to appeal, under the supervisory proceedings, against the court ruling once it enters into force to the Chairperson of the Supreme Court and the Prosecutor-General. According to him, however, such appeals cannot be seen as effective remedies, depending of the discretionary power of a judge or prosecutor. In addition, in politically motivated cases, neither the Supreme Court’s Chairman, nor the Prosecutor-General use to introduce protest motions. 5.3 The author further notes that supervisory appeals to the Prosecutor-General are not compulsory under Belarusian Administrative law, for purposes of exhaustion of domestic remedies. He had already appealed twice with the Supreme Court, under the supervisory proceedings, against the district court’s decision, without success. Thus, he had exhausted the domestic remedies, even ineffective ones. 5.4 On the merits, the author points out that the State party in its reply has contended that his guilt has been duly established, without refuting his allegations of the present communication. 5.5 He further contends that the State party’s explanation that his allegations concerning the failure of the judge to read out the decision and inform him of the possibilities to file an appeal were refuted by the content of the trial transcript is groundless. This contention, according to the author, is refuted by a copy of collective appeal (copy provided) signed by several individuals and sent in support of his case to the Ministry of Justice and the Supreme Court, and also by reports in printed and electronic media (copies provided), as well as the author’s own appeal to the presiding judge in his case, with a request to have the decision read out to him. Additional observations by the State party 6.1 By Note Verbale of 21 September 2009, the State party provided additional information concerning another conviction of the author for minor hooliganism, for acts committed in March 2008, where Mr. Levinov was sentenced to ten days of administrative arrest. 6.2 The State party further contested the author’s allegations on the independence of Belarusian judiciary. It explains that according to the Constitution and the laws, judges are independent in administrating justice, and no interference in their work is permitted. In addition, judges of the Supreme Court and the Supreme Economic Court are appointed by the President of Belarus following the agreement of the Council of the Republic of the National Assembly, at the proposal of the Chairman of the Supreme Court and the Supreme Economic Court, respectively. Issues and proceedings before the Committee Consideration of admissibility 7.1 Before considering any claim contained in a communication, the Human Rights Committee must, in accordance with rule 93 of its rules of procedure, decide whether or not it is admissible under the Optional Protocol to the Covenant. 7.2 The Committee has noted that the same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement. Accordingly, it considers that the requirements of article 5, paragraph 2 (a) have been met in the present case. CCPR/C/102/D/1812/2008 8 7.3 The Committee has also noted the author’s explanation that he had exhausted all available domestic remedies, up to the Supreme Court of Belarus. It has also noted the State party’s contention that the author could have further appealed to the Prosecutor-General with a request to have a protest motion filed under the supervisory proceedings. The Committee recalls its jurisprudence that such remedies do not constitute a remedy, which has to be exhausted for purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol6. Accordingly, the Committee considers that the requirements of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, have been met in the present case. 7.4 The author has claimed that while in detention, in violation of article 7 and 10 of the Covenant, the police refused his hospitalisation after a hypertonic crisis and failed to provide him with adequate medication. The Committee notes that while the State party has not addressed this particular claim, the material on file shows that the author himself refused to be administrated an injection by the emergency unit called, invoking medical reasons. In the circumstances, and in the absence of any other pertinent information on file in this connection, the Committee considers that this part of the communication, in connection to the author’s claims under articles 7 and 10, of the Covenant, is insufficiently substantiated, for purposes of admissibility, and that it is therefore inadmissible under article 2, of the Optional Protocol. 7.5 The Committee has noted the author’s claim that his arrest was in violation of the requirements of article 9 of the Covenant, and also that he was not released on bail in spite of his request. The Committee notes that from the information before it, it transpires that the author was notified on the reasons of his arrest and subsequent detention – i.e. minor hooliganism – even if he affirms that police officers have misrepresented the circumstances of his arrest in order to have him detained. The Committee further notes that the author asked to be released on bail during the night of 13 January 2007 (Saturday), and that his release was ordered on 15 January 2007 (Monday) when he was brought before a court. From the material before it, the Committee notes that it also transpires that the court interrogated the police officers who had arrested the author, as well as other individuals, concerning the exact circumstances and reasons of the author’s arrest, and found their explanations credible and mutually corroborating. The Committee therefore considers that the author has failed to substantiate his claims under article 9 of the Covenant, for purposes of admissibility, and that this part of the communication is inadmissible under article 2 of the Optional Protocol. 7.6 The Committee has further noted the author’s claim that his right to be presumed innocent has been violated, as the trial transcript contained qualifications such as “the offender”, and not “the accused”. The Committee notes that there is no indication in the information before it which shows how the transcript would have affected the author’s right to be presumed innocent, and considers that this part of the communication, concerning the author’s claim under article 14, paragraph 2, of the Covenant, is inadmissible under article 2, of the Optional Protocol, as insufficiently substantiated. 7.7 The Committee has taken note of the author’s further allegations, raising issues under articles 19 and 26, of the Covenant. It notes that the State party has not refuted them directly, but has stated that Mr. Levinov’s guilt of minor hooliganism was duly established and his sentence was grounded. The Committee notes that the information before it does not show that the author has raised these particular allegations before the national courts. It notes that neither in his appeal to the Vitebsk Regional Court of 17 July 2007, nor in his request for a supervisory review to the Supreme Court of Belarus of 5 January 2008, has the 6 See, for example, Yekaterina Gerashchenko v. Belarus, Communication No. 1537/2006, Inadmissibility decision adopted on 23 October 2009, paragraph 6.3. CCPR/C/102/D/1812/2008 9 author formulated such allegations. In the circumstances, the Committee considers that the author’s claims under articles 19 and 26, of the Covenant, are insufficiently substantiated, for purposes of admissibility, and are inadmissible under article 2, and also under article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol. 7.8 The Committee considers that the remaining part of the author’s claim, raising issues under article 14, paragraphs 1 and 3 (b), of the Covenant, have been sufficiently substantiated for purposes of admissibility, and declares it admissible. Consideration on the merits 8.1 The Human Rights Committee has considered the communication in light of all the information made available to it by the parties, as provided under article 5, paragraph 1, of the Optional Protocol. 8.2 The author has claimed that his rights under article 14, paragraph 1, of the Covenant have been violated, in particular as the ruling of the Pervomaisky District Court of 23 January 2007 was never read out to him, he was not informed on the possibilities to appeal it, and because the judge ordered the public to leave the court room shortly prior to the conclusion of the trial without justification. The State party has contended that these allegations were groundless and refuted by the content of the trial transcript. The Committee notes first, that the author has explained that the decisions concerning fines under article 156 of the Code of Administrative Offences are final and not subject to appeal (see paragraph 5.1 above). It further notes that, even if he claims that he was never informed on the possibilities to appeal against the decision of the court to fine him for hooliganism, the author has complained to the Vitebsk Regional Court and to the Supreme Court, under a supervisory review procedure, invoking the alleged irregularities made by the presiding judge. The Committee notes also that form the material on file, as provided by the author, it transpires that on 23 January 2007, the presiding judge did explain to him what her decision in his case would be7. In light of these circumstances, the Committee considers that the facts before it do not permit it to conclude that Mr. Levinov’s rights under article 14, paragraph 1, of the Covenant, have been violated. 8.3 The author has further invoked a violation of his defence rights under article 14, paragraph 3 (b), of the Covenant, as immediately after his arrest, the police refused to allow a relative or acquaintances of the author, present at the police station after his arrest, to act as his representative, or to give him the possibility to designate a lawyer. The Committee notes that the author was represented by a counsel at his trial, and that it does not appear from the material before it that investigation acts were carried out before the beginning of the author’s trial. In the circumstances, the Committee considers that the facts before it do not show that Mr. Levinov’s rights to defence have been violated in the present case. 9. The Human Rights Committee, acting under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, is of the view that the facts before it do not reveal a breach of any provision of the Covenant. [Adopted in English, French and Spanish, the English text being the original version. Subsequently to be issued also in Arabic, Chinese and Russian as part of the Committee’s annual report to the General Assembly.] 7 The author has submitted a copy of a collective appeal prepared on an unspecified date by a number of individuals in his support, to the attention of the Supreme Court. The appeal contains the explanation that the author was informed by the judge of her decision in his administrative case, in her office, on 23 January 2007.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: