Marius Leontiuc – art.6 CEDO Dulaurans v. France, cea mai importanta hotarare CEDO

TROISIÈME SECTION
Dulaurans C. FRANŢA

(Cererea nr 34553/97)

OFF

STRASBOURG

Douăzeci şi unu martie 2000

Această hotărâre este supusă revizuirii editoriale înainte de publicarea versiunii definitive a acesteia, în rapoartele oficiale ale hotărârilor selectate şi deciziile Curţii.

În cazul în Dulaurans C. Franţa,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), statuând în Camera compusă din:

Sir Nicolas Bratza, Preşedinte,
 MM. J.-P. Costa,
  L. Loucaides,
  P. Kūris,
 F. Tulkens,
 MM. W. Fuhrmann,
  K. Traja, judecători,
şi doamna S. Dolle, grefier de secţie,

Deliberând cu uşile închise pe 7 martie 2000,

Pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. Cazul a fost trimis la Curtea, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Protocolului nr 11 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”) şi de către guvernul francez („Guvernul”), pe 2 şi, respectiv, 30 noiembrie 1998 (articolul 5 § 4 din Protocolul nr 11 şi fostele articole 47 şi 48 din Convenţie).

2. În cazul originea într-o cerere (nr. 34553/97), faţă de Franţa şi că un cetăţean al acestui stat, Michelle Christine Dulaurans („reclamantul”) a depus la Comisia 17 decembrie 1996 în temeiul fostului articol 25 din Convenţie. Reclamantul a pretins că dreptul său la un proces echitabil a fost încălcat.

Comisia a declarat cererea admisibilă la 14 ianuarie 1998. În raportul său din 20 mai, 1998 (fostul articol 31 din Convenţie), a exprimat opinia că articolul 6 din Convenţie a fost încălcat în acest caz (de douăsprezece voturi contra unu).

3. Curtea, solicitantul este reprezentat de JA White, avocat la Consiliul de Stat şi Curtea de Casaţie. Guvernul este reprezentat de domnul R. Avraam, director pentru afaceri juridice, Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de agent.

4. La 2 martie 1999, panoul de Marea Cameră a decis că acest caz ar trebui să fie decis de către o Cameră a Curţii (articolul 100 § 1). Preşedintele Curţii atribuit la caz la secţiunea a treia (articolul 52 § 1).

5. Reclamanta şi Guvernul au depus câte un scurt. După consultarea agent al Guvernului şi avocatul reclamantei, Consiliul a decis că nu era necesar să se organizeze o audiere.

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI

6. Proxy din data de 15 octombrie 1991, reclamanta a dat puterea de a BN, agent imobiliar, vinde două clădiri aparţinând la un „preţ minim de toate cele douăzeci de milioane de franci.” Acesta a fost declarat de către solicitant că „taxele de [BN] sunt în sarcina mea de aproximativ zece la sută din taxa de vânzare-preţ.”

7. 05 noiembrie 1991, BN a negociat vânzarea acestor cladiri cu S Corporation Prin două proxy-uri din 25 noiembrie 1991, reclamanta a dat mandatul de a BN să-şi vândă proprietăţile spus, prima pentru un preţ de douăzeci de milioane de franci si a doua, la un preţ de două milioane de franci, inclusiv taxe. Prin scrisoarea din data de 27 noiembrie 1991, S Corporation a acceptat oferta pe vânzarea de prima clădire.

8. Prin scrisoare recomandată cu confirmare de 9 ianuarie 1992, reclamanta, care a fost vândut la cel mai bun pret, revocat doi termeni de vânzare conferite 25 noiembrie 1991.

9. În aceeaşi zi, BN a răspuns că a avut deja, pe 7 şi 8 ianuarie 1992, două angajamente contractate de vânzare în numele său, unul în favoarea Corporation S pentru prima clădire, alta beneficiul J. pentru a doua.

10. La 16 ianuarie 1992, reclamanta se încheie cu o tranzacţie BN, prin care a promis să-i plătească o sumă forfetară de 500.000 de franci, cu dobândă, la rata de 12% pe an, de plătit la sau înainte de 15 mai 1992. Mai mult, prin două controale din data de 17 ianuarie 1992, reclamantul a plătit pentru ambele cumpărătorii în contact cu BN de compensare pentru pierderea de 900.000 şi 350.000 de franci, respectiv.

11. În ciuda unui punere în întârziere din 14 mai 1992, reclamanta a refuzat să plătească suma stabilită la BN. La 9 iulie 1992, aceasta a atribuit reclamanta la plata sumei de 500.000 de franci, cu beneficiul de executarea provizorie.

12. Scrierea deservite de 7 ianuarie 1993, reclamanta susţine în primul rând faptul că contractele de mandat pe 25 noiembrie 1991, inclusiv de fraudă şi încălcare a prevederilor din Actul de 02 ianuarie 1970, care reglementează condiţiile de desfăşurare a activităţilor legate de anumite tranzacţii care implică activele imobiliare şi de afaceri (vezi mai jos „dreptul intern pertinent”). Argumentând privind punerea în aplicare a acestei legi, reclamanta a prezentat, printre altele, că „este incontestabil faptul că BN a fost supus dispoziţiilor din Actul din 25 ianuarie, 1970 (…) activitatea de BN (…) este că comerciant de proprietate (…) acest lucru este confirmat jurisprudenţa civil (…), pur şi simplu prin care impune ca dealer de proprietate a finalizat două operaţiuni enumerate la articolul 1 din Legea din 1970 pentru dispoziţiile prezentei legi se aplică în sine (…) „. Reclamanta a reiterat acest argument, în concluziile sale de răspuns, menţionând că „în materie, jurisprudenţa impune numai ca agent imobiliar a finalizat două operaţiuni enumerate la articolul 1 din Legea din 1970 înainte de dispoziţiile prezentei aplicabilă în sine lege. În acest caz, BN a făcut cel puţin două operaţiuni în dispoziţiile de fraudă din Legea din 1970 cu privire la [reclamantă], fără a aduce atingere oricăror alte operaţiuni pe care le are experienţă profesională şi care concludent cunoscut. ” Pe fond, reclamantul sa plâns că acţiunea din 25 noiembrie 1991, nu au precizat valoarea comisionului datorat şi nu include nici o limitare a efectului lor de-a lungul timpului.

13. La 6 aprilie 1993, Tribunalul de Mare Instanţă din Nanterre a dispus ca reclamantul să plătească miliarde de dolari 500 000 de franci, cu dobândă la rata contractuală de 12% pe an din 15 mai 1992, în conformitate cu tranzacţia din 16 ianuarie 1992. Instanţa a constatat, în special, faptul că reclamanta „susţine fără a se stabili că tranzacţia ar fi nici un efect juridic pe motiv că acordul său a fost uzurpat de fraudă sau de violenţă, nu justifică nici o dovadă de oricare din aceste creanţe şi apare, dimpotrivă, a acţionat ca un abil pe deplin conştient de afaceri, a pieţei de locuinţe, Memorandumul de înţelegere din 16 ianuarie 1992, prin urmare, îndeplineşte toate condiţiile de valabilitate în secţiunile 2044 şi următoarele (…) „.

Instanţa de judecată nu au răspuns la obiecţiile ridicate de către solicitant în conformitate cu dispoziţiile Actului din 02 ianuarie 1970.

14. 06 mai 1993, vice-reclamanta a adversarului suma de 568,566 de franci în executarea tranzacţiei din 16 ianuarie 1992.

15. Este, de asemenea, apel împotriva deciziei de Tribunalul de Mare Instanţă din Nanterre, inclusiv prin care se solicită constatarea nulităţii mandatelor de vânzare din 25 noiembrie 1991, care ar fi fost stabilite, în conformitate cu ei, în încălcare a legii de 02 ianuarie 1970. În special, în avizul său din 6 septembrie 1993, ea a susţinut că „(…) nu există nici o îndoială că BN este supus dispoziţiilor din Actul din 02 ianuarie 1970 care reglementează condiţiile de desfăşurare a activităţilor legate de anumite tranzacţii care implică de proprietate şi de afaceri (…) „.

16. În plus, în concluziile sale din 7 martie 1994, în răspuns la cele de pârâtului, reclamantul a susţinut că „(…) BN, o provocare capacitatea sa de profesionist imobiliar şi actul de a se angaja într-un mod obişnuit de tranzacţii imobiliare menţionate la articolul 1 din Legea din 02 ianuarie 1970, susţine că aceste dispoziţii nu se aplică. Aceste argumente sunt valabile. Într-adevăr, BN şi se reaminteşte, în scrierile sale, el a lucrat deja cu [reclamantei] pentru achiziţionarea de proprietăţi diferite pentru un total de 5.000.000 de franci, exploatarea materializat printr-un act din 14 octombrie 1991 (…) [BN] a fost atent să atragă atenţia concludente cu privire la aplicarea legii din 2 ianuarie 1970, astfel că nu poate susţine existenţa a Acordul privind excluderea acestor dispoziţii legale de ordine publică (…) „.

17. La data de 26 mai 1994, Curtea de Apel de la Versailles, a menţinut hotărârea atacată, în special având în vedere că „ca un dealer de proprietate nu este angajată într-un mod obişnuit pentru operaţiunile prevăzute la articolul 1 din Legea 02 ianuarie 1970, [BN] nu intră în sfera de aplicare a prezentei legi. ”

18. Reclamantul a depus apoi un recurs. În memorandumul suplimentar său din 7 decembrie 1994, ea a susţinut că „(…) din legea 02 ianuarie 1970 se aplică chiar şi la persoanele care fac numai de operaţiuni ocazionale aşa (…) , astfel, a fost lipsit de importanţă dacă [NL] şi-a exercitat, chiar în primul rând, o altă activitate de dealer de proprietate în cazul în care recunoaşterea a pluralităţii de mandate pentru caracteristică distinctă de operaţiunile de performanţă un mod obişnuit de care se ocupă în proprietatea altora (…) „.

19. În apărarea sa, depusă la Curtea de Casaţie la 9 martie 1995, BN a ridicat o excepţie de inadmisibilitate întemeiată pe noutatea motiv prezentat de către reclamantă în susţinerea recursului său. În special, BN a remarcat că „criticii va fi primul exclus ca noi şi de fapt şi de drept mixt. Într-adevăr, în concluziile sale de recurs, [reclamanta], probabil mai puţin inspirat, la moment, nu au gândit pentru a sprijini natura obişnuită a activităţii ar putea rezulta din simpla acceptare a doi termeni aceleaşi de zile. ”

20. La 2 iulie 1996, Curtea de Casatie a respins un recurs de către reclamantă, pe motiv că acesta din urmă „, care iniţial, de 15 octombrie 1991, a acordat o putere de a vinde cele două clădiri, nu a susţinut în concluziile sale că [BN ], un fel de obicei, a fost angajat sau a fost operează în legătură cu operaţiunile avute în vedere de către Actul de 02 ianuarie 1970 [şi], ea nu are dreptul să facă acest lucru pentru prima dată în faţa Curţii de Casaţie. ” Având în vedere, de asemenea, recursul reclamantului abuzive, Curtea Supremă de Justiţie a condamnat la o amendă civilă de 10.000 de franci. În plus, reclamantul a trebuit să plătească adversarul său suma de 12.000 de franci pentru cheltuieli care nu sunt incluse în cheltuielile, în calitatea sa de partea care pierde.

II. Legislaţia naţională

  A. Legea nr 70 – 9 din 02 ianuarie 1970

21. Intra aici în considerare următoarele dispoziţii din Legea din 02 ianuarie 1970:

Articolul 1

„Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice care, în mod obişnuit, se angajează sau asista, chiar pe o operaţiunile auxiliare de pe proprietatea altora cu privire la: i) cumpărarea, vânzarea, schimbul, închirierea sau subînchirierea în clădiri goale sau mobilate sau insuficient dezvoltate (…). ”

Articolul 6 alineatul

„Acordurile cu persoanele menţionate la articolul 1 de mai sus şi cu privire la tranzacţiile menţionate în acest document trebuie să fie în scris şi de stat (…) pentru a determina condiţiile de despăgubire, precum şi o indicaţie de partidul va fi responsabil (…). ”

Articolul 7

„Este promisiuni nule şi acordurile de orice natură cu privire la operaţiunile prevăzute la articolul 1 care nu au o limitare a efectelor lor în timp. ”

B. Codul de procedură civilă

22. Prevederile relevante din Codul de procedură civilă prevede:

Articolul 563

„Pentru a justifica cererile de recurs pe care le-au prezentat la judecătorul, părţile pot invoca moduri noi, producătoare de piese noi sau oferă noi dovezi. ”

Secţiunea 619

„Cele mai noi moduri de care nu sunt admisibile în Curtea de Casaţie.

Poate fi încă invocat pentru prima dată, cu excepţia cazului în:

1 ° de drept pură;

2 ° înseamnă născut din decizia atacată. ”

LEGEA

I. Pretinsa violare a articolului 6 § 1 DIN CONVENŢIE

23. Reclamantul sa plâns că nu a primit un proces echitabil, în măsura în care Curtea de Casaţie a declarat singurul motiv de recurs inadmisibil, bazat pe o constatare în mod clar greşit, că aceasta e „a fost un motiv nou. Ea sa bazat pe articolul 6 § 1 al Convenţiei, părţile relevante, după cum urmează:

„Orice persoană are dreptul de a avea cazul sa auzit destul de (…), de către o instanţă (…) va decide (…) stabilirea drepturilor şi obligaţiilor sale într-un costum (…)”

Comisia concluzionează că, pe baza o constatare greşită în mod clar, pe argumentul de către reclamantă în faţa Curţii de Apel, Curtea Supremă nu a asigurat dreptul la un proces echitabil.

1. Părţilor

a) Solicitantul

24. Ea susţine că a avut sprijin clar, atât la proces şi în recurs, că adversarul său a fost angajat ca de obicei, în tranzacţiile reglementate de legea din 02 ianuarie 1970. Ea crede că nu putem accepta că motivul invocat în faţa Curţii de Casaţie a fost din nou singurul motiv că aceasta nu ar fi din nou a declarat în faţa instanţei de apel că adversarul său a primit două mandate separate pentru vânzarea a două clădiri. Existenţa acestor doi termeni a fost unul dintre faptele stabilite de caz, astfel de scris, că BN a „deja au avut loc” în timpul unei vânzări anterioare, reclamanta a invocat implicit, dar necesar doi termeni în litigiu, după , care a fost adaugat in acest al treilea termen pentru a caracteriza elementul normală.

25. Este, prin urmare, ca urmare a unei erori vădite de apreciere de către Curtea de Casaţie a constatat că reclamanta nu a susţinut concluziile sale că BN, în mod obişnuit, a fost angajat sau împrumutate asistenţă pentru operaţiunile avute în vedere de Legea din 2 ianuarie 1970.

26. În această privinţă, reclamanta afirmă că este irelevant faptul că adversarul său a ridicat o excepţie de inadmisibilitate întemeiată pe noutatea de mediu. În primul rând, procedura cu reprezentarea obligatorie în faţa Curţii de Casaţie este reglementat şi de faptul că numai două slip pot fi depuse: o declaraţie de cerere şi de apărare. Nici un răspuns este de aşteptat. Pe de altă parte, a aparţinut, în orice caz, Curtea Supremă de Justiţie să ia în considerare ea însăşi fondul de mişcare de concediere în cauză. Pentru acest scop, ea a avut toate observaţiile făcute de către solicitant la proces şi în recurs.

b) Guvernul

27. Guvernul a subliniat specificitatea de recurs, cale de atac extraordinară juridic care poate să respecte regulile formale şi mai riguroasă. El a remarcat faptul că revizuirea a înregistrării, nu se contestă faptul că reclamanta a adresat punerea în aplicare a din Legea din 1970, în caz de recurs. Cu toate acestea, el subliniază faptul că este insuficientă pentru a ridica un argument în faţa unei instanţe de a deveni un mediu, astfel cum este definit în jurisprudenţa Curţii de Casaţie. Este necesar ca mediu a fost formulate în detaliu în observaţiile reclamantului în recurs să fie considerate ca atare.

28. Guvernul susţine aici că analiza a memoriilor depuse de recurentă în faţa Curţii Supreme de Justiţie arată că acesta a fost bazat pe raţionamentul că ea nu a produc absolut în faţa Curţii de recurs. În special, motivul de recurs depuse de către solicitant pe următoarele premise: a) Legea din 1970 se aplică persoanelor care practică în mod obişnuit operaţiuni reglementate de acest text, b) natura obişnuită poate rezulta din simpla constatare a existenţa a două mandate de operaţiuni distincte; c) BN care au vândut două clădiri în conformitate cu ordinele din 25 noiembrie 1991, el a făcut două acte separate şi, prin urmare, ar trebui să fie considerate ca fiind angajate în mod obişnuit în tranzacţii avute în vedere de către a spus lege. Acum, în faţa Curţii de Apel, reclamantul a fost mulţumit să afirme aplicabilitatea Legii din 02 ianuarie 1970, indicând faptul că BN „a fost deja atins cu [ei], pentru achiziţionarea de diverse proprietăţi pentru un total de 5 milioane dolari SUA, operaţiune întruchipat într-un act din 14 octombrie 1991. ”

29. În opinia Guvernului, este bine să reţineţi că în niciun moment, în concluziile sale prezentate la instanţa de apel, reclamanta a stabilit că utilizarea a misiunii atribuite BN pe două mandate emise simultan 25 noiembrie 1991 să vândă două clădiri, ea sa bazat pe fapte complet diferite, deoarece deduce caracterul de obicei nu, livrarea simultană a doi termeni, dar secvenţă temporală a vânzarea a avut loc înainte de 14 octombrie 1991, între BN şi ea, şi a acordat mandate de 25 noiembrie 1991.

30. Prin urmare, nu au susţinut în faţa instanţei de apel că existenţa simultană a două mandate de obicei caracteristic vânzare cerute de Legea din 1970, reclamanta ar putea afirma, atunci acest argument în faţa Curţii de Casaţie , aceasta din urmă fiind în imposibilitatea de a răspunde la o întrebare de fapt şi de drept mixt, care nu a fost anterior a solicitat judecătorilor care au luat decizia în litigiu.

31. Guvernul adaugă că, în această privinţă, că reclamanta a prezentat mai precis, înainte de Tribunalul de Mare Instanţă din Nanterre, argumentele sale referitoare la cele două mandate acordate BN, nu pot compensa pentru lipsa de concluziile sale Curtea de Apel de la Versailles, care a avut înainte de faptul că acestora din urmă. Curtea de Casaţie nu a putut plânge în mod valabil că instanţa de apel pentru că nu a răspuns la o apărare care nu au fost prezentate în mod clar. A fost inevitabil ca motiv de recurs depuse de către solicitant pentru a fi luate în considerare din nou de către Curtea de Casaţie.

32. De asemenea, Guvernul consideră că acest caz trebuie să se distingă clar de Fouquet caz, în care Comisia a considerat că un justiţiabil nu a fost auzit de fapt, în cazul în care o apărare a fost în esenţă, ignorat de către instanţa competentă (Hotărârea Fouquet C Franţa la 31 ianuarie 1996., Culegere de hotărâri şi decizii 1996-I, raportul Comisiei din 12 octombrie, 1994). Spre deosebire de acest caz, Guvernul a remarcat că, în acest caz, Curtea Supremă de Justiţie a uitat nici una din probele prezentate de către reclamantă în susţinerea apărării sale, numai ceea ce este bine, după analizarea setul de memorie în susţinerea recursului la Curtea de Casaţie a respins motivul prezentat de către solicitant întrucât a fost nou. Guvernul a subliniat aici că noutatea motiv prezentat de către solicitant a fost în mod clar ridicat de adversarul său în apărarea sa, depusă la Curtea de Casaţie la 9 martie 1995. La acest punct, Guvernul afirmă că nimic nu a împiedicat reclamanta, după ce a primit răspunsul pârâtei de a produce observaţii suplimentare cu privire la admisibilitatea modului său de a încerca să demonstreze că nu era nou .

2. Aprecierea Curţii

33. Curtea reaminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat de articolul 6 § 1 al Convenţiei includ, printre altele, dreptul părţilor de a prezenta observaţii pe care le consideră relevante pentru activitatea lor. Convenţia nu are drept scop de a asigura drepturile sunt teoretice sau iluzorii, ci drepturi care sunt practice şi efective (a se vedea Artico c.. Italia, pe 13 mai 1980, seria A nr 37, p. 16., § 33), acest drept nu poate trece de eficientă în cazul în care aceste comentarii sunt cu adevarat „auzit”, adică în mod corespunzător în considerare de către instanţa de judecată. Cu alte cuvinte, articolul 6 implică, în special, în detrimentul „tribunal”, obligaţia de a se angaja într-o examinare a observaţiilor, argumentele şi dovezile prezentate de către părţi, cu excepţia să aprecieze relevanţa (a se vedea Hotărârea Van de Hurk vs. Ţările de Jos, la 19 aprilie 1994, Seria A nr 288, p. 19,. § 59).

34. Sarcina Curţii este de a stabili dacă această condiţie este îndeplinită găsit în acest caz: Curtea trebuie să se asigure că inadmisibilitatea a câştigat o de reclamantă în susţinerea recursului său nu a fost rezulta o eroare vădită de apreciere de către Curtea de Casaţie.

35. Curtea observă, în special, faptul că recurenta a criticat Curtea de Apel a considerat în mod eronat că adversarul său nu intră în domeniul de aplicare al Legii din 02 ianuarie 1970. Curtea de Casaţie a respins acest argument, pe motiv că aceasta era nou. Potrivit Guvernului, aceasta nu este o eroare din partea Curţii de Casaţie, dar o evaluare exactă a făcut după examinarea sol.

36. Curtea nu este convins de acest argument. Este clar că reclamanta nu a oprit de la bun început a procedurilor, susţinând că adversarul său a fost supus dispoziţiilor din Legea din 1970. Atât proces şi apel, a fost clar că natura obişnuită de misiunea încredinţată de a adversarul său a rezultat din doi termeni care au fost acordate 25 noiembrie 1991 să vândă două clădiri. În timp ce instanţa de apel, soulignât reclamanta că adversarul său a lucrat deja cu ei cu ocazia unei vânzări anterioare, fără a se referi în special la două termeni în cauză, toate acestea, Curtea consideră că „nu se poate vorbi aici de două argumente separate. Indică faptul că adversarul său a fost „deja”, a intervenit cu ea, solicitantul ar putea doar aluzie la doi termeni, la epicentrul a litigiului, care a menţionat deja la instanţa de judecată şi la care face trimitere ulterior, la Curtea de Casaţie.

37. Mai mult, Curtea notează că Curtea Supremă de Justiţie a declarat doar că „nu a susţine concluziile sale că [BN], un fel de obicei, a fost angajat sau a fost operează în legătură cu operaţiunile avute în vedere de către legea din 02 ianuarie 1970. ” Curtea consideră că această concluzie este contrazisă de acelaşi dispozitiv, cu hotărârea Curţii de Apel, care a concluzionat că BN nu „emis [i], nu într-un mod obişnuit pentru operaţiunile prevăzute la articolul 1 din Legea din 2 ianuarie 1970. ” Curtea nu vede nici un motiv pentru care instanţa de apel ar fi ajuns la o astfel de constatare, dacă nu pentru a răspunde la o acuzaţie ridicată de reclamantă în această privinţă.

38. În orice caz, Curtea a constatat că Curtea Supremă nu a explicat în continuare poziţia sa, şi nu a făcut o distincţie între raţionamentul de reclamantă în faţa celor trei instanţe confiscate, la fel ca acum guvernul . Lipsa de orice altă motivaţie conduce Curtea la concluzia că singurul motiv pentru care Curtea de Casatie a respins motivul în cauză a fost rezultatul unei erori vădite de apreciere.

39. Curtea concluzionează că Curtea de Casaţie nu permite dreptul reclamantului la un proces echitabil în sensul articolului 6 § 1 din Convenţie.

Prin urmare, a existat o încălcare a acestei dispoziţii.

II. PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENŢIE

40. Potrivit articolului 41 al Convenţiei,

„Dacă Curtea constată o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite repararea doar parţial la această încălcare, Curtea acordă părţii vătămate , dacă este cazul, o satisfacţie. ”

A. Prejudiciu

41. Reclamanta consideră că acestea au fost lipsiţi de orice şansă de a câştiga cazul său. Dacă argumentul nu a fost în mod greşit declarate inadmisibile şi, din nou, el ar fi condus inevitabil la anularea hotărârii judecătoreşti, şi a condus la succesul completă a creanţelor sale în faţa instanţei. Reclamanta a solicitat rambursarea unei sume de 2,758,566 franci în ceea ce priveşte prejudiciul material, care corespunde respectiv la suma plătită pentru adversarul său în executarea de tranzacţii, cum ar 16 ianuarie 1992 (568,566 de franci mai mult de 200.000 de franci în dobânzi la rata legală), sumele plătite pentru ambele cumpărătorilor contactat de miliarde de euro în ceea ce priveşte compensarea pierderilor (1,25 milioane de franci mai mult de 650.000 de franci pentru dobânzi la rata legală), şi în cele din urmă la desenul de notar promite de vânzări de 60.000 de franci (plus 30 000 de franci pentru dobânzi la rata legală).

Ea a solicitat, de asemenea, suma de 50.000 de franci, în ceea ce priveşte daunele cauzate de încălcare a Convenţiei.

42. În ceea ce priveşte suma solicitată cu titlu de prejudiciu material, Guvernul a remarcat că, în susţinerea cererii sale, reclamantul este în realitate, solicită Curţii să soluţioneze litigiul în favoarea rulează împotriva adversarului său. Cu toate acestea, este clar, potrivit Guvernului, că reclamantul pe deplin capabil să se apere în faţa instanţelor de judecată, şi că cererile sale au fost întotdeauna respinse. Astfel, Guvernul a afirmat că „posibilitatea de pierdut”, de care reclamanta invocă pentru a justifica cererile sale este cu totul iluzorie. În orice caz, chiar presupunând că Curtea Supremă de Justiţie a considerat recursul recurentului, şi a admis argumentele sale, de rupere a hotărârii instanţei de apel atacat, nu există nici o să-şi asume faptul că instanţa Curţii de Apel a salutat apoi pretenţiile sale. Prin urmare, Guvernul consideră că toate cererile formulate de către reclamantă în ceea ce priveşte prejudiciul material ar trebui să fie respinsă.

În ceea ce priveşte repararea prejudiciului moral de orice, Guvernul consideră că constatarea unei încălcări ar constitui doar satisfacţie suficientă.

43. Curtea constată că singura bază pentru a refuza acordarea de satisfacţie echitabilă în acest caz constă în faptul că reclamanta nu sa bucurat în faţa Curţii Supreme de garanţiile articolului 6. Aceasta cu siguranţă nu poate specula asupra a ceea ce ar fi fost rezultatul caz altfel, dar nu consideră că este rezonabil să se creadă că femeia a suferit o pierdere de oportunităţi reale (a se vedea, mutatis mutandis, Pelissier Sassi şi C. Franţa la 25 martie 1999, care urmează să fie publicate în Rapoartele de hotărâri şi decizii 1999, § 80). Adăugat la acest lucru este un rău moral care constatare a unei încălcări a Convenţiei cuprinse în prezenta hotărâre nu este suficient pentru a remedia. Pronunţându-se pe o bază echitabilă, în conformitate cu articolul 41, Curtea a acordat reclamantului suma de 100.000 de franci.

B. Costuri şi cheltuieli

44. Reclamanta a solicitat plata a costurilor şi a cheltuielilor legate de procedura internă, suma de 98 179.13 franci, la care se adaugă rambursarea a pedepsei civile, pe care ea a fost condamnată de către Curtea de Casaţie (10 000 franci), precum şi orice sumă plătită pentru adversarul său pentru cheltuielile care nu sunt incluse în cheltuielile, în calitatea sa de partea care pierde (12.000 de franci), sau de 22.000 de franci.

În ceea ce priveşte costurile şi cheltuielile suportate în faţa Convenţiei, reclamantul a solicitat rambursarea unei sume de 60,300 de franci.

45. Guvernul spune că da naştere doar la costurile de compensare şi cheltuieli suportate în faţa instanţelor chemate să soluţioneze plângerea întemeiat pe o încălcare a Convenţiei. În acest caz, doar cheltuielile suportate în faţa organelor Convenţiei trebuie să fie luate în considerare, deoarece plangere invocat de reclamantă numai pentru hotărârea Curţii de Casaţie. Pentru Guvernul o sumă de 40.000 de franci ar fi rezonabil.

46. Pe baza dovezilor înainte, Curtea, pe o bază echitabilă, Curtea acordă reclamanta 50.000 de franci.

C. Penalităţi

47. Potrivit informaţiilor în faţa Curţii, rata legală a dobânzii aplicabilă în Franţa la data adoptării acestei hotărâri este de 3,47% pe an.

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate

1. Deţine o încălcare a articolului 6 § 1 al Convenţiei;

2. Hotărăşte că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni, 100.000 (o suta de mii) franci francezi pentru prejudiciul material şi 50.000 (cincizeci de mii) franci francezi pentru costuri şi cheltuieli, sume pentru a creşte dobândă simplă de 3,47% pe an de la expirarea unui termen de trei luni, până la decontare;

3. Respinge cererea de satisfacţie echitabilă pentru restul.

Redactată în franceză, apoi comunicată în scris la 21 martie 2000 în temeiul articolului 77 § § 2 şi 3 din Regulamentul Curţii.

S. Dolle N. Bratza
 Grefier Preşedinte

Dulaurans C. FRANŢA

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DULAURANS c. FRANCE

(Requête n° 34553/97)

ARRÊT

STRASBOURG

21 mars 2000

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.

En l’affaire Dulaurans c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président, 
 MM. J.-P. Costa, 
  L. Loucaides, 
  P. Kūris, 
 Mme F. Tulkens, 
 MM. W. Fuhrmann, 
  K. Traja, juges, 
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») et par le gouvernement français (« le Gouvernement ») les 2 et 30 novembre 1998 respectivement (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).

2.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 34553/97) dirigée contre la France et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Michelle Christine Dulaurans (« la requérante »), avait saisi la Commission le 17 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. La requérante alléguait que son droit à un procès équitable avait été violé.

La Commission a déclaré la requête recevable le 14 janvier 1998. Dans son rapport du 20 mai 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis que l’article 6 de la Convention a été violé en l’espèce (par douze voix contre une).

3.  Devant la Cour, la requérante est représentée par Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement est représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.

4.  Le 2 mars 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par une chambre de la Cour (article 100 § 1 du règlement). Le président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section (article 52 § 1 du règlement).

5.  La requérante et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire. Après consultation de l’agent du Gouvernement et de l’avocat de la requérante, la chambre a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Par procuration en date du 15 octobre 1991, la requérante donna pouvoir à B.N., marchand de biens, de vendre deux immeubles lui appartenant, pour un « prix minimum de l’ensemble de vingt millions de francs ». Il était précisé par la requérante que « les honoraires de [B.N.] sont à ma charge d’environ dix pour cent hors taxe du prix de vente ».

7.  Le 5 novembre 1991, B.N. négocia la vente de ces immeubles avec la société S. Par deux procurations en date du 25 novembre 1991, la requérante donna mandat à B.N. de vendre lesdits immeubles, le premier moyennant un prix de vingt millions de francs et le second moyennant un prix de deux millions de francs, honoraires compris. Par lettre du 27 novembre 1991, la société S. accepta l’offre concernant la vente du premier immeuble.

8.  Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 1992, la requérante, qui avait trouvé acquéreur à meilleur prix, révoqua les deux mandats de vente conférés le 25 novembre 1991.

9.  Le jour même, B.N. lui répondit qu’il avait déjà, les 7 et 8 janvier 1992, contracté deux promesses de vente en son nom, l’une au profit de la société S. pour le premier immeuble, l’autre au profit de J. pour le second.

10.  Le 16 janvier 1992, la requérante conclut avec B.N. une transaction par laquelle elle s’engageait à lui verser une indemnité forfaitaire de 500 000 francs avec intérêts de retard au taux de 12% l’an, payable au plus tard le 15 mai 1992. Par ailleurs, par deux chèques en date du 17 janvier 1992, la requérante paya aux deux acquéreurs contactés par B.N. des indemnités de dédit de 900 000 et 350 000 francs respectivement.

11.  Malgré une mise en demeure du 14 mai 1992, la requérante refusa de verser à B.N. la somme convenue. Le 9 juillet 1992, ce dernier assigna la requérante en paiement de la somme de 500 000 francs, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

12.  Par écritures signifiées le 7 janvier 1993, la requérante conclut principalement à la nullité des contrats de mandat du 25 novembre 1991, notamment pour dol et non-respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (voir ci-après « Droit interne pertinent »). Argumentant sur l’application de cette loi, la requérante soutint notamment « qu’il est incontestable que B.N. était soumis aux dispositions de la loi du 25 janvier 1970 (…) ; l’activité de B.N. (…) est celle de marchand de biens (…) ; c’est ce que confirme la jurisprudence civile (…), en exigeant simplement que le marchand de biens ait effectué deux opérations énumérées à l’article 1 de la loi de 1970 pour que les dispositions de cette loi lui soient applicables (…) ». La requérante réitéra cette thèse dans ses conclusions en réplique, en notant « qu’en la matière, la jurisprudence exige simplement que le marchand de biens ait effectué deux opérations énumérées à l’article 1 de la loi de 1970 pour que les dispositions de cette loi lui soient applicables. En l’espèce, B.N. a au moins effectué deux opérations en fraude des dispositions de la loi de 1970 en ce qui concerne [la requérante], nonobstant toutes les autres opérations que ce professionnel a pu réaliser et que la concluante ignore ». Sur le fond du litige, la requérante se plaignit que les actes du 25 novembre 1991 ne précisaient pas le montant de la commission due et ne comportaient aucune limitation de leur effet dans le temps.

13.  Le 6 avril 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre condamna la requérante à payer à B.N. la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 15 mai 1992, en exécution de la transaction du 16 janvier 1992. Le tribunal considéra en particulier que la requérante « prétend sans établir que cette transaction serait dépourvue d’effet juridique au motif que son consentement aurait été usurpé par le dol ou la violence ; elle ne justifie pas d’aucun élément de preuve quelconque de ces allégations ; il apparaît au contraire qu’elle a agi en qualité de femme d’affaires avisée parfaitement au courant du marché immobilier ; le protocole d’accord du 16 janvier 1992 répond par conséquent à l’ensemble des conditions de validité prévues par les articles 2044 et suivants du code (…) ».

Le tribunal ne répondit pas aux griefs soulevés par la requérante au titre des dispositions de la loi du 2 janvier 1970.

14.  Le 6 mai 1993, la requérante versa à son adversaire la somme de 568 566 francs en exécution de la transaction du 16 janvier 1992.

15.  Par ailleurs, elle interjeta appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre, en sollicitant notamment la constatation de la nullité des mandats de vente du 25 novembre 1991, qui auraient été établis, selon elle, en violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970. En particulier, dans ses conclusions du 6 septembre 1993, elle soutint que « (…) il n’est pas contestable que B.N. se trouve soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (…) ».

16.  En outre, dans ses conclusions du 7 mars 1994 en réponse à celles du défendeur, la requérante soutint que « (…) B.N., contestant sa qualité de professionnel de l’immobilier et le fait de se livrer d’une manière habituelle aux opérations immobilières visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, soutient que ces dispositions ne trouvent pas application. Cette argumentation est inopérante. En effet, ainsi que B.N. le rappelle lui-même dans ses écritures, il était déjà intervenu auprès de [la requérante] pour l’acquisition des divers biens immobiliers pour un montant total de 5 000 000 francs, opération concrétisée par un acte du 14 octobre 1991 (…) ; [B.N.] s’est bien gardé d’attirer l’attention de la concluante sur l’application de la loi du 2 janvier 1970, en sorte qu’il ne saurait soutenir l’existence d’un accord concernant l’exclusion de ces dispositions légales d’ordre public (…) ».

17.  Le 26 mai 1994, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement attaqué, en considérant notamment « qu’en sa qualité de marchand de biens ne se livrant pas d’une manière habituelle aux opérations visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, [B.N.] ne tombe pas sous le coup de cette loi ».

18.  La requérante se pourvut alors en cassation. Dans son mémoire ampliatif du 7 décembre 1994, elle soutint que « (…) la loi du 2 janvier 1970 s’applique même aux personnes qui n’accomplissent qu’à titre accessoire les opérations qu’elle vise (…) ; qu’ainsi, il importait peu que [B.N.] eût exercé, fût-ce à titre principal, une autre activité de marchand de biens dès lors que la constatation de la pluralité de mandats relatifs à des opérations bien distinctes caractérisait l’accomplissement d’une manière habituelle d’opérations portant sur les biens d’autrui (…) ».

19.  Dans son mémoire en défense, déposé devant la Cour de cassation le 9 mars 1995, B.N. souleva une exception d’irrecevabilité tirée de la nouveauté du moyen présenté par la requérante à l’appui de son pourvoi en cassation. En particulier, B.N. nota que « la critique pourra d’abord être écartée comme nouvelle et mélangée de fait et de droit. En effet, dans ses conclusions d’appel, [la requérante], sans doute moins inspirée à l’époque, n’avait pas songé à soutenir que le caractère habituel de l’activité pourrait résulter de la seule acceptation de deux mandats le même jour ».

20.  Le 2 juillet 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante au motif que cette dernière « qui, initialement le 15 octobre 1991, avait consenti un pouvoir pour vendre les deux immeubles, n’a pas soutenu dans ses conclusions que [B.N.], d’une manière habituelle, se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2 janvier 1970 [et] qu’elle n’est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ». Jugeant en outre le pourvoi de la requérante abusif, la Cour de cassation condamna celle-ci à une amende civile de 10 000 francs. En outre, la requérante a dû verser à son adversaire la somme de 12 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens en sa qualité de partie perdante.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

  A.  Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

21.  Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi du 2 janvier 1970 :

Article 1er

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : i) L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis (…). »

Article 6

« Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne doivent être rédigées par écrit et préciser (…) les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge (…). »

Article 7

« Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps. »

B. Code de procédure civile

22.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :

Article 563

« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

Article 619

« Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

1° Les moyens de pur droit ;

2° Les moyens nés de la décision attaquée. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

23.  La requérante se plaint qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où la Cour de cassation déclara l’unique moyen de cassation irrecevable, en se fondant sur une constatation manifestement inexacte, à savoir qu’il s’agissait d’un moyen nouveau. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…), par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

La Commission conclut qu’en se basant sur une constatation manifestement inexacte, relative à l’argumentation développée par la requérante devant la cour d’appel, la Cour de cassation ne lui a pas assuré son droit à un procès équitable.

1. Thèses des parties

a) La requérante

24.  La requérante affirme qu’elle avait très clairement soutenu, tant en première instance qu’en appel, que son adversaire se livrait de manière habituelle à des opérations régies par la loi du 2 janvier 1970. Elle considère qu’on ne saurait souscrire à l’opinion que le moyen présenté devant la Cour de cassation était nouveau au seul motif qu’elle n’aurait pas à nouveau précisé devant la cour d’appel que son adversaire avait reçu deux mandats distincts pour la vente des deux immeubles. L’existence de ces deux mandats faisait partie des faits constants de l’espèce ; ainsi, en écrivant que B.N. était « déjà intervenu » à l’occasion d’une précédente vente, la requérante se référait implicitement mais nécessairement aux deux mandats litigieux postérieurs, auxquels s’ajoutait ce troisième mandat pour caractériser l’élément d’habitude.

25.  Ce n’est, en conséquence, que par suite d’une erreur d’appréciation manifeste que la Cour de cassation a constaté que la requérante n’avait jamais soutenu dans ses conclusions que B.N., d’une manière habituelle, se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2 janvier 1970.

26.  A cet égard, la requérante souligne qu’il importe peu que son adversaire ait soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de la nouveauté du moyen. D’une part, la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation est ainsi réglementée que deux mémoires seulement peuvent être déposées : un mémoire en demande et un mémoire en défense. Aucun mémoire en réplique n’est prévu. D’autre part, il appartenait en tout état de cause à la Cour de cassation d’examiner par elle-même le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité en question. A cet effet, elle disposait de toutes les conclusions déposées par la requérante en première instance et en appel.

b) Le Gouvernement

27.  Le Gouvernement rappelle la spécificité du pourvoi en cassation, voie de droit extraordinaire pouvant obéir à des règles plus formalistes et plus rigoureuses. Il note qu’à l’examen du dossier, il n’est pas contestable que la requérante a bien évoqué l’application de la loi de 1970 en cause d’appel. Cependant, il note qu’il ne suffit pas de soulever un argument devant une juridiction pour qu’il devienne un moyen, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il faut en effet que le moyen ait été articulé avec précision dans les conclusions du demandeur au pourvoi pour être considéré comme tel.

28.  Le Gouvernement affirme à cet égard que l’analyse du mémoire ampliatif déposé par la requérante devant la Cour de cassation permet de constater que celle-ci s’est appuyée sur un raisonnement qu’elle n’avait absolument pas développé devant la cour d’appel. En particulier, le moyen de cassation présenté par la requérante reposait sur les prémisses suivantes : a) la loi de 1970 s’applique aux personnes qui pratiquent habituellement les opérations visées par ce texte ; b) le caractère habituel peut résulter de la simple constatation de l’existence de deux mandats relatifs à des opérations bien distinctes ; c) B.N. ayant vendu deux immeubles en vertu des mandats du 25 novembre 1991, il a effectué deux actes distincts et doit donc être considéré comme pratiquant de manière habituelle les opérations visées par la loi précitée. Or devant la cour d’appel, la requérante s’est contentée d’affirmer l’applicabilité de la loi du 2 janvier 1970, en indiquant que B.N. « était déjà intervenu auprès [d’elle] pour l’acquisition des divers biens immobiliers pour un montant total de 5 000 000 FRF, opération concrétisée par un acte du 14 octobre 1991. »

29.  De l’avis du Gouvernement, force est ainsi de constater qu’à aucun moment, dans ses conclusions présentées devant la cour d’appel, la requérante n’a fondé le caractère habituel de la mission confiée à B.N. sur les deux mandats délivrés simultanément le 25 novembre 1991 en vue de vendre deux immeubles ; elle s’est fondée sur des éléments de fait complètement différentes, puisqu’elle a déduit ce caractère habituel non pas de la délivrance simultanée des deux mandats, mais de la succession dans le temps de la vente réalisée antérieurement, le 14 octobre 1991, entre B.N. et elle-même, et des mandats consentis le 25 novembre 1991.

30.  Par conséquent, faute d’avoir soutenu devant la cour d’appel que l’existence concomitante de deux mandats de vente caractérisait l’habitude requise par la loi de 1970, la requérante ne pouvait ensuite faire état de cette argumentation devant la Cour de cassation, cette dernière étant dans l’impossibilité de répondre à une question mélangée de fait et de droit, qui n’avait pas été précédemment posée aux juges ayant rendu la décision attaquée.

31.  Le Gouvernement ajoute à cet égard que le fait que la requérante avait présenté de manière plus précise, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ses arguments relatifs aux deux mandats donnés à B.N., ne permet pas de pallier l’insuffisance de ses conclusions devant la cour d’appel de Versailles, qui n’était saisie que de ces dernières. La Cour de cassation ne pouvait pas valablement reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas répondu à un moyen de défense qui ne lui avait pas été clairement soumis. Il était dès lors inévitable que le moyen de cassation présenté par la requérante soit considéré comme nouveau par la Cour de cassation.

32.  Le Gouvernement considère enfin que la présente affaire doit être clairement distinguée de l’affaire Fouquet, dans laquelle la Commission avait considéré qu’un plaideur n’était pas effectivement entendu, lorsqu’un moyen de défense essentiel était méconnu par la juridiction compétente (arrêt Fouquet c. France du 31 janvier 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, rapport de la Commission du 12 octobre 1994). A la différence de cette affaire, le Gouvernement note qu’en l’espèce, la Cour de cassation n’a oublié aucun des éléments présentés par la requérante à l’appui de son unique moyen de défense ; c’est bien après avoir analysé le mémoire établi au soutien du pourvoi que la Cour de cassation rejeta le moyen présenté par la requérante considérant qu’il était nouveau. Le Gouvernement souligne à cet égard que la nouveauté du moyen présenté par la requérante a été clairement soulevée par son adversaire dans son mémoire en défense, déposé devant la Cour de cassation le 9 mars 1995. Sur ce point, le Gouvernement précise que rien n’empêchait la requérante, après avoir pris connaissance du mémoire en réponse du défendeur, de produire des observations complémentaires sur la recevabilité de son moyen, pour tenter de démontrer qu’il n’était pas nouveau.

2. Appréciation de la Cour

33.   La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 19, § 59).

34.  La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si cette condition se trouva remplie en l’espèce : la Cour doit s’assurer que l’irrecevabilité de l’unique moyen produit par la requérante à l’appui de son pourvoi ne fut pas le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Cour de cassation.

35.  La Cour note, en particulier, que la requérante reprochait à la cour d’appel d’avoir à tort considéré que son adversaire ne tombait pas sous le coup de la loi du 2 janvier 1970. Or la Cour de cassation rejeta ce moyen, au motif qu’il était nouveau. D’après le Gouvernement, il ne s’agit pas là d’une erreur de la part de la Cour de cassation, mais d’une appréciation exacte formée après examen du moyen.

36.  La Cour n’est toutefois pas convaincue par cette argumentation. Force est de constater que la requérante n’a pas cessé, dès le début de la procédure litigieuse, de prétendre que son adversaire était soumis aux dispositions de la loi de 1970. Tant en première instance qu’en cassation, elle a clairement affirmé que le caractère habituel de la mission confiée à son adversaire résultait des deux mandats qui lui avaient été donnés le 25 novembre 1991 en vue de vendre deux immeubles. S’il est vrai que devant la cour d’appel, la requérante soulignât que son adversaire était déjà intervenu auprès d’elle à l’occasion d’une précédente vente, sans se référer expressément aux deux mandats litigieux, la Cour estime néanmoins qu’on ne saurait parler en l’espèce de deux raisonnements distincts. En indiquant que son adversaire était  « déjà » intervenu auprès d’elle, la requérante ne pouvait que faire allusion aux deux mandats à l’épicentre du litige, auxquels elle s’était déjà référée devant le tribunal de première instance et auxquels elle se référa par la suite devant la Cour de cassation.

37.  Par ailleurs, la Cour relève que la Cour de cassation s’est bornée à déclarer que la requérante « n’a pas soutenu dans ses conclusions que [B.N.], d’une manière habituelle, se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2 janvier 1970 ». Or, la Cour estime que cette conclusion est contredite par le dispositif même de l’arrêt de la cour d’appel, qui conclut que B.N. « ne se livra[i]t pas d’une manière habituelle aux opérations visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ». La Cour n’aperçoit aucune raison pour laquelle la cour d’appel serait arrivée à une telle constatation, si ce n’est pour répondre à une allégation soulevée par la requérante en ce sens.

38.  En tout état de cause, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas davantage expliqué sa position, et n’a pas opéré une distinction entre le raisonnement développé par la requérante devant les trois juridictions saisies, comme le fait maintenant le Gouvernement. L’absence de toute autre motivation amène la Cour à conclure que la seule raison pour laquelle la Cour de cassation rejeta le moyen en question était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation.

39.  La Cour conclut que la Cour de cassation n’a pas assuré à la requérante son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Partant il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41.  La requérante estime avoir été privée de toute chance de gagner son procès. Si son moyen n’avait pas été à tort déclaré nouveau et irrecevable, il aurait inéluctablement entraîné la cassation de l’arrêt attaqué, et abouti au succès total de ses prétentions devant la juridiction de renvoi. La requérante sollicite le remboursement d’une somme de 2 758 566 francs au titre du préjudice matériel, qui correspond respectivement à la somme versée à son adversaire en exécution de la transaction intervenue le 16 janvier 1992 (568 566 francs plus 200 000 francs au titre des intérêts au taux légal), aux sommes versées aux deux acquéreurs contactés par B.N. au titre des indemnités de dédit (1 250 000 francs plus 650 000 francs au titre des intérêts au taux légal), et enfin au paiement du notaire rédacteur des promesses de vente (60 000 francs plus 30 000 francs au titre des intérêts au taux légal).

Elle sollicite également la somme de 50 000 francs au titre du préjudice moral causé par la violation de la Convention.

42.  En ce qui concerne la somme sollicitée au titre du préjudice matériel, le Gouvernement observe qu’à l’appui de sa demande la requérante demande en réalité à la Cour de trancher en sa faveur le litige qui l’opposait à son adversaire. Or, force est de constater, selon le Gouvernement, que la requérante a parfaitement pu se défendre devant les juridictions du fond, et que ses demandes ont toujours été rejetées. Ainsi, le Gouvernement affirme que la « perte de chances » dont se prévaut la requérante pour justifier ses demandes est totalement illusoire. En tout état de cause, et à supposer même que la Cour de cassation ait examiné le pourvoi de la requérante, et qu’elle ait fait droit à ses arguments, en cassant l’arrêt de la cour d’appel attaqué, rien ne permet de supposer que la cour d’appel de renvoi aurait ensuite accueilli favorablement ses prétentions. Par conséquent, le Gouvernement estime que l’ensemble des demandes formulées par la requérante au titre du dommage matériel devront être rejetées.

En ce qui concerne la réparation d’un éventuel dommage moral, le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

43.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pu jouir devant la Cour de cassation des garanties de l’article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressée a subi une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pelissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à publier au Recueil des arrêts et décisions 1999, § 80). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante la somme de 100 000 francs.

B. Frais et dépens

44.  La requérante sollicite le paiement des frais et dépens concernant la procédure interne, soit la somme de 98 179,13 francs, à laquelle s’ajoutent le remboursement de l’amende civile à laquelle elle a été condamnée par la Cour de cassation (10 000 francs), et celui de la somme versée à son adversaire au titre des frais non compris dans les dépens en sa qualité de partie perdante (12 000 francs), soit 22 000 francs.

S’agissant des frais et dépens exposés devant les organes de la Convention, la requérante sollicite le remboursement d’une somme de 60 300 francs.

45.  Le Gouvernement affirme que seuls peuvent donner lieu à une indemnisation les frais et dépens engagées devant les juridictions appelées à connaître du grief tiré de la violation de la Convention. En l’espèce, seuls les frais engagés devant les organes de la Convention doivent être pris en compte, puisque le grief soulevée par la requérante ne concerne que l’arrêt de la Cour de cassation. Pour le Gouvernement une somme de 40 000 francs semblerait raisonnable.

46.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde à la requérante 50 000 francs.

C. Intérêts moratoires

47.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,47 % l’an.

par ces motifs, la cour, A L’UNANIMITE,

1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit, que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 100 000 (cent mille) francs français pour dommages matériel et moral, ainsi que 50 000 (cinquante mille) francs français pour frais et dépens, montants à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

S. Dollé N. Bratza 
 Greffière Président


ARRêT Dulaurans c. FRANCE

 

 

 

 

OPINIE DULAURANS C. FRANCE

Controlul de inadmisibilitate de motive noi

Curtea de Casaţie:

Dulaurans caz (21 martie, 2000)

de

Vincent Delaporte

Avocatul a Consiliului de Stat şi cel mai apropiat Curtea de Casaţie

1. Dulaurans caz nu este primul în care CEDO se ataca cel mai apropiat Curtea franceză de Casaţie, dar este, probabil, cel care a fost cel mai nedorit de către Curtea noastră de mare, care a depăşit limitele de tolerabilă estimat .

Încercaţi să analizeze obiectiv cazul. Aş spune, de asemenea, cu claritate şi precizie. Acesta nu va fi uşor, deoarece în acest caz, totul este aproximativ: variabila cel mai apropiat de reclamant în diferite etape ale procedurii de argumentul geometria, răspunsul dat de către instanţa de judecată şi a Curţii de Casaţie, iar ultima oprire a Curţii Europene a Justiţiei. Unul are impresia de a vedea un joc de oglinzi, mai apropiate de cel mai apropiat dialogul surzilor între solicitant, instanţele franceze şi de Curtea Europeană, inclusiv faptul că nimeni nu a sprijinit altul exact.

Initial, doamna Dulaurans a vrut să vândă două apartamente deţinute de el. Ea a adresat-o cel mai apropiat dealer de proprietate, domnul Ben Naceur. Recall, pentru elevii de aici, că comerciant proprietatea cumpără şi vinde proprietăţi imobiliare în nume propriu şi în cont propriu şi derivă profitul din diferenţa dintre preţul de cumpărare şi preţul de revânzare, în timp ce agent imobiliar este un intermediar care se conecteaza cumpărători şi vânzători şi a căror remuneraţie constă din taxe numite „comisie”, cel mai apropiat povara a partidului care a comandat. Prin urmare, atunci când domnul Ben Naceur care afişează profesia de agent imobiliar, primeşte puterea de a vinde două clădiri, ea nu acţionează ca un agent imobiliar, ci ca un intermediar, sarcina de a găsi pe cineva în considerare achiziţionarea de bunuri imobiliare de Dulaurans doamnei, pentru preţul perceput de acesta, care a fost specia 20 de milioane de toate de două clădiri. Ben Naceur găsit un cumpărător şi doamna Dulaurans înlocuit de cel mai apropiat proxy-ul din data de 15 noiembrie 1991, care părea să fie în ansamblu, două clădiri, două noi avocat din 25 noiembrie 1991 şi care a purtat costul R de 20 de milioane de franci pentru prima cea mai apropiată clădire şi două milioane de franci pentru a doua clădire. Cu aceste avocat nou, domnul Ben Naceur a continuat negocierile cu cumpărătorul şi pare a fi un acord ferm ajuns la 27 noiembrie 1991.

Problema nu a făcut aici, pentru că d-na Dulaurans a avut de partea sa solicitat, de asemenea, un cumpărător şi ea a găsit-l oferă un preţ de mai sus că cel mai apropiat, care a fost indicat în proxy din 25 noiembrie.

Deci, ea a trimis o scrisoare domnului Ben Naceur să-l notifice de revocare a mandatelor de 25 noiembrie.

Ce Naceur Ben a răspuns că el a făcut două promisiuni déjŕ curs de vânzări, că principalul său angajat.

Noi trebuie să credem că oferta făcută de către cumpărător a constatat în mod direct de către Dulaurans Mrs. a fost tentant pentru că, deşi a vrut să dispară angajamente în numele lor de către domnul Ben Naceur. Pentru a oferi cumpărătorilor de beneficiari de promisiuni de vânzare acordate de către domnul Ben Naceur, ea a turnat-le compensaţii pentru pierderea de: cele mai apropiate una de 900.000 de franci şi 350.000 de franci mai apropiata.

A rămas, însă cel mai apropiat dezinteresat Ben Naceur care şi-a îndeplinit mandatul său: Dna Dulaurans petrecut cu el, astfel o tranzacţie în care sa angajat cel mai apropiat plătească o sumă forfetară de 500.000 de franci.

De compensare, care a refuzat să plătească şi că este ceea ce a castigat cel mai apropiat Curtea de Casaţie a fi criticat de către Curtea Europeană.

2. Desigur, domnul Ben Naceur a trimis o petiţie la instanţele judecătoreşti să oblige doamna Dulaurans cel mai apropiat plăti taxa de decontare de 500.000 de franci. Cea mai apropiata de a se opune acestei plăţi, Dna Dulaurans a susţinut că mandatul acordat domnului Ben Naceur a fost invalid pentru eşecul de a se conforma cu aceasta din urmă a comportamentului de activitatea de agent imobiliar, care rezultă din legea din 02 ianuarie 1970. În timp ce cazurile nu oferă precizia cel mai apropiat subiect, putem presupune că situaţia neregulamentară a domnului Ben Naceur a avut loc, în mod implicit de emitere a cardului de afaceri de obicei, emis de prefect şi că oricine ar trebui să justifice plata sa concursuri „mod obişnuit”, a tranzacţiilor care implică proprietatea altora (art. 1 şi 3 din Legea). În conformitate cu jurisprudenţa, doi termeni sunt suficiente pentru a caracteriza starea cea mai apropiată de obicei cerute de lege. Şi Dna Dulaurans sprijinit implicit qu’ŕ carte de afaceri, nu domnul Ben Naceur exercitarea în mod regulat şi a profesiei de agent imobiliar ar putea beneficia cel mai apropiat de remunerare. Procurile au fost, prin urmare, nule şi tranzacţia a avut loc pe proxy-ul in sine a fost nul nul.

Dna Dulaurans invocat, de asemenea, nulitatea tranzacţiei pentru fraudă şi violenţă morală. Dar am lăsa deoparte acest aspect al litigiului nu are nicio influenţă, în cazul nostru, deoarece a fost abandonat de către Curtea de Casaţie.

În acest stadiu al cauzei, vom vedea că credinţa déjŕ bună şi respectul pentru un singur cuvant nu apare pe partea de Dulaurans doamna, care nu a contestat realitatea de agenţie de vânzări, din moment ce a stabilit, fără a contesta o pedeapsă pentru ambele cumpărătorii gasite agentul lor. Şi dezvoltate prin intermediul uzuală în ceea ce priveşte cel mai apropiat domnul Ben Naceur relčve şicană mai mult de bun simţ. Dna Dulaurans într-adevăr, iniţial dat de domnul Ben Naceur 15 octombrie 1991 un termen pe ambele clădiri. Mandatul nu este, de obicei, caracterizate, dar el a fost înlocuit cu doi termeni, unul pentru fiecare cladire, 25 noiembrie 1991. Dna Dulaurans şi a solicitat deducerea din divizia de pluralitatea de mandate editoriale şi, prin urmare, obiceiul de care ar fi făcut nici un angajament de a plăti 500.000 de franci.

Probabil s-au enervat cel mai apropiat quibbles mai apropiate astfel de răspuns, Tribunalul de Mare Instanţă din Nanterre condamnat Dna cel mai apropiat Dulaurans a domnului Ben Naceur plătească suma de 500.000 de franci. Dacă vrem să credem că hotărârea Curţii Europene, instanţa nu a răspuns la motivul de către solicitant a nulităţii tranzacţiei, pe baza legii din 2 ianuarie 1970.

3. Din partea mea, cred că provocarea de a doamnei Dulaurans a fost pur artificiu. În primul rând, pentru că a fost cel mai apropiat de origine a dat un singur termen, pe care divizia ulterioară în două rubrici separate pentru fiecare dintre clădiri nu, de obicei, caracterizate, în al doilea rând şi mai ales că nu domnul Ben Naceur susţinând remuneraţia prevăzută mandatelor sale, dar unul care a fost prevăzut pentru o tranzacţie care, la finalul secţiunii 2052 din Codul civil, a avut autoritatea de lucru judecat de ultimă instanţă între părţi. Şi a fost în zadar că doamna Dulaurans a afirmat că tranzacţia a fost gol pentru că a fost trecut în executarea de un vid de securitate (art. 2054), pentru că ignoranţa pretinsa nulitate a titlului ar putea duce doar de o eroare dreapta. Dna Dulaurans au avut cunoştinţă de toate faptele care ar putea justifica în funcţie de invaliditate a mandatelor. Prin urmare, în cazul în care, cu cunoştinţe de aceste fapte, l-au ignorat mandatele de nulitate, ar putea fi faptul că o eroare de drept pe care-l interzis să solicite nulitatea a tranzacţiei.

Dar acest lucru nu este ceea ce a fost spus doamna Dulaurans.

4. Acesta a făcut apel. Şi în faţa Curţii, ea a rafinat argumentul său de trimitere nu numai la mandatele din 15 octombrie şi 25 noiembrie 1991, dar mai apropiate de alte declaraţii făcute de domnul Ben Naceur pentru achiziţionarea de proprietăţi diferite pentru o sumă total de 5 milioane de franci (operaţiune încorporate într-un act din 14 octombrie, 1991).

Prin urmare, domnul Ben Naceur ar fi, de asemenea, a intervenit mai devreme, nu este clar, în orice formă, intr-o tranzactie încorporate într-un act din 14 octombrie 1991. Aceasta este ultimul act de actul de vânzare a acestuia (între vânzător şi cumpărător) sau mandatul acordat domnului Ben Naceur? Noi nu ştim. Şi chiar dacă ne menţinem la cel mai apropiat de hotărârea Curţii, nu se ştie nimic despre natura intervenţiei, care constatările cele mai apropiate fac aluzie suna Dna Dulaurans.

Acesta a fost în această stare, care Curtea de Apel de la Versailles, a confirmat hotărârea contestată afirmând, astfel, probabil, un pic concis „, care ca un dealer de proprietate nu este angajată într-un mod obişnuit pentru operaţiunile prevăzute cel mai apropiat Articolul 1 din Legea din 02 ianuarie 1970, domnul Ben Naceur nu intră în sfera de aplicare a prezentei legi. ”

5. Dna Dulaurans recurs în casaţie. Ea a dat vina pe cel mai apropiat Curtea de Apel a respins cererea sa de anulare a tranzacţiei, pe motiv că domnul Ben Naceur, în calitatea sa de dealer de proprietate nu a fost angajat într-o manieră obişnuită a operaţiunilor reglementate de lege de 02 ianuarie 1970, „… în timp ce obligaţiunile emise de lege din 2 ianuarie, 1970) fiind sancţionat penal, elementul, de obicei, constă în cât mai curând prima iteraţie a nelegiuirii lor, astfel că a fost lipsit de importanţă dacă M Ben Naceur. şi-a exercitat, chiar şi cel mai apropiat titlu principal, un alt dealer de proprietate atunci când activitatea cât mai curând recunoaşterea de pluralitatea de mandate pentru operaţiunile de cele mai apropiate caracteristică distinctă a performanţei într-un mod obişnuit pentru tranzacţii care implică altcuiva de proprietate (încălcare a articolului 2054 din Codul civil şi de 1 şi 7 din Legea din 2 ianuarie, 1970). ”

Concedierea a recursului de către următoarele motive:

„Doamna Dulaurans care iniţial 15 octombrie 1991, a acordat o putere de a vinde cele doua cladiri prin stipularea unui preţ minim de ansamblu, nu a susţine concluziile sale că domnul Ben Naceur, într-un mod obişnuit, se complăcea sau împrumutate de asistenţă pentru operaţiunile avute în vedere de Legea din 2 ianuarie 1970, nu este admisibilă la cel mai apropiat pentru prima dată în faţa Curţii de Casaţie „.

6. Dulaurans Doamna LR nu rămân şi, prin urmare, Curtea Europeană, care, printr-o hotărâre din 21 martie 2000, a fost cenzurat în Franţa, şi, prin urmare, Curtea de Casaţie, în câteva motive întemeiate:

„Reclamanta nu a încetat, de la începutul procedurii, susţinând că adversarul său a fost supus dispoziţiilor din Legea din 1970. În primă instanţă şi în apel, a fost clar ca de obicei caracter misiunea încredinţată lui rezultatul cel mai apropiat adversar de doi termeni care au fost acordate 25 noiembrie 1991 să vândă două clădiri. În timp ce instanţa de apel, reclamanta a subliniat că adversarul său a fost atins auprčs déjŕ de este cel mai apropiat ocazia unei vânzări anterioare, fără a se referi în special la două termeni în cauză, toate acestea, Curtea consideră că nu se poate vorbi pentru speciile de două argumente distincte. indicând că adversarul său a fost atins auprčs déjŕ de aceasta, reclamanta ar putea referi doar (sic) a doi termeni cel mai apropiat de epicentrul a litigiului, care a fost déjŕ referire la Tribunalul de Primă Instanţă şi care sa referit ulterior, Curtea de Casaţie. .. „(Hotărârea, § 36).

Acesta rămâne cel mai apropiat aprecia această soluţie.

7. Înainte, aş pune hotărârea Curţii de cel mai apropiat adapost de una dintre principalele critici care au fost adresate, şi, probabil, mai fundamentală, decât s-au arogat puterea de a controla caracterul de noutate un mijloc adoptat de către Curtea de Casaţie. Potrivit unora, Curtea ar fi comis LR excčs o putere reală, pentru că rolul său se limitează cel mai apropiat încălcarea sancţiunea directă a Convenţiei, dar nu încălcare indirecte care ar rezulta dintr-o simplă neînţelegere a faptelor cauzei. Aceasta critica pe ideea că ar exista o repartizare a competenţelor sau a competenţelor mai puţin între autorităţile naţionale şi Curtea Europeană: dacă pretinsa încălcare a drepturilor definite de Convenţia ar fi o aplicare eronată a normelor de drept intern autorităţile naţionale ar fi suveran de a se bucura de faptele pe care aceste norme naţionale. Cu alte cuvinte, nu ar fi, între autorităţile naţionale, prin urmare, Curtea de Casaţie, şi de Curtea Europeană cel mai apropiat analog una comună între Curtea Supremă de Justiţie şi instanţele inferioare. Ei apreciaza faptele supreme şi Curţii de Casaţie terminalul cel mai apropiat a verifica dacă au luat consecinţele corespunzătoare juridică a faptelor care le-au observat. Aceasta ar fi acelaşi lucru între Curtea de Casaţie şi Curtea Europeană. Curtea Europeană are puterea de a spune dacă abstract inadmisibilitatea un motiv nou la Curtea de Casaţie este contrară sau în conformitate cu cerinţele de la articolul 6 § 1 al Convenţiei, şi este cunoscut pentru a fi recunoscut de conformitate din această regulă (CEDO, 29 august 2000, 40-490/98 Appl., Jahnke şi Lenoble, JCP al II-lea 2000. Nr 10435, note Perdriau). Dar, aceasta fiind acordată, Curtea de Casaţie ar fi suveran în a decide dacă este sau nu un nou mod.

Această teză ceea ce nu este acceptabil, deoarece, în conformitate cu o formulă a Curţii, Convenţia nu garantează drepturile de drepturi abstracte şi teoretice, dar practic si eficient. Curtea, până abia face revizuirea formală a acestuia, nu se poate lipi cel mai apropiat o încălcare a abstracte şi teoretice directe ale Convenţiei. Ea trebuie să caute şi să caute în mod eficient în cazul în care, chiar şi în absenţa a deschis o încălcare a Convenţiei, autorităţile naţionale nu au ascuns o încălcare indirectă şi insinuează sub o înţelegere greşită a faptelor.

Noi nu putem da vina pe cel mai apropiat Curtea Europeană, în hotărârea sa din 21 martie 2000, nu s-au oprit la cel mai apropiat de declaraţia Curţii de Casaţie care motiv era nou şi a dorit să îl ai, chiar dacă cum a fost cazul.

Trebuie să subliniem de la restul, cel mai apropiat în mod întemeiat, că într-un caz mai devreme, care nu a cauzat o astfel de agitatie, Comisia a constatat o încălcare a articolului 6 § 1 printr-o hotărâre a Curţii de Casaţie a declarat că inadmisibil ca un mod contrar argumentelor invocate cel mai apropiat instanţa de judecată, în timp ce aceasta a fost teza acelaşi care a fost susţinută atât în recurs, Curtea de Casaţie (Fouquet de caz, raportul Comisiei, 12 octombrie 1994, Appl. nr 20.398/92).

Cu toate acestea, Curtea trebuie să exercite acest control, cu prudenţă şi moderaţie, ca de plumb de control prea mare, cel mai apropiat două consecinţe inacceptabile:

 • În primul rând, în cazul în care Curtea a fost o încălcare a secţiunii 6 ori de câte ori o normă de drept naţional a fost aplicat în mod greşit cel mai apropiat ochii lui, spunand ca drept material va fi inclus în dreptul la un proces echitabil. Dreptul la un proces echitabil ar implica nu numai respectarea formală a procedurii, dar încă substanţial cu respectarea normelor. Articolul 6 § 1 ar putea absorbi, nu doar procedura, dar, de asemenea, toate de drept material.
 • Această extindere a domeniului de aplicare a articolului 6 ar duce, prin urmare, extinderea domeniului de aplicare a intervenţiei a Curţii, prin controlul a articolului 6 ar putea fi transformate în conformitate cu revizuirea din toate jurisdicţiile naţionale.

Este evident imposibil de a merge în sus şi, prin urmare, LR echilibrul pare să fie noţiunea de eroare vădită de apreciere. Pentru proces echitabil şi nu este doar o parodie, judecătorul trebuie să aplice normele de drept, şi de instanţele judecătoreşti dispun de o marjă considerabilă de colaborare în interpretarea şi aplicarea dreptului intern, sub rezerva doar sub rezerva eroare vădită care ar face accesul la justiţie iluzorie.

Deoarece acestea sunt principiile, se pare că, în acest caz, nu este Dulaurans Curtea Europeană şi Curtea de Casaţie, care a comis o eroare vădită.

Într-adevăr, Curtea a ignora pur şi simplu o regulă evident şi bine cunoscute de toţi practicanţii, cel mai apropiat punct pe care nimeni nu poate fi şocaţi de faptul că Curtea Supremă de Justiţie nu-şi aminteşte de cel mai apropiat posibilitatea de fiecare caz, în plus, ea uită să definească conceptul care a fost cel mai apropiat aceeaşi bază pentru decizia sa, care este cel mai apropiat anume noţiunea de mediu.

8. Regulă cunoscute de toţi practicanţii este prevăzut în mod expres cel mai apropiat articolul 954 al noului Cod de procedură civilă:

„Rezultatele ar trebui să pretenţiile explicite ale partidului, precum şi motivele pe care fiecare dintre aceste afirmaţii se bazează … partea care intra in cea mai apropiata inversare a hotărârii trebuie să precizeze în mod expres motivele de a nu proceda cel mai apropiat de referinţă concluziile sale din primă instanţă … „.

Nimeni nu poate spune socat de faptul ca o astfel de regulă este faptul că expresia de bun-simţ: aceasta este responsabilitatea părţilor să indice judecătorilor ceea ce doresc şi de ce atât de cerere, şi Ban pe cărţile de Primă Instanţă este strict analiza cea mai apropiata linie de apel ca o modalitate de achčvement: deoarece apelul poate finaliza procesul, este logic de a plasa cel mai apropiat apelantului să-şi regândească şi reconstrui argumentul său pentru a răspunde la obiecţiile pe care au fost făcute de către instanţa de judecată.

Prin urmare, noutatea de-un fel, Curtea de Casaţie, este evaluată numai prin referire la concluziile de atac. Din moment ce Curtea de Apel nu a făcut referire la rezultatele cele mai apropiate de primă instanţă, care sunt considerate abandonate, Curtea de Casaţie nu se poate aprecia ce înseamnă fie admisibilitatea acestor constatări de referinţă R.

Un justiţiabil este destul de nepotrivit de a critica judecător pentru că nu a răspuns cel mai apropiat concluzii pe care el nu ar fi confiscate.

Curtea nu ar putea aprecia noutatea cu ajutorul a susţinut în faţa Curţii Supreme de Justiţie, cu referire la constatările de primă instanţă.

9. Apoi, Curtea Europeană ar putea fi oprit câteva momente defini cel mai apropiat drum. Acest concept se aplică raţionamentul din spatele cererii de un justiţiabil. Un motiv este, prin urmare:

 • Declaraţie a unei norme de drept;
 • Declaraţia de faptele relevante pentru statul de drept;
 • Impactul pe care statul de drept se ataseaza la fapte şi declaraţii.

Aceste trei elemente trebuie să fie prezentate împreună şi într-un argument construit. Precizia de fiecare element variază în funcţie de circumstanţe. Astfel, în cazul în care statul de drept este forţa obligatorie a contractelor, nu este nevoie de a face un rezumat de prezentare, este suficient să se amintească contract şi consecinţele pe care partidul se ataseaza la el. Despre faptele relevante, acestea trebuie să fie suficient de precis mod declaraţii şi, în orice caz, acestea trebuie să fie însoţite de o ofertă de probă. Faptele invocate vagi, imprecise, nedovedite, nu permite judecătorului la cea mai apropiata de calificare în conformitate cu statul de drept invocate.

În speţă, concluziile de Dulaurans Dna în faţa instanţei de apel, cel puţin aşa cum sunt amintit de hotărârea Curţii Europene, în mare parte au fost minore. Fără îndoială, Dna Dulaurans ea a invocat nulitatea de mandate mai multe în conformitate cu Legea din 2 iulie 1970, din cauza a ceea ce adversarul său a fost angajat prin intermediul unei operaţiuni de cel mai apropiat mod obişnuit, şi poate fi Din păcate, Curtea Supremă de Justiţie a declarat vizavi de o mica brusc.

Cu toate acestea, hotărârea Curţii de Casaţie poate fi înţeleasă fără prea mult efort: concluziile de recurs invocate Dulaurans Dna bine utilizate, dar fără a preciza modul în care acest obicei a fost caracterizat.

Curtea Europeană însăşi recunoaşte că „instanţa de apel, reclamanta a subliniat că adversarul său a fost cel mai apropiat auprčs déjŕ ei a intervenit în cursul unei vânzări anterioare, fără a se referi în special la două termeni în litigiu”. Cu alte cuvinte, doamna Dulaurans invocat, dar a fost folosit doar un singur termen, şi, din nou, trebuie să fim indulgenţi să spun că ea sa bazat pe un mandat de doar cel mai apropiat, pentru că domnul Ben Naceur ar fi intervenit mai devreme, fără a precizează chiar forma, termenii şi natura acestei intervenţii. Deci, nimeni nu ştie nimic despre rolul jucat de domnul Ben Naceur într-o tranzacţie anterior. Acest lucru ar putea, în nici un fel caracteriza obicei.

Pentru restul, cei doi termeni mai apropiate de baza litigiului, 25 noiembrie 1991, nu au fost obiectul unei aluzie că, după cum a declarat de către Curtea Europeană în sine (§ 36). O aluzie nu este un mijloc. Cerinţe de proces echitabil nu are nevoie de judecătorul cel mai apropiat cele mai apropiate răspunde acuzaţiilor vagă şi imprecisă, exprimată în termeni voalate.

Dar Dulaurans de oprire apare nicăieri.

10. Déjŕ în hotărârea sa din 29 august 2000 citată Curtea Europeană a respins o cerere deja identică cu cea din cazul de mai apropiate de trimitere Dulaurans o definiţie mai precisă a mijloacelor pe termen lung.

Ea a amintit că inadmisibilitatea un motiv nou la Curtea de Casaţie nu a fost contrară legii la cel mai apropiat de un proces echitabil, pe care nimeni nu sa îndoit vreodată. Mai important, réfčre Curtea Europeană o noţiune strict de cel mai apropiat mod de a concluziona că Curtea de Casaţie nu a săvârşit o eroare vădită de apreciere în selectarea nou. Curtea a subliniat, de asemenea, cel mai apropiat „, pentru îndeplinirea sarcinilor lor, instanţele trebuie să obţină cooperarea dintre părţi, în măsura în care este posibil, sunt necesare pentru a face argumentele într-o. Clară, lipsită de ambiguităţi şi rezonabil structurat”

Putem considera aceste condiţii, în staţia ca un Dulaurans accidente corectate prin hotărârea din 29 august 2000.

11. În cele din urmă, aş dori să raporteze un caz care, dacă sunt luate cel mai apropiat scrisoare, ar trebui să pună în instanţele naţionale de primă instanţă, apel sau recurs la cel mai apropiat critica de mai sus a Curţii Europene. Ştiţi într-adevăr, faptul că hotărârile Curţii de Casaţie are trei tipuri de motivaţie, motivaţia că este normală se opreşte, în general, a publicat, motivaţia prescurtată, care răspunde şi de a spune brčve motive de recurs şi, în cele din urmă motivare excesiv de brčve sau „tampon”, care a respins recursul printr-o formulă stereotipică fără concrčte de referinţă cel mai apropiat argumentul reclamantei. Această formulă este:

„Întrucât, recursul este o cale de atac extraordinară de atac în conformitate cu secţiunea 604 din noul Cod de procedură civilă, cel mai apropiat tinde să cenzureze de către Curtea de Casaţie nerespectare a deciziei, care se adresează normele de drept ;

„Întrucât, domnul X a introdus o cale de atac împotriva hotărârii prin care a respins cererea sa pentru un …

„Întrucât Curtea de Apel, care a apreciat extrem de faptele de caz, a decis, în conformitate cu normele de drept aplicabile, din care rezultă că mijloacele pot fi cazaţi.”

Un partid al cărui apel a fost respins de o astfel de formulă a abordat Curtea Europeană prin invocarea articolului 6 § 1 din Convenţie, din cauza că de oprire nu a îndeplinit mijloacele prezentate la aceasta. Curtea Europeană a declarat inadmisibilă plângerea de către un brčve motivaţie, chiar mai mult, dacă este posibil. Această motivaţie este formulat după cum urmează:

„Curtea reiterează că în timp ce articolul 6 § 1 prevede motivele cele mai apropiate judecătorilor pentru deciziile lor, această obligaţie nu poate fi înţeleasă ca necesitând un răspuns detaliat pentru fiecare argument cel mai apropiat” (a se vedea, în special, de oprire Garcia Ruiz C / Spania de la douăzeci şi unu ianuarie 1999 …). Ia act de faptul că staţia în cauză se referă la cele patru moduri dezvoltate de către solicitant, care sunt ataşate în plus. Este, de asemenea, relčve face clar faptul că aceste mijloace de oprire au fost respinse pe motiv că a ridicat probleme de fapt şi de drept, nu şi Curtea Supremă de Justiţie nu a putut distra. Pornind de cerere este vădit neîntemeiată şi trebuie respinsă în conformitate cu articolul 35 § 3 şi 4 din Convenţie „(CEDO, 20 iunie 2000, Appl. Nr 47.592/99, Nisse).

Cu alte cuvinte, o oprire este suficient de motivată de viză simplă (rezumat gratuit) înseamnă, capsat-le în anexă a hotărârii judecătoreşti şi declaraţia că acestea sunt nefondate. Dacă, în Dulaurans caz, Curtea de Casaţie a avut loc cel mai apropiat tampon formula de mai sus, fara a face nici un efort de motivare, aceasta ar pune în siguranţă de la cel mai apropiat orice pericol de cenzură. Acest lucru înseamnă că jurisprudenţa Curţii Europene cu privire la gradul de motivare necesare instanţelor naţionale nu este întotdeauna o lizibilitate perfectă

#cedo, #dulaurans-c-france

Marius Leontiuc – PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI. POLITICE, Carta Natiunilor Unite, Declaratia Universala

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI
POLITICE*
PREAMBUL
Statele părţi la prezentul Pact,
Considerând că, în conformitate cu principiile enunţate în Carta Naţiunilor Unite, recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile, constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,Recunoscând că aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane, Recunoscând că, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, idealul fiinţei umane libere, bucurându-se de libertăţile civile şi politice şi eliberată de teamă şi de mizerie, nu poate fi realizat decât dacă se creează condiţii care permit fiecăruia să se bucure de drepturile sale civile şi politice, ca şi de drepturile sale economice, sociale sau culturale, Considerând că, potrivit Cartei Naţiunilor Unite, statele au obligaţia de a promova respectarea universală şi efectivă a drepturilor şi libertăţilor omului, Luând în considerare faptul că individul are îndatoriri faţă de semenii săi şi faţă de colectivitatea căreia îi aparţine şi este dator a se strădui să promoveze şi să respecte drepturile recunoscute în prezentul Pact,
Au convenit asupra următoarelor articole:

PARTEA ÎNTÂI
ARTICOLUL 1
1. Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui drept, ele îşi determină liber statutul politic şi îşi asigură liber dezvoltarea economică, socială şi culturală.
2. Pentru a-şi înfăptui scopurile, toate popoarele pot dispune liber de bogăţiile şi de resursele lor naturale, fără a aduce atingere obligaţiilor care decurg din cooperarea economică internaţională, întemeiată pe principiul interesului reciproc, şi din dreptul internaţional. În nici un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace de trai.
3. Statele părţi la prezentul Pact, inclusiv cele care au răspunderea administrării de teritorii neautonome şi de teritorii sub tutelă, trebuie să înlesnească realizarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele şi să respecte acest drept, în conformitate cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite.
______________________________________

 • Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966.

Intrat în vigoare la 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispoziţiile cu excepţia celor de la art. 41;
la 28 martie pentru dispoziţiile de la art. 41.
România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat în „Buletinul Oficial
al României“, partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.

PARTEA A DOUA
ARTICOLUL 2
1. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul Pact, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.
2. Statele părţi la prezentul pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă împrejurare.
3. Statele părţi la prezentul Pact se angajează:
a) să garanteze că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăţi recunoscute în prezentul Pact au fost violate va dispune de o cale de recurs efectivă,chiar atunci când încălcarea a fost comisă de persoane acţionând în exerciţiul funcţiunilor lor oficiale;
b) să garanteze că autoritatea competentă, judiciară, administrativă ori legislativă sau orice altă autoritate competentă potrivit legislaţiei statului,va hotărî asupra drepturilor persoanei care foloseşte calea de recurs şi să dezvolte posibilităţile de recurs jurisdicţional;
c) să garanteze că autorităţile competente vor da urmare oricărui recurs care a fost recunoscut ca justificat.
ARTICOLUL 3
Statele părţi la prezentul Pact se angajează să asigure dreptul egal legal al bărbaţilor şi al femeilor de a se bucura de toate drepturile civile şi politice enunţate în prezentul Pact.
ARTICOLUL 4
1. În cazul în care un pericol public excepţional ameninţă existenţa naţiunii şi este proclamat printr-un act oficial, statele părţi la prezentul Pact pot ca, în limita strictă a cerinţelor situaţiei, să ia măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în prezentul Pact, cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte obligaţii pe care le au potrivit dreptului internaţional şi ca din ele să nu rezulte o discriminare întemeiată numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, sau origine socială.
2. Dispoziţia precedentă nu autorizează nici o derogare de la prevederile articolelor 6, 7, 8 (paragraful 1 şi 2), 11, 15, 16 şi 18.
3. Statele părţi la prezentul Pact care fac uz de dreptul de derogare trebuie ca prin intermediul Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite să semnaleze de îndată celorlalte state părţi dispoziţiile de la care au derogat, precum şi motivele care au provocat această derogare. O nouă comunicare va fi făcută, prin acelaşi intermediu, la data la care ele au pus capăt derogărilor.
ARTICOLUL 5
1. Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu poate fi interpretată ca implicând pentru un stat, o grupare sau un individ vreun drept de a se deda la o activitate sau de a săvârşi un act urmărind suprimarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute în prezentul Pact ori limitări ale lor mai ample decât cele prevăzute în Pact.
2. Nu se poate admite nici o restricţie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului recunoscute sau în vigoare în orice stat parte la prezentul Pact în aplicarea legilor, convenţiilor, regulamentelor sau cutumelor, sub pretextul că prezentul Pact nu recunoaşte aceste drepturi sau le recunoaşte într-o măsură mai mică.

PARTEA A TREIA
ARTICOLUL 6
1. Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar.
2. În ţările în care pedeapsa cu moartea nu a fost abolită, o sentinţă de condamnare la moarte nu va putea fi pronunţată decât pentru crimele cele mai grave, în conformitate cu legislaţia în vigoare în momentul în care crima a fost comisă, legislaţie care nu trebuie să fie în contradicţie cu dispoziţiile prezentului Pact şi nici cu cele ale Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid. Această pedeapsă nu poate fi aplicată decât în virtutea unei hotărâri definitive pronunţată de un tribunal competent.
3. Când privarea de viaţă constituie crimă de genocid, se înţelege că nici o dispoziţie din prezentul articol nu autorizează un stat parte la prezentul Pact să deroge în nici un fel de la vreo obligaţie asumată în virtutea dispoziţiilor Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid.
4. Orice condamnat la moarte are dreptul de a solicita graţierea sau comutarea pedepsei. Amnistia, graţierea sau comutarea pedepsei cu moartea poate fi acordată în toate cazurile.
5. O sentinţă de condamnare la moarte nu poate fi pronunţată pentru crime comise de persoane sub vârsta de 18 ani şi nu poate fi executată împotriva unor femei gravide.
6. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu poate fi invocată pentru a se întârzia sau a se împiedica abolirea pedepsei capitale de către un stat parte la prezentul Pact.
ARTICOLUL 7
Nimeni nu va fi supus torturii şi nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoană să fie supusă, fără consimţământul său, unei experienţe medicale sau ştiinţifice.
ARTICOLUL 8
1. Nimeni nu va fi ţinut în sclavie; sclavia şi comerţul cu sclavi, sub toate
formele, sunt interzise.
2. Nimeni nu va putea fi ţinut în servitute.
3. a) Nimeni nu va putea fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie;
b) alineatul a) al prezentului paragraf nu poate fi interpretat ca interzicând, în ţările în care anumite infracţiuni pot fi pedepsite cu detenţiunea însoţită de muncă forţată, executarea unei pedepse de muncă forţată, pronunţată de un tribunal competent;
c) nu se consideră „muncă forţată sau obligatorie“ în sensul prezentului paragraf:
(i) orice muncă sau serviciu, neindicate în alineatul b), cerute în mod normal unui individ deţinut în virtutea unei decizii legale a justiţiei sau eliberat condiţionat în urma unei asemenea decizii;
(ii) orice serviciu cu caracter militar şi, în ţările în care obiecţia de conştiinţă este admisă, orice serviciu naţional cerut în virtutea legii celor care ridică obiecţii de conştiinţă;
(iii) orice serviciu cerut în cazurile de forţă majoră sau de sinistre care ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii;
(iv) orice muncă sau orice serviciu care fac parte din obligaţiile cetăţeneşti normale.
ARTICOLUL 9
1. Orice individ are dreptul la libertate şi la securitatea persoanei sale. Nimeni nu poate fi arestat sau deţinut în mod arbitrar. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa decât pentru motivele legale şi în conformitate cu procedura prevăzută de lege.
2. Orice individ arestat va fi informat, în momentul arestării sale, despre motivele acestei arestări şi va fi înştiinţat, în cel mai scurt timp, de orice învinuire care i se aduce.
3. Orice individ arestat sau deţinut pentru comiterea unei infracţiuni penale va fi adus, în termenul cel mai scurt, în faţa unui judecător sau a unei alte autorităţi împuternicite prin lege să exercite funcţiuni judiciare şi va trebui să fie judecat într-un interval rezonabil sau să fie eliberat. Detenţiunea persoanelor care urmează a fi trimise în judecată nu trebuie să constituie regulă, dar punerea în libertate poate fi subordonată unor garanţii asigurând înfăţişarea lor la şedinţele de judecată, pentru toate celelalte acte de procedură şi, dacă este cazul, pentru executarea hotărârii.
4. Oricine a fost privat de libertate prin arestare sau detenţiune are dreptul de a introduce recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să hotărască neîntârziat asupra legalităţii detenţiunii sale şi să ordone eliberarea sa, dacă detenţiunea este ilegală.
5. Orice individ care a fost victima unei arestări sau detenţiuni ilegale are drept
la o despăgubire.
ARTICOLUL 10
1. Orice persoană privată de libertate va fi tratată cu umanitate şi cu
respectarea demnităţii inerente persoanei umane.
2. a) Persoanele aflate în prevenţie vor fi, în afară de circumstanţe
excepţionale, separate de condamnaţi şi vor fi supuse unui regim distinct, potrivit
condiţiei lor de persoane necondamnate.
b) Tinerii aflaţi în prevenţie vor fi separaţi de adulţi şi se va hotărî în legătură
cu cazul lor cât mai repede cu putinţă.
3. Regimul penitenciar va cuprinde un tratament al condamnaţilor având drept
scop esenţial îndreptarea lor şi reclasarea lor socială. Tinerii delincvenţi vor fi separaţi
de adulţi şi supuşi unui regim potrivit vârstei şi statutului lor legal.
4
ARTICOLUL 11
Nimeni nu poate fi întemniţat pentru singurul motiv că nu este în măsură să
execute o obligaţie contractuală.
ARTICOLUL 12
1. Orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul de
a circula acolo liber şi de a-şi alege liber reşedinţa.
2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv propria sa ţară.
3. Drepturile sus-menţionate nu pot face obiectul unor restricţii decât dacă
acestea sunt prevăzute prin lege, necesare pentru a ocroti securitatea naţională,
ordinea publică, sănătatea ori moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora şi
sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în prezentul Pact.
4. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intra în propria sa
ţară.
ARTICOLUL 13
Un străin care se află în mod legal pe teritoriul unui stat parte la prezentul Pact
nu poate fi expulzat decât în executarea unei decizii luate în conformitate cu legea şi,
dacă raţiuni imperioase de securitate naţională nu se opun, el trebuie să aibă
posibilitatea de a prezenta considerentele care pledează împotriva expulzării sale şi de
a obţine examinarea cazului său de către autoritatea competentă, ori de câte una sau
mai multe persoane special desemnate de această autoritate, fiind reprezentat în acest
scop.
ARTICOLUL 14
1. Toţi oamenii sunt egali în faţa tribunalelor şi curţilor de justiţie. Orice
persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat în mod echitabil şi
public de către un tribunal competent, independent şi imparţial, stabilit prin lege, care
să decidă fie asupra temeiniciei oricărei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie
asupra contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil. Şedinţa de
judecată poate fi declarată secretă în totalitate sau pentru o parte a desfăşurării ei, fie
în interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al securităţii naţionale într-o
societate democratică, fie dacă interesele vieţii particulare ale părţilor în cauză o cer,
fie în măsura în care tribunalul ar socoti acest lucru ca absolut necesar, când datorită
circumstanţelor speciale ale cauzei, publicitatea ar dăuna intereselor justiţiei; cu toate
acestea, pronunţarea oricărei hotărâri în materie penală sau civilă va fi publică, afară
de cazurile când interesul minorilor cere să se procedeze altfel sau când procesul se
referă la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
2. Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale este prezumată
a fi nevinovată cât timp culpabilitatea sau nu a fost stabilită în mod legal.
3. Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale are dreptul, în
condiţii de deplină egalitate, la cel puţin următoarele garanţii:
a) să fie informată în cel mai scurt termen, într-o limbă pe care o înţelege şi în
mod detaliat, despre natura şi motivele acuzaţiei ce i se aduce;
b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale şi să
comunice cu apărătorul pe care şi-l alege;
5
c) să fie judecată fără o întârziere excesivă;
d) să fie prezentă la proces şi să se apere ea însăşi sau să aibă asistenţa unui
apărător ales de ea; dacă nu are apărător, să fie informată despre dreptul de a-l avea şi,
ori de câte ori interesul justiţiei o cere, să i se atribuie un apărător din oficiu, fără plată
dacă ea nu are mijloace pentru a-l remunera;
e) să interogheze sau să facă a fi interogaţi martorii acuzării şi să obţină
înfăţişarea şi interogarea martorilor apărării în aceleaşi condiţii cu cele ale martorilor
acuzării;
f) să beneficieze de asistenţa gratuită a unui interpret, dacă nu înţelege sau nu
vorbeşte limba folosită la şedinţa de judecată;
g) să nu fie silită să mărturisească împotriva ei însăşi sau să se recunoască
vinovată.
4. Procedura aplicabilă tinerilor care nu sunt încă majori potrivit legii penale
va ţine seama de vârsta lor şi de interesul reeducării lor.
5. Orice persoană declarată vinovată de o infracţiune are dreptul de a obţine
examinarea de către o jurisdicţie superioară, în conformitate cu legea, a declarării
vinovăţiei şi a condamnării sale.
6. Când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau se acordă
graţierea deoarece un fapt nou sau nou-descoperit dovedeşte că s-a produs o eroare
judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă în urma acestei condamnări va primi o
indemnizaţie în conformitate cu legea, afară de cazul când s-a dovedit că
nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este imputabilă ei, în întregime sau
în parte.
7. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit din pricina unei infracţiuni pentru
care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă în conformitate cu
legea şi cu procedura penală a fiecărei ţări.
ARTICOLUL 15
1. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau
un act delictuos, potrivit dreptului naţional sau internaţional, în momentul în care au
fost săvârşite. De asemenea, nu se va aplica o pedeapsă mai severă decât cea care era
aplicabilă în momentul comiterii infracţiunii. Dacă ulterior comiterii infracţiunii,
legea prevede aplicarea unei pedepse mai uşoare, delincventul trebuie să beneficieze
de aceasta.
2. Nimic din prezentul articol nu se opune judecării sau condamnării oricărui
individ din pricina unor acţiuni sau omisiuni care atunci când au fost săvârşite erau
considerate ca fapte criminale, potrivit principiilor generale de drept recunoscute de
toate naţiunile.
ARTICOLUL 16
Orice om are dreptul de a i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică.
ARTICOLUL 17
1. Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa
particulară, în familia, domiciliul sau corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale aduse
onoarei şi reputaţiei sale.
6
2. Orice persoană are drept la protecţia legii împotriva unor asemenea
imixtiuni sau atingeri.
ARTICOLUL 18
1. Orice persoană are drept la libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei; acest
drept implică libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la
alegerea sa, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual
sau în comun, atât în public cât şi în particular prin cult şi îndeplinirea riturilor, prin
practici şi prin învăţământ.
2. Nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce atingere libertăţii
sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa.
3. Libertatea manifestării religiei sau convingerilor nu poate fi supusă decât
restricţiilor prevăzute de lege şi necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi
sănătăţii publice ori a moralei sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
4. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi,
atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educaţia religioasă şi morală a
copiilor lor, în conformitate cu propriile lor convingeri.
ARTICOLUL 19
1. Nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale.
2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde
libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel,
indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt
mijloc, la alegerea sa.
3. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol
comportă obligaţii şi răspunderi speciale. În consecinţă, ea poate fi supusă anumitor
limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare:
a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora;
b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii
publice.
ARTICOLUL 20
1. Orice propagandă în favoarea războiului este interzisă prin lege.
2. Orice îndemn la ură naţională, rasială sau religioasă care constituie o
incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenţă este interzis prin lege.
ARTICOLUL 21
Dreptul de întrunire paşnică este recunoscut. Exercitarea acestui drept nu poate
fi supusă decât restricţiilor, conforme cu legea şi necesare într-o societate
democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice, al ordinii publice
ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
ARTICOLUL 22
1. Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv
dreptul de a constitui sindicate şi de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale.
7
2. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricţiilor prevăzute de
lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii
naţionale, al securităţii publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau
moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. Prezentul articol nu se opune ca
exercitarea acestui drept de către membrii forţelor armate şi ai poliţiei să fie supusă
unor restricţii legale.
3. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu permite statelor părţi la Convenţia
din 1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind libertatea sindicală şi
ocrotirea dreptului sindical să ia măsuri legislative aducând atingere – sau să aplice
legea într-un mod care să aducă atingere – garanţiilor prevăzute în acea Convenţie.
ARTICOLUL 23
1. Familia este elementul natural şi fundamental al societăţii şi are drept la
ocrotire din partea societăţii şi a statului.
2. Dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie este recunoscut bărbatului
şi femeii, începând de la vârsta nubilă.
3. Nici o căsătorie nu va putea fi încheiată fără consimţământul liber şi deplin
al viitorilor soţi.
4. Statele părţi la prezentul Pact vor lua măsurile potrivite pentru a asigura
egalitatea în drepturi şi răspunderi a soţilor în privinţa căsătoriei, în timpul căsătoriei
şi atunci când ea se desface. În cazul desfacerii, se vor lua măsuri pentru a asigura
copiilor ocrotirea necesară.
ARTICOLUL 24
1. Orice copil, fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă,
religie, origine naţională sau socială, avere sau naştere, are dreptul din partea familiei
sale, a societăţii şi a statului la măsurile de ocrotire pe care le cere condiţia de minor.
2. Orice copil trebuie să fie înregistrat imediat după naştere şi să aibă un nume.
3. Orice copil are dreptul de a dobândi o cetăţenie.
ARTICOLUL 25
Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una dintre discriminările la
care se referă articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile:
a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin
intermediul unor reprezentanţi liber aleşi;
b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu
universal şi egal şi cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei
alegătorilor;
c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din ţara
sa.
ARTICOLUL 26
Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o
ocrotire egală din partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice
discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra
oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau
8
orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice
altă împrejurare.
ARTICOLUL 27
În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice, persoanele
aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea, în comun cu ceilalţi
membri ai grupului lor, propria lor viaţă culturală, de a profesa şi practica propria lor
religie sau de a folosi propria lor limbă.
PARTEA A PATRA
ARTICOLUL 28
1. Se instituie un Comitet al drepturilor omului (denumit în continuare, în
prezentul Pact, Comitetul). Acest Comitet este compus din optsprezece membri şi are
funcţiile stabilite în cele de mai jos.
2. Comitetul este compus din resortisanţi ai statelor părţi la prezentul Pact, care
trebuie să fie personalităţi de înaltă moralitate şi având o competenţă recunoscută în
domeniul drepturilor omului. Se va ţine seama de interesul pe care îl prezintă
participarea la lucrările Comitetului a câtorva persoane având o experienţă juridică.
3. Membrii Comitetului sunt aleşi şi exercită această funcţie cu titlu individual.
ARTICOLUL 29
1. Membrii Comitetului sunt aleşi prin vot secret, dintr-o listă de candidaţi care
întrunesc condiţiile prevăzute în articolul 28, propuşi în acest scop de către statele
părţi la prezentul Pact.
2. Fiecare stat parte la prezentul Pact poate să propună cel mult doi candidaţi.
Aceşti doi candidaţi trebuie să fie resortisanţi ai statului care îi propune.
3. Candidatura aceleiaşi persoane poate fi propusă pentru o nouă alegere.
ARTICOLUL 30
1. Prima alegere va avea loc în cel mult şase luni de la data intrării în vigoare a
prezentului Pact.
2. Cu cel puţin patru luni înainte de orice alegere în Comitet, alta decât o
alegere pentru completarea unui loc declarat vacant în conformitate cu articolul 34,
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite invită în scris statele părţi la
prezentul Pact să desemneze, în termen de trei luni, candidaţii pe care îi propun ca
membri ai Comitetului.
3. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite întocmeşte o listă
alfabetică a tuturor candidaţilor astfel propuşi şi o comunică statelor părţi la prezentul
Pact cel mai târziu cu o lună înainte de fiecare alegere.
4. Membrii Comitetului sunt aleşi în cursul unei reuniuni a statelor părţi la
prezentul Pact, convocată de Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite la
sediul Organizaţiei. La această reuniune, unde cvorumul este constituit de două treimi
din statele părţi la prezentul Pact, sunt aleşi ca membri ai Comitetului candidaţii care
obţin cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută a voturilor reprezentanţilor
statelor părţi prezenţi şi votanţi.
9
ARTICOLUL 31
1. Comitetul nu poate să cuprindă mai mult de un resortisant al unui stat.
2. Pentru alegerile în Comitet se va ţine seama de o repartiţie geografică
echitabilă şi de reprezentarea diferitelor forme de civilizaţie, precum şi a principalelor
sisteme juridice.
ARTICOLUL 32
1. Membrii Comitetului sunt aleşi pe patru ani. Ei sunt reeligibili dacă li se
propune din nou candidatura. Cu toate acestea, mandatul a nouă membri aleşi la prima
alegere ia sfârşit două doi ani: imediat după prima alegere, numele acestor nouă
membri va fi tras la sorţi de către preşedintele reuniunii la care se referă paragraful 4
al articolului 30.
2. La expirarea mandatului, alegerile au loc în conformitate cu dispoziţiile
articolelor precedente din această parte a Pactului.
ARTICOLUL 33
1. Dacă după părerea unanimă a celorlalţi membri, un membru al Comitetului
a încetat a-şi îndeplini funcţiile pentru orice cauză alta decât o absenţă cu caracter
temporar, preşedintele Comitetului informează despre aceasta pe Secretarul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite, care declară atunci vacant locul pe care îl ocupa
membru menţionat.
2. În caz de deces sau de demisie a unui membru al Comitetului, preşedintele
informează despre aceasta de îndată pe Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, care declară locul vacant cu începere de la data decesului sau de la data când
operează demisia.
ARTICOLUL 34
1. Când un loc a fost declarat vacant în conformitate cu articolul 33, dacă
mandatul membrului care trebuie înlocuit nu expiră în cele şase luni următoare datei
la care a fost declarat vacant, Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite
înştiinţează despre aceasta statele părţi la prezentul Pact, care pot, în termen de două
luni, să desemneze candidaţi în conformitate cu dispoziţiile articolului 29, în vederea
completării locului vacant.
2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite întocmeşte o listă
alfabetică a candidaţilor astfel propuşi şi o comunică statelor părţi la prezentul Pact.
Alegerea în vederea completării locului vacant va avea apoi loc în conformitate cu
dispoziţiile pertinente din această parte a Pactului.
3. Orice membri al Comitetului ales pentru completarea unui loc declarat
vacant, în conformitate cu articolul 33, face parte din Comitet până la data expirării
normale a mandatului membrului al cărui loc a devenit vacant în Comitet, în
conformitate cu dispoziţiile articolului menţionat.
10
ARTICOLUL 35
Membrii Comitetului primesc, cu aprobarea Adunării Generale a Naţiunilor
Unite, remuneraţii suportate din fondurile Organizaţiei Naţiunilor Unite în condiţii
stabilite de Adunarea generală, luându-se în considerare importanţa funcţiilor
Comitetului.
ARTICOLUL 36
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pune la dispoziţia
Comitetului personalul şi mijloacele materiale care îi sunt necesare pentru a îndeplini
în mod eficient funcţiile care îi sunt încredinţate în virtutea prezentului Pact.
ARTICOLUL 37
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convoca membrii
Comitetului, pentru prima reuniune, la sediul Organizaţiei.
2. După prima sa reuniune, Comitetul se va întruni cu orice prilej prevăzut prin
regulamentul său interior.
3. Reuniunile Comitetului au loc, în mod obişnuit, la sediul Organizaţiei
Naţiunilor Unite sau la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva.
ARTICOLUL 38
Înainte de a intra în funcţie, orice membru al Comitetului trebuie să-şi ia, în
şedinţă publică, angajamentul solemn că îşi va îndeplini funcţia cu deplină
imparţialitate şi conştiinciozitate.
ARTICOLUL 39
1. Comitetul îşi alege un birou pe o perioadă de doi ani. Membrii biroului sunt
reeligibili.
2. Comitetul stabileşte el însuşi regulamentul său interior; acesta trebuie să
cuprindă însă, între altele, următoarele dispoziţii:
a) cvorumul este de doisprezece membri;
b) deciziile Comitetului se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.
ARTICOLUL 40
1. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să prezinte rapoarte asupra
măsurilor pe care le-au adoptat şi care transpun în viaţă drepturile recunoscute în
prezentul Pact, precum şi asupra progreselor realizate în folosinţa acestor drepturi:
a) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului Pact, pentru fiecare
stat parte interesat, în ceea ce îl priveşte;
b) după aceea, de fiecare dacă când Comitetul i-o va cere.
2. Toate rapoartele vor fi adresate Secretarului general al Organizaţiei
Naţiunilor Unite care le va transmite spre examinare Comitetului. Rapoartele vor
trebui să indice, dacă va fi cazul, factorii şi dificultăţile care afectează punerea în
aplicare a dispoziţiilor prezentului Pact.
11
3. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite poate, după consultări cu
Comitetul, să transmită instituţiilor specializate interesate copia oricăror părţi din
rapoarte care pot avea legătură cu sfera lor de competenţă.
4. Comitetul studiază rapoartele prezentate de statele părţi la prezentul Pact. El
înaintează statelor părţi propriile sale rapoarte, precum şi orice observaţii generale pe
care le socoteşte potrivite. Comitetul poate, de asemenea, să transmită Consiliului
Economic şi Social aceste observaţii, însoţite de copii ale rapoartelor pe care le-a
primit de la statele părţi la prezentul Pact.
5. Statele părţi la prezentul Pact pot să prezinte Comitetului comentarii cu
privire la orice observaţie făcută în virtutea paragrafului 4 al prezentului articol.
ARTICOLUL 41
1. Orice stat parte la prezentul Pact poate, în virtutea prezentului articol, să
declare în orice moment că recunoaşte Comitetului competenţa de a primi şi examina
comunicări în care un stat poate pretinde că un alt stat parte nu-şi îndeplineşte
obligaţiile ce decurg din prezentul Pact. Comunicările prezentate în virtutea
prezentului articol nu pot fi primite şi examinate decât dacă ele emană de la un stat
parte care a făcut o declaraţie prin care recunoaşte, în ceea ce îl priveşte, competenţa
Comitetului. Comitetul nu va primi nici o comunicare privitoare la un stat parte care
nu a făcut o asemenea declaraţie. Comunicărilor primite în conformitate cu prezentul
articol li se aplică următoarea procedură:
a) Dacă un stat parte la prezentul Pact socoteşte că un alt stat, de asemenea
parte la Pact, nu aplică dispoziţiile Pactului, el poate, printr-o comunicare scrisă, să
atragă atenţia acelui stat asupra chestiunii. În termen de trei luni de la primirea
comunicării, statul destinatar va furniza statului care a adresat comunicarea explicaţii
sau orice alte declaraţii scrise lămurind chestiunea, care vor trebui să cuprindă, pe cât
este posibil şi util, indicaţii asupra regulilor sale de procedură şi asupra căilor de
recurs fie folosite deja, fie pendinte, fie deschise încă.
b) Dacă în termen de şase luni de la primirea comunicării originale de către
statul destinatar chestiunea nu a fost soluţionată spre satisfacerea celor două state părţi
interesate, şi unul şi altul vor avea dreptul de a o supune Comitetului, adresând câte o
notificare Comitetului şi celuilalt stat interesat.
c) Comitetul nu poate lua în examinare o cauză care îi este supusă decât după
ce s-a asigurat că toate căile interne de recurs disponibile au fost utilizate şi epuizate,
în conformitate cu principiile de drept internaţional unanim recunoscute. Această
regulă nu se aplică însă în cazurile în care procedurile de recurs depăşesc termenele
rezonabile.
d) Şedinţele în care Comitetul examinează comunicările prevăzute în prezentul
articol sunt secrete.
e) Sub rezerva dispoziţiilor alineatului c), Comitetul îşi va oferi bunele oficii
statelor părţi interesate, spre a se ajunge la o soluţie amiabilă a chestiuni, întemeiată
pe respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, aşa cum le recunoaşte
prezentul Pact.
f) În orice cauză care îi este supusă, Comitetul poate cere statelor părţi
interesate, la care se referă alineatul b), să-i furnizeze orice informaţie pertinentă.
g) Statele părţi interesate la care se referă alineatul b) au dreptul de a fi
reprezentate cu prilejul examinării problemei de către Comitet şi de a prezenta
observaţii orale sau scrise, ori în ambele forme.
12
h) În termen de douăsprezece luni din ziua când a primit notificarea la care se
referă alineatul b), Comitetul trebuie să prezinte un raport.
i) Dacă s-a putut găsi o soluţie în conformitate cu dispoziţiile alineatului e),
Comitetul se mărgineşte, în raportul său, la o scurtă expunere a faptelor şi a soluţiei la
care s-a ajuns;
ii) Dacă nu s-a putut găsi o soluţie în conformitate cu dispoziţiile alineatului
e), Comitetul se mărgineşte în raportul său la o scurtă expunere a faptelor; textul
observaţiilor scrise şi procesul-verbal al observaţiilor orale prezentate de statele părţi
interesate vor fi alăturate raportului. Raportul pentru fiecare cauză va fi comunicat
statelor părţi interesate.
2. Dispoziţiile prezentului articol vor intra în vigoare când zece părţi la
prezentul Pact vor fi făcut declaraţia prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol.
Declaraţia menţionată va fi depusă de către statul parte Secretarului general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite, care o va transmite în copie celorlalte state părţi. O
declaraţie poate fi retrasă oricând printr-o notificare adresată Secretarului general.
Această retragere nu va aduce atingere examinării oricărei chestiuni care face obiectul
unei comunicări deja transmise în virtutea prezentului articol; nici o altă comunicare a
unui stat parte nu va fi însă primită după ce Secretarul general va primi notificarea de
retragere a declaraţiei, decât dacă statul parte interesat va fi făcut o nouă declaraţie.
ARTICOLUL 42
1. a) Dacă o chestiune supusă Comitetului în conformitate cu articolul 41 nu a
fost soluţionată spre satisfacţia statelor părţi interesate, Comitetul poate, cu
asentimentul prealabil al acestora, să desemneze o Comisie de conciliere ad-hoc
(denumită în continuare Comisia). Comisia îşi oferă bunele oficii statelor părţi
interesate spre a se ajunge la o soluţie amiabilă a chestiunii, întemeiată pe respectarea
prezentului Pact.
b) Comisia se compune din cinci membri numiţi cu acordul statelor părţi
interesate. Dacă ele nu ajung în termen de trei luni la o înţelegere asupra compunerii
Comisiei în întregime sau în parte, membrii Comisiei în privinţa cărora nu s-a realizat
acordul vor fi aleşi prin scrutin secret dintre membrii Comitetului, cu o majoritate de
două treimi din membrii Comitetului.
2. Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile cu titlu individual. Ei nu trebuie să
fie resortisanţi nici ai statelor părţi interesate, nici ai unui stat care nu este parte la
prezentul Pact şi nici ai unui stat parte care nu a făcut declaraţia prevăzută de articolul
41.
3. Comisia îşi alege preşedintele şi îşi adoptă regulamentul interior.
4. Comisia îşi ţine şedinţele în mod normal la sediul Organizaţiei Naţiunilor
Unite sau la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva. Cu toate acestea, ea se poate
întruni în orice alt loc potrivit, pe care Comisia îl poate stabili consultându-se cu
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu statele părţi interesate.
5. Secretariatul prevăzut în articolul 36 îşi va oferi serviciile şi comisiilor
desemnate în virtutea prezentului articol.
6. Informaţiile obţinute şi examinate de Comitet sunt puse la dispoziţia
Comisiei, iar Comisia poate să ceară statelor părţi interesate să-i furnizeze orice
informaţii complementare pertinente.
7. După ce a examinat chestiunea sub toate aspectele, dar în orice caz într-un
termen de douăsprezece luni de când a fost sesizată, Comisia supune un raport
preşedintelui Comitetului, care îl va comunica statelor părţi interesate:
13
a) dacă Comisia nu poate să termine examinarea chestiunii în douăsprezece
luni, ea se mărgineşte să arate pe scurt în raportul său stadiul în care se află
examinarea chestiunii;
b) dacă s-a ajuns la o soluţionare amiabilă a chestiunii, întemeiată pe
respectarea drepturilor omului recunoscute în prezentul Pact, Comisia se mărgineşte
să arate pe scurt, în raportul său, faptele şi soluţia la care s-a ajuns.
c) dacă nu s-a ajuns la o soluţionare în sensul alineatului b), în raportul
Comisiei vor figura concluziile sale cu privire la toate aspectele de fapt ale chestiunii
dezbătute de statele părţi interesate, precum şi constatările sale cu privire la
posibilităţile de soluţionare amiabilă a cauzei; raportul va cuprinde, de asemenea,
observaţiile scrise şi un proces-verbal al observaţiilor orale prezentate de statele părţi
interesate;
d) dacă raportul Comisiei este înaintat în conformitate cu alineatul c), statele
părţi interesate vor înştiinţa pe preşedintele Comitetului, în termen de trei luni de la
primirea raportului, dacă acceptă sau nu cele formulate de raportul Comisiei.
8. Dispoziţiile precedentului articol nu aduc atingere atribuţiilor Comitetului
prevăzute în art. 41.
9. Toate cheltuielile membrilor Comisiei se repartizează în mod egal între
statele părţi interesate, pe baza unui calcul estimativ stabilit de Secretarul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
10. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este împuternicit ca,
dacă este nevoie, să plătească cheltuielile membrilor Comisiei înainte ca rambursările
să fi fost efectuate de statele părţi interesate, în conformitate cu paragraful 9 al
prezentului articol.
ARTICOLUL 43
Membrii Comitetului şi membrii Comisiilor de conciliere ad-hoc care ar putea
fi desemnaţi în conformitate cu articolul 42 au drept la înlesnirile, privilegiile şi
imunităţile recunoscute experţilor în misiune ai Organizaţiei Naţiunilor Unite, aşa
cum sunt ele enunţate în secţiunile pertinente ale Convenţiei cu privire la privilegiile
şi imunităţile Naţiunilor Unite.
ARTICOLUL 44
Dispoziţiile de punere în practică a prezentului Pact se aplică fără a aduce
atingere procedurilor instituite în materie de drepturi ale omului în virtutea, sau
potrivit instrumentelor constitutive şi Convenţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite şi
instituţiilor specializate şi nu împiedică statele părţi de a recurge la alte proceduri
pentru soluţionarea unui diferend în conformitate cu acordurile internaţionale generale
sau speciale care le leagă.
ARTICOLUL 45
Comitetul înaintează anual Adunării Generale a Naţiunilor Unite, prin
intermediul Consiliului Economic şi Social, un raport asupra lucrărilor sale.
14
PARTEA A CINCEA
ARTICOLUL 46
Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu trebuie interpretată ca aducând atingere
dispoziţiilor Cartei Naţiunilor Unite şi celor ale constituţiilor instituţiilor specializate
care definesc răspunderile diverselor organe ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale
instituţiilor specializate cu privire la chestiunile prevăzute în prezentul Pact.
ARTICOLUL 47
Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu va fi interpretată ca aducând atingere
dreptului inerent al tuturor popoarelor de a beneficia şi de a se folosi pe deplin şi în
mod liber de bogăţiile şi resursele lor naturale.
PARTEA A ŞASEA
ARTICOLUL 48
1. Prezentul Pact este deschis spre semnare oricărui stat membru al
Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membru al uneia dintre instituţiile sale specializate,
oricărui stat parte la statutul Curţii internaţionale de justiţie, precum şi oricărui alt stat
invitat de Adunarea generală a Naţiunilor Unite să devină parte la prezentul Pact.
2. Prezentul Pact este supus ratificării, iar instrumentele de ratificare vor fi
depuse la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Prezentul Pact va fi deschis spre aderare oricărui stat la care se referă
paragraful 1 din prezentul articol.
4. Aderarea se va face prin depunerea la Secretarul general al Organizaţiei
Naţiunilor Unite a unui instrument de aderare.
5. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite informează toate statele
care au semnat prezentul pact sau care au aderat la el despre depunerea fiecărui
instrument de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 49
1. Prezentul Pact va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii la
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de al treizeci şi cincilea
instrument de ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezentul Pact sau vor adera la
el după depunerea celui de al treizeci şi cincilea instrument de ratificare sau de
aderare, pactul va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii de către acest stat a
instrumentului său de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 50
Dispoziţiile prezentului Pact se aplică fără nici o limitare sau excepţie tuturor
unităţilor constitutive ale statelor federative.
15
ARTICOLUL 51
1. Orice stat parte la prezentul Pact poate să propună un amendament şi să-i
depună textul la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general
va transmite apoi toate proiectele de amendament statelor părţi la prezentul Pact,
cerându-le să-i comunice dacă doresc să se convoace o conferinţă a statelor părţi
pentru a examina aceste proiecte şi a le supune votării. Dacă cel puţin o treime din
state se declară în favoarea acestei convocări, secretarul general va convoca conferinţa
sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de
majoritatea statelor prezente şi votante la conferinţă, va fi supus spre aprobare
Adunării generale a Naţiunilor Unite.
2. Aceste amendamente intră în vigoare după ce au fost aprobate de Adunarea
generală a Naţiunilor Unite şi acceptate de o majoritate de două treimi a statelor părţi
la prezentul Pact, în conformitate cu respectivele lor reguli constituţionale.
3. Când aceste amendamente intră în vigoare, ele sunt obligatorii pentru statele
părţi care le-au acceptat, celelalte părţi rămânând legate de dispoziţiile prezentului
Pact şi de orice amendament pe care l-au acceptat anterior.
ARTICOLUL 52
Independent de notificările prevăzute în paragraful 5 al articolului 48,
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate statele la care se
referă paragraful 1 al menţionatului articol:
a) cu privire la semnăturile, instrumentele de ratificare şi de aderare depuse în
conformitate cu articolul 48;
b) cu privire la data când prezentul Pact va intra în vigoare în conformitate cu
articolul 49 şi la data când vor intra în vigoare amendamentele prevăzute în articolul
51.
ARTICOLUL 53
1. Prezentul Pact, ale cărui texte în chineză, engleză, rusă şi spaniolă sunt în
egală măsură autentice, va fi depus la arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor
statelor la care se referă articolul 48 câte o copie după prezentul Pact.
16

LEGE nr.39 din 28 iunie 1993
pentru aderarea Romaniei la Protocolul facultativ la Pactul international cu privire la drepturile civile şi politice

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC. – România adera la Protocolul facultativ la Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, adoptat de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966, cu urmatoarea declaratie:

„România considera ca, potrivit prevederilor art. 5 pct. 2 lit a) din protocol, Comitetul drepturilor omului nu este competent sa examineze comunicarile persoanelor fizice, daca problemele în cauza sunt în curs de examinare sau au fost examinate în cadrul unei alte proceduri internationale de investigare sau solutionare.”

PROTOCOL FACULTATIV
la Pactul international cu privire la drepturile civile si politice*)

*) Traducere

Statele parti la prezentul protocol,considerând ca, pentru o mai buna întelegere a îndeplinirii scopurilor Pactului cu privire la drepturile civile si politice (denumit mai jos pactul) si aplicarea acestor prevederi ar fi indicata împuternicirea Comitetului drepturilor omului, constituit conform partii a patra a pactului (denumita mai jos comitetul), sa primeasca si sa examineze, astfel cum se prevede în prezentul protocol, comunicari provenite de la persoane fizice care pretind ca sunt victime ale unor violari ale unuia din drepturile enuntate în pact,au convenit urmatoarele:Art. 1.– Orice stat parte la pact care devine parte la prezentul protocol recunoasca competenta comitetului de a primi si examina comunicari provenite de la persoane fizice tinând de jurisdictia sa, care pretind a fi victime ale unei violari, de catre acest stat parte, a vreunuia dintre drepturile enuntate în pact. Comitetul nu va primi nici o comunicare privind statul parte la pact care nu este parte la prezentul protocol.

Art. 2.– Sub rezerva prevederilor art. 1, orice persoana fizica, care pretinde a fi victima unei violari a vreunui drept enuntat în pact si care a epuizat toate caile interne de recurs disponibile, poate prezenta o comunicare scrisa comitetului, în vederea examinarii sale.

Art. 3.– Comitetul va declara inadmisibila orice comunicare, prezentata în temeiul prezentului protocol, care este anonima sau pe care el o considera a fi un abuz al dreptului de a prezenta astfel de comunicari sau a fi incompatibila cu prevederile pactului.

Art. 4.– 1. Sub rezerva prevederilor art. 3, comitetul aduce orice comunicare care i se prezinta în temeiul prezentului protocol la cunostinta statului parte la acest protocol despre care se pretinde ca a violat o prevedere a pactului.

2. În urmatoarele 6 luni, statul respectiv prezinta în scris comitetului explicatii sau declaratii de elucidare a problemei, cu indicarea, daca este cazul, a masurilor luate pentru remedierea situatiei.

Art. 5.– 1. Comitetul examineaza comunicarile primite în temeiul prezentului protocol, tinând seama de toate informatiile scrise care i-au fost puse la dispozitie de catre persoana fizica si de catre statul parte interesat.

2. Comitetul nu va analiza nici o comunicare a unei persoane fizice fara a se fi asigurat ca:

 1. aceeasi chestiune nu se afla deja în curs de examinare în cadrul altei proceduri internationale de investigare si solutionare;
 2. persoana fizica a epuizat toate caile interne de recurs disponibile. Aceasta regula nu se aplica daca procedurile de recurs depasesc termene rezonabile.

3. Comitetul tine sedinte închise în timpul examinarii comunicarilor prevazute în prezentul protocol.

4. Comitetul comunica constatarile sale statului parte interesat si persoanei fizice.

Art. 6.– Comitetul include în raportul anual pe care îl întocmeste conform art. 45 din pact un rezumat al activitatilor sale în baza prezentului protocol.

Art. 7.– Pâna la îndeplinirea obiectivelor Rezolutiei nr. 1514 (XV), adoptata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960, privind Declaratia asupra acordarii independentei tarilor si popoarelor coloniale, prevederilor prezentului protocol nu restrâng cu nimic dreptul de petitionare acordat acestor popoare de Carta Natiunilor Unite si de alte conventii si instrumente internationale încheiate sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite sau ale institutiilor sale specializate.

Art. 8.– 1. Prezentul articol este deschis pentru semnare oricarui stat care a semnat pactul.

2. Prezentul protocol este supus ratificarii oricarui stat care a ratificat pactul sau care a aderat la acesta. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

3. Prezentul protocol va fi deschis aderarii oricarui stat care a ratificat pactul sau care a aderat la acesta.

4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

5. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite informeaza toate statele care au semnat prezentul protocol sau care au aderat la acesta despre depunerea fiecarui instrument de ratificare sau de aderare.

Art. 9.– 1. Sub rezerva intrarii în vigoare a pactului, prezentul protocol va intra în vigoare la 3 luni dupa data depunerii la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezentul protocol sau care vor adera dupa depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare, protocolul va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.

Art. 10.– Prevederile prezentului protocol se aplica, fara nici o limitare sau exceptie, tuturor partilor constitutive ale statelor federale.

Art. 11.– 1. Orice stat parte la prezentul protocol poate sa propuna un amendament si sa depuna textul acestuia la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite. Secretarul general transmite apoi toate proiectele de amendamente statelor parti la prezentul protocol, cerându-le sa-i comunice daca doresc convocarea unei conferinte a statelor parti pentru a examina aceste proiecte si a le depune votarii. Daca cel putin o treime din state se declara în favoarea acestei convocari, secretarul general convoaca conferinta sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor prezente si votante la conferinta va fi supus pentru aprobare Adunarii generale a Natiunilor Unite.

2. Aceste amendamente intra în vigoare dupa ce au fost aprobate de Adunarea generala a Natiunilor Unite si acceptata de o majoritate de doua treimi din statele parti la prezentul protocol, conform regulilor constitutionale respective.

3. Dupa intrarea lor în vigoare, aceste amendamente devin obligatorii pentru statele parti care le-au acceptat, celelalte state parti ramânând legate prin prevederile prezentului protocol si prin orice amendament anterior pe care l-au acceptat.

Art. 12.– 1. Orice stat parte poate denunta, în orice moment, prezentul protocol pe calea unei notificari scrise adresate secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Denuntarea va produce efecte la 3 luni de la data la care secretarul general va fi primit notificarea.

2. Denuntarea nu va împiedica aplicarea prevederilor prezentului protocol fata de orice comunicare prezentata, în temeiul art. 2, înainte de data la care denuntarea produce efecte.

Art. 13.– Independent de notificarile prevazute la paragraful 5 al art. 8 al prezentului protocol, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate statele la care se refera paragraful 1 al art. 48 din pact:

a) despre semnaturile depuse pe prezentul protocol si despre instrumentele de ratificare si de aderare depuse conform art. 8;

b) despre data la care prezentul protocol va intra în vigoare conform art. 9 si data la care vor intra în vigoare amendamentele prevazute la art. 11;

c) despre denuntarile facute în conformitate cu art. 12.

Art. 14.– 1. Prezentul protocol, ale carui texte în limbile chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sunt în egala masura autentice, va fi depus la arhivele Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite câte o copie certificata a prezentului protocol tuturor statelor la care se refera art. 48 din pact.

Carta Natiunilor Unite

Nota introductivă:

Carta Natiunilor Unite a fost semnata la San Francisco la 26 iunie 1945, la încheierea Conferintei Natiunilor Unite pentru Organizatia internationala si a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. Statutul Curtii Internationale de Justitie face parte integranta din Carta. Amendamentele la Articolele 23, 27 si 61 ale Cartei au fost adoptate de Adunarea Generala la 17 decembrie 1963 si au intrat în vigoare la 31 august 1965. Un alt amendament la Articolul 61 a fost adoptat de Adunarea Generala la 20 decembrie 1971 si a intrat în vigoare la 24 septembrie 1973. Amendamentul la Articolul 109, adoptat de Adunarea Generala la 20 decembrie 1965, a intrat în vigoare la 12 iunie 1968.Amendamentul la Articolul 23 sporeste de la unsprezece la cincisprezece numarul membrilor Consiliului de Securitate. Amendamentul la Articolul 27 dispune ca hotarârile Consiliului de Securitate în probleme de procedura sa fie luate cu votul afirmativ a noua membri (anterior sapte), iar hotarârile sale asupra oricaror alte chestiuni sa fie luate cu votul afirmativ a noua membri (anterior sapte), cuprinzând si voturile concordante ale celor cinci membri permanenti ai Consiliului.

Amendamentul la Articolul 61, care a intrat în vigoare la 31 august 1965, sporeste de la optsprezece la douazeci si sapte numarul membrilor Consiliului Economic si Social. Urmatorul amendament la acest articol, care a intrat în vigoare la 24 septembrie 1973, sporeste de la douazeci si sapte la cincizeci si patru numarul membrilor Consiliului

.Amendamentul la Articolul 109, care priveste paragraful 1 al articolului, prevede ca o conferinta generala a Membrilor Natiunilor Unite având drept scop revizuirea Cartei va putea fi reunita la locul si data care vor fi fixate prin votul a doua treimi din membrii Adunarii Generale si prin votul oricaror noua (anterior sapte) membri ai Consiliului de Securitate.

Paragraful 3 al Articolului 109, potrivit caruia Adunarea Generala trebuia, la cea de a zecea sesiune ordinara, sa examineze chestiunea convocarii unei conferinte de revizuire a Cartei, a fost pastrata în forma sa originala, desi mentioneaza „un vot al oricaror sapte membri ai Consiliului de Securitate”, întrucât Adunarea Generala si Consiliul de Securitate au dat urmare dispozitiei acestui paragraf la cea de a zecea sesiune ordinara a Adunarii Generale, în 1955.

Carta Natiunilor Unite

Noi, Popoarele Natiunilor Unite, hotarâte sa izbavim generatiile viitoare ale flagelului razboiului care, de doua ori în cursul unei vieti de om, a provocat omenirii suferinte de nespus, sa ne reafirmam credinta în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea si valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a barbatilor si a femeilor, precum si a natiunilor mari si mici, sa cream conditiile necesare mentinerii justitiei si respectarii obligatiunilor decurgând din tratate si alte izvoare ale dreptului international, sa promovam progresul social si conditii mai bune de trai într-o mai mare libertate, Si în aceste scopuri sa practicam toleranta si sa traim în pace unul cu celalalt, ca buni vecini,
sa ne unim fortele pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, sa acceptam principii si sa instituim metode care sa garanteze ca forta armata nu va fi folosita decât în interesul comun,
sa folosim institutiile internationale pentru promovarea progresului economic si social al tuturor popoarelor, Am hotarât sa ne unim eforturile pentru înfaptuirea acestor obiective

Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentantii lor, reuniti în orasul San Francisco si având depline puteri, recunoscute ca valabile si date în forma cuvenita, au adoptat prezenta Carta a Natiunilor Unite si înfiinteaza prin aceasta o organizatie internationala care se va numi Natiunile Unite.

CAPITOLUL I
Scopuri si Principii
Articolul 1

Scopurile Natiunilor Unite sunt urmatoarele:

 1. sa mentina pacea si securitatea internationala si, în acest scop: sa ia masuri colective eficace pentru prevenirea si înlaturarea amenintarilor împotriva pacii si pentru reprimarea oricaror acte de agresiune sau altor încalcari ale pacii si sa înfaptuiasca, prin mijloace pasnice si în conformitate cu principiile justitiei si dreptului international, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situatiilor cu caracter international care ar putea duce la o încalcare a pacii;
 2. sa dezvolte relatii prietenesti între natiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalitatii în drepturi a popoarelor si dreptului lor de a dispune de ele însele si sa ia oricare alte masuri potrivite pentru consolidarea pacii mondiale;
 3. sa realizeze cooperarea internationala în revolvarea problemelor internationale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în promovarea si încurajarea respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie;
 4. sa fie un centru în care sa se armonizeze eforturile natiunilor catre atingerea acestor scopuri comune.
Articolul 2

În urmarirea scopurilor enuntate în Articolul 1, Organizatia Natiunilor Unite si Membrii sai trebuie sa actioneze în conformitate cu urmatoarele Principii:

 1. Organizatia este întemeiata pe principiul egalitatii suverane a tuturor Membrilor ei;
 2. Toti Membrii Organizatiei, spre a asigura tuturor drepturile si avantajele ce decurg din calitatea lor de Membru, trebuie sa-ti îndeplineasca cu buna-credinta oglibatiile asumate potrivit prezentei Carte;
 3. Toti Membrii Organizatiei vor rezolva diferendele lor internationale prin mijloace pasnice, în asa fel încât pacea si securitatea internationala, precum si justitia sa nu fie puse în primejdie;
 4. Toti Membrii Organizatiei se vor abtine, în relatiile lor internationale, de a recurge la amenintarea cu forta sau la folosirea ei, fie împotriva integritatii teritoriale ori independentei politice a vreunui stat, fie în orice alt mod incompativil cu scopurile Natiunilor Unite;
 5. Toti Membrii Natiunilor Unite vor da acesteia întreg ajutorul în orice actiune întreprinsa de ea în conformitate cu prevederile prezentei Carte si se vor abtine de a da ajutor vreunui stat împotriva caruia Organizatia întreprinde o actiune preventiva sau de constrângere;
 6. Organizatia va asigura ca Statele care nu sunt Membre ale Natiunilor Unite sa actioneze în conformitate cu aceste principii, în masura necesara mentinerii pacii si securitatii internationale;
 7. Nici o dispozitie din prezenta Carta nu va autoriza Natiunile Unite sa intervina în chestiuni care apartin esential competentei interne a unui Stat si nici nu va obliga pe Membrii sai sa supuna asemenea chestiuni spre rezolvare pe baza prevederilor prezentei Carte; acest principiu nu va aduce însa întru nimic atingere aplicarii masurilor de constrângere prevazute în Capitolul VII.
CAPITOLUL II
Membri
Articolul 3

Sunt Membri originari ai Organizatiei Natiunilor Unite Statele care, participând la Conferinta Natiunilor Unite de la San Francisco pentru Organizatia Internationala sau semnând mai înainte Declaratia Natiunilor Unite din 1 ianuarie 1942, semneaza prezenta Carta si o ratifica în conformitate cu Articolul 110.

Articolul 4
 1. Pot deveni Membri ai Natiunilor Unite toate celelalte State iubitoare de pace care accepta obligatiile din prezenta Carta si care, dupa aprecierea Organizatiei, sunt capabile si dispuse sa le îndeplineasca.
 2. Admiterea ca Membru al Natiunilor Unite a oricarui Stat care îndeplineste aceste conditii se va face printr-o hotarâre a Adunarii Generale, la recomandarea Consiliului de Securitate.
Articolul 5

Un Membru al Natiunilor Unite împotriva caruia Consiliul de Securitate a întreprins o actiune preventiva sau de constrângere poate fi suspendat de catre Adunarea Generala, la recomandarea Consiliului de Securitate, din exercitiul drepturilor si privilegiilor decurgând din calitatea de Membru. Exercitiul acestor drepturi si privilegii poate fi restabilit de Consiliul de Securitate.

Articolul 6

Un Membru al Natiunilor Unite care încalca în mod persistent principiile cuprinse în prezenta Carta poate fi exclus din Organizatie de Adunarea Generala, la recomandarea Consiliului de Securitate.

CAPITOLUL III
Organe
Articolul 7
 1. Se înfiinteaza ca organe principale ale Organizatiei Natiunilor Unite: o Adunare Generala, un Consiliu de Securitate, un Consiliu Economic si Social, un Consiliul de Tutela, o Curte Internationala de Justitie si un Sercetariat.
 2. Organele subsidiare care s-ar întrevedea necesare vor putea fi înfiintate în conformitate cu prezenta Carta.
Articolul 8

Natiunile Unite nu vor impune nici o restrictie participarii, în conditii egale, a barbatilor si femeilor la orice functie din cadrul organelor ei principale si subsidiare.

CAPITOLUL IV
Adunarea Generala

Competenta

Articolul 9
 1. Adunarea Generala va fi alcatuita din toti Membrii Natiunilor Unite.
 2. Fiecare Membru va avea cel mult cinci reprezentanti în Adunarea Generala.

Functii si puteri

Articolul 10

Adunarea Generala poate discuta orice chestiuni sau cauze care intra în cadrul prezentei Carte sau care se refera la puterile si functiile vreunuia din organele prevazute în prezenta Carta si, sub rezerva dispozitiilor Articolului 12, poate face recomandari Membrilor Natiunilor Unite sau Consiliului de Securitate, ori Membrilor Organizatiei si Consiliului de Securitate în oricare asemenea chestiuni sau cauze.

Articolul 11
 1. Adunarea Generala poate examina principiile generale de cooperare pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, inclusiv principiile care guverneaza dezarmarea si reglementarea înarmarilor, si poate face recomandari cu privire la asemenea principii fie Membrilor Organizatiei Natiunilor Unite, fie Consiliului de Securitate, fie Membrilor Organizatiei si Consiliului de Securitate.
 2. Adunarea Generala poate discuta orice probleme privitoare la mentinerea pacii si securitatii internationale, care îi vor fi supuse de catre oricare Membru al Natiunilor Unite sau de catre Consiliul de Securitate ori, în conformitate cu Articolul 35, paragraful 2, de catre un Stat care nu este Membru al Natiunilor Unite si, sub rezerva dispozitiilor Articolului 12, poate face recomandari în privinta oricarei asemenea problemele, fie Statului sau Statelor interesate, fie Consiliului de Securitate, fie Statelor si Consiliului de Securitate. Orice asemenea problema care reclama sa se întreprinda o actiune va fi deferita de Adunarea Generala Consiliului de Securitate înainte sau dupa discutarea ei.
 3. Adunarea Generala poate atrage atentia Consiliului de Securitate asupra situatiilor care ar putea pune în primejdie pacea si securitatea internationala.
 4. Puterile Adunarii Generale, prevazute în acest Articol, nu limiteaza domeniul general de aplicare al Articolului 10.
Articolul 12
 1. Cât timp Consiliul de Securitate exercita, în privinta unui diferend sau a unei situatii, functiile care îi sunt atribuite prin prezenta Carta, Adunarea Generala nu va face nici o recomandare cu privire la acel diferend sau situatie, decât daca Consiliul de Securitate îi cere aceasta.
 2. Secretarul general, cu asentimentul Consiliului de Securitate, va aduce la cunostinta Adunarii Generale, la fiecare sesiune, toate problemele referitoare la mentinerea pacii si securitatii internationale de care se ocupa Consiliul de Securitate; de asemenea, el va înstiinta Adunarea Generala, iar daca Adunarea Generala nu este în sesiune, pe Membrii Natiunilor Unite, de îndata ce Consiliul de Securitate înceteaza a se mai ocupa de acele probleme.
Articolul 13
 1. Adunarea Generala va initia studii si va face recomandari în scopul:
  1. de a promova cooperarea internationala în domeniul politic si de a încuraja dezvoltarea progresiva a dreptului international si codificarea lui;
  2. de a promova cooperarea internationala în domeniile economic, social, cultural, al învatamântului si sanatatii si de a sprijini înfaptuirea drepturilor omului si libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie.
 2. Celelalte raspunderi, functii si puteri ale Adunarii Generale, referitoare la problemele mentionate în paragraful 1 b de mai sus, sunt enuntate în Capitolele IX si X.
Articolul 14

Sub rezerva dispozitiilor Articolului 12, Adunarea Generala poate recomanda masuri pentru aplanarea pasnica a oricarei situatii, indiferent de origine, pe care o considera de natura a dauna bunastarii generale sau relatiilor prietenesti între natiuni, inclusiv a situatiilor rezultând dintr-o încalcare a dispozitiilor prezentei Carte, care enunta Scopurile si Principiile Natiunilor Unite.

Articolul 15
 1. Adunarea Generala va primi si examina rapoarte anuale si speciale ale Consiliului de Securitate; aceste rapoarte vor cuprinde o dare de seama asupra masurilor pe care Consiliul de Securitate le-a hotarât sau le-a luat pentru mentinerea pacii si securitatii internationale.
 2. Adunarea Generala va primi si examina rapoartele celorlalte organe ale Natiunilor Unite.
Articolul 16

Adunarea Generala va îndeplini în privinta sistemului international de tutela functiile care-i sunt atribuite prin Capitolele XII si XIII, inclusiv aprobarea acordurilor de tutela referitoare la teritoriile care nu sunt desemnate drept zone strategice.

Articolul 17
 1. Adunarea Generala va examina si aproba bugetul Organizatiei.
 2. Cheltuielile Organizatiei sunt suportate de Membri, potrivit repartizarii stabilite de Adunarea Generala.
 3. Adunarea Generala va examina si aproba orice acorduri financiare si bugetare încheiate cu institutiile specializate la care se refera Articolul 57 si va examina bugetele administrative ale acestor institutii, spre a le face recomandari.

Votare

Articolul 18
 1. Fiecare membru al Adunarii Generale dispune de un vot.
 2. Hotarârile Adunarii Generale în probleme importante vor fi adoptate cu majoritatea de doua treimi a membrilor prezenti si votanti. Vor fi considerate probleme importante: recomandarile cu privire la mentinerea pacii si securitatii internationale, alegerea membrilor nepermanenti ai Consiliului de Securitate, alegerea membrilor Consiliului Economic si Social, alegerea membrilor Consiliului de Tutela, în conformitate cu paragraful 1 c al Articolului 86, admiterea de noi Membri în Organizatie, suspendarea drepturilor si privilegiilor Membrilor, excluderea de Membri, problemele referitoare la functionarea sistemului de tutela si problemele bugetare.
 3. Hotarârile privind alte probleme, inclusiv stabilirea unor noi categorii de probleme asupra cacora sa se decida cu o majoritate de doua treimi, se vor adopta cu majoritatea membrilor prezenti si votanti.
Articolul 19

Un Membru al Natiunilor Unite care este în întârziere cu plata contributiilor sale financiare catre Organizatie nu va putea participa la vot în Adunarea Generala daca totalul arieratelor egaleaza sau depaseste contributia datorata de el pentru ultimii doi ani împliniti. Adunarea Generala poate totusi permite acestui Membru sa ia parte la vot în cazul în care constata ca neplata se datoreaza unor împrejurari independente de voita lui.

Procedura

Articolul 20

Adunarea Generala se va întruni în sesiuni anuale ordinare si, când împrejurarile o cer, în sesiune extraordinare. Sesiunile extraordinare vor fi convocate de Secretarul General la cererea Consiliului de Securitate sau a majoritatii Membrilor Natiunilor Unite.

Articolul 21

Adunarea Generala va stabili propriile sale reguli de procedura. Ea îsi va desemna Presedintele pentru fiecare sesiune.

Articolul 22

Adunarea Generala poate înfiinta organele subsidiare pe care le socoteste necesare pentru îndeplinirea functiilor sale.

CAPITOLUL V
Consiliul de Securitate

Componenta

Articolul 23
 1. Consiliul de Securitate va fi alcatuit din cincisprezece membri ai Natiunilor Unite. Republica China, Franta, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii vor fi membri permanenti ai Consiliului de Securitate. Adunarea Generala va alege alti zece membri nepermanenti ai Consiliului de Securitate, tinând seama în primul rând de contributia Membrilor Natiunilor Unite la mentinerea pacii si securitatii internationale si la înfaptuirea celorlalte scopuri ale Organizatiei si, de asemenea, de o repartitie geografica echitabila.
 2. Membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate vor fi alesi pe o perioada de doi ani. La prima alegere de membri nepermanenti, dupa sporirea numarului de membri ai Consiliului de Securitate de la unsprezece la cincisprezece, doi dintre cei patru membri adaugati vor fi alesi pe o perioada de un an. Membrii ai caror mandat expira nu vor putea fi realesi imediat.
 3. Fiecare membru al Consiliului de Securitate va avea un reprezentant în Consiliu.

Functii si puteri

Articolul 24
 1. Spre a asigura actiunea rapida si eficace a Organizatiei, Membrii sai confera Consiliului de Securitate raspunderea principala pentru mentinerea pacii si securitatii internationale si recunosc ca, îndeplinindu-si îndatoririle impuse de aceasta raspundere, Consiliul de Securitate actioneaza în numele lor.
 2. În îndeplinirea acestor îndatoriri, Consiliul de Securitate va actiona în conformitate cu Scopurile si Principiile Natiunilor Unite. Puterile specifice acordate Consiliului de Securitate pentru îndeplinirea acestor îndatoriri sunt definite în Capitolele VI, VII, VIII si XII.
 3. Consiliul de Securitate va supune spre examinare Adunarii Generale rapoarte anuale si, când va fi necesar, rapoarte speciale.
Articolul 25

Membrii Natiunilor Unite sunt de acord sa accepte si sa execute hotarârile Consiliului de Securitate, în conformitate cu prezenta Carta.

Articolul 26

În scopul de a promova stabilirea si mentinerea pacii si securitatii internationale, fara a folosi pentru înarmari decât un minimum din resursele umane si economice ale lumii, Consiliul de Securitate are sarcina de a elabora, cu ajutorul Comitetului de Stat-Major, prevazut în Articolul 47, planuri care vor fi supuse Membrilor Natiunilor Unite în vederea stabilirii unui sistem de reglementare a înarmarilor.

Votare

Articolul 27
 1. Fiecare membru al Consiliului de Securitate va dispune de un vot.
 2. Hotarârile Consiliului de Securitate în probleme de procedura vor fi adoptate cu votul afirmativ a noua membri.
 3. Hotarârile Consiliului de Securitate în toate celelalte probleme vor fi adoptate cu votul afirmativ a noua membri, cuprinzând si voturile concordante ale tuturor membrilor permanenti, cu conditia ca, în cazul hotarârilor care se adopta în temeiul Capitolului VI si al Articolului 52, paragraful 3, o parte la un diferend sa se abtina de la votare.

Procedura

 Articolul 28
 1. Consiliul de Securitate va fi astfel organizat încât sa-si poata exercita functiile dara întrerupere. În acest scop, fiecare membru al Consiliului de Securitate trebuie sa aiba oricând un reprezentant la Sediul Organizatiei.
 2. Consiliul de Securitate va tine sedinte periodice, la care fiecare dintre membri sai poate, daca doreste, sa fie reprezentat de un membru al guvernului sau ori de un alt reprezentant special desemnat.
 3. Consiliul de Securitate poate tine sedinte în alte locuri decât Sediul Organizatiei, pe care le socoteste cele mai indicate pentru a-i înlesni lucrarile.
Articolul 29

Consiliul de Securitate poate înfiinta organele subsidiare pe care le considera necesare pentru îndeplinirea functiilor sale.

Articolul 30

Consiliul de Securitate va stabili propriile sale reguli de procedura, inclusiv modul de desemnare a Presedintelui sau.

Articolul 31

Orice Membru al Natiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de Securitate poate participa, fara drept de vot, la discutarea oricarei probleme supuse Consiliului de Securitate, ori de câte ori acesta considera ca interesele acelui Membru sunt afectate în mod special.

Articolul 32

Orice Membru al Natiunilor Unite care nu este membru al Consiliului de Securitate sau orice Stat care nu este Membru al Natiunilor Unite, daca este parte într-un diferend examinat de Consiliul de Securitate, va fi invitat sa participe, fara drept de vot, la discutiile cu privire la acel diferend. Consiliul de Securitate va determina conditiile pe care le considera juste pentru participarea unui Stat care nu este Membru al Natiunilor Unite.

CAPITOLUL VI
Revolzarea pasnica a diferendelor
Articolul 33
 1. Partile la orice diferend a carui prelungire ar putea pune în primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale trebuie sa caute sa-l rezolve, înainte de toate, prin tratative, ancheta, mediatie, conciliere, arbitraj, pe care judiciara, recurgere la organizatii sau acorduri regionale sau prin alte mijloace pasnice, la alegerea lor.
 2. Consiliul de Securitate, când socoteste necesar, invita partile sa-si rezolve diferendul prin asemenea mijloace.
Articolul 34

Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situatie care ar putea duce la frictiuni internationale sau ar putea da nastere unui diferend, în scopul de a stabili daca prelungirea diferendului sau situatiei ar putea pune în primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale.

Articolul 35
 1. Orice Membru al Natiunilor Unite poate atrage atentia Consiliului de Securitate sau Adunarii Generale asupra oricarui diferend sau situatii de natura celor mentionate în Articolul 34.
 2. Un Stat care nu este membru al Natiunilor Unite poate atrage atentia Consiliului de Securitate sau Adunarii Generale asupra oricarui diferend la care este parte daca accepta în prealabil, în privinta acelui diferend, obligatiile de rezolvare pasnica prevazute în prezenta Carta.
 3. Actiunile întreprinse de Adunarea Generala în chestiunile asupra carora i se atrage atentia în temeiul Articolului de fata vor fi supuse dispozitiilor Articolelor 11 si 12.
Articolul 36
 1. Consiliul de Securitate poate, în orice stadiu al unui diferend de natura celor mentionate în Articolul 33 ori al unei situatii similare, sa recomande procedurile sau metodele de aplanare corespunzatoare.
 2. Consiliul de Securitate va lua în considerare orice proceduri de rezolvare a diferendului adoptate de parti.
 3. Facând recomandari în temeiul prezentului Articol, Consiliul de Securitate va tine seama si de faptul ca, în regula generala, diferendele de ordin juridic trebuie sa fie supuse de parti Curtii Internationale de Justitie, în conformitate cu dispozitiile Statutului Curtii.
Articolul 37
 1. În cazul în care partile la un diferend de natura celor mentionate în Articolul 33 nu reusesc sa-l rezolve prin mijloacele indicate în acel Articol, ele îl vor supune Consiliului de Securitate.
 2. În cazul în care Consiliul de Securitate socoteste ca prelungirea diferendului ar putea, în fapt, sa puna în primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale, el va hotarî daca trebuie sa actioneze în temeiul Articolului 36 sau sa recomande conditiile de rezolvare pe care le va considera potrivite.
Articolul 38

Fara a se aduce atingere dispozitiilor Articolelor 33-37, Consiliul de Securitate poate, daca toate partile la un diferend cer aceasta, sa faca recomandari partilor în scopul rezolvarii pasnice a diferendului.

CAPITOLUL VII
Actiunea în caz de amenintari împotriva pacii, de încalcari ale pacii si de acte de agresiune
Articolul 39

Consiliul de Securitate va constata existenta unei amenintari împotriva pacii, a unei încalcari a pacii sau a unui act de agresiune si va face recomandari ori va hotarî ce masuri vor fi luate, în conformitate cu Articolele 41 si 42, pentru mentinerea sau restabilirea pacii si securitatii internationale.

Articolul 40

Pentru a preîntâmpina o agravare a situatiei, Consiliul de Securitate poate ca, înainte de a face recomandari sau a hotarî asupra masurilor care trebuie luate în conformitate cu Articolul 39, sa invite partile interesate sa se conformeze masurilor provizorii pe care le considera necesare sau de dorit. Asemenea masuri provizorii nu vor prejudicia întru nimic drepturile, pretentiile sau pozitia partilor interesate. Consiliul de Securitate va tine seama în modul cuvenit de neexecutarea acestor masuri provizorii.

Articolul 41

Consiliul de Securitate poate hotarî ce masuri, care nu implica folosirea fortei armate, trebuie luate spre a se da urmare hotarârilor sale si poate cere Membrilor Natiunilor Unite sa aplice aceste masuri. Ele pot sa cuprinda întreruperea totala sau partiala a relatiilor economice si a comunicatiilor feroviare, maritime, aeriene, postale, telegrafice, prin radio si a altor mijloace de comunicatie, precum si ruperea relatiilor diplomatice.

Articolul 42

În cazul în care Consiliul de Securitate va socoti ca masurile prevazute în Articolul 41 nu ar fi adecvate ori ca s-au dovedit a nu fi adecvate, el poate întreprinde, cu fortele aeriene, navale sau terestre, orice actiune pe care o considera necesara pentru mentinerea sau restabilirea pacii si securitatii internationale. Aceasta actiune poate cuprinde demonstratii, masuri de blocada si alte operatiuni executate de forte aeriene, maritime sau terestre ale Membrilor Natiunilor Unite.

Articolul 43
 1. Toti Membrii Natiunilor Unite, spre a contribui la mentinerea pacii si securitatii internationale, se obliga sa puna la dispozitia Consiliului de Securitate, la cererea sa si în conformitate cu un acord sau acorduri speciale, fortele armate, asistenta si înlesnirile, inclusiv dreptul de trecere, necesarepentru mentinerea pacii si securitatii internationale.
 2. Acordul sau acordurile mentionate mai sus vor stabili efectivele si natura acestor forte, gradul lor de pregatire si amplasarea lor generala, precum si natura înlesnirilor si asistentei care urmeaza sa fie acordate.
 3. Acordul sau acordurile vor fi negociate cât mai curând posibil, la initiativa Consiliului de Securitate. Ele se vor încheia între Consiliul de Securitate si Membri ai Organizatiei sau între Consiliul de Securitate si grupuri de Membri ai Organizatiei si vor fi supuse ratificarii statelor semnatare, în conformitate cu procedura lor constitutionala.
Articolul 44

Atunci când Consiliul de Securitate a hotarât sa recurga la forta, el trebuie, înainte de a cere unui Membru nereprezentat în Consiliu sa puna la dispozitie forte armate, în executarea obligatiilor asumate de acesta în temeiul Articolului 43, sa invite pe acel Membru ca, daca doreste, sa participe la luarea hotarîrilor Consiliului de Securitate privind folosirea contingentelor de forte armate ale acelui Membru.

Articolul 45

Spre a permite Organizatiei sa ia masuri urgente de ordin militar, Membrii Natiunilor Unite vor mentine contingentele nationale forte aeriene imediat utilizabile pentru o actiune combinata de constrângere internationala. Efectivele si gradul de pregatire ale acestor contingente, precum si planurile pentru actiunea lor combinata vor fi stabilite de catre Consiliul de Securitate, cu ajutorul Comitetului de Stat-Major, în limitele indicate prin acordul sau acordurile speciale, mentionate în Articolul 43.

Articolul 46

Planurile pentru folosirea fortelor armate vor fi stabilite de Consiliul de Securitate cu ajutorul Comitetului de Stat-Major.

Articolul 47
 1. Se va înfiinta un Comitet de Stat-Major oentru a sfatui si asista Consiliul de Securitate în toate problemele referitoare la mijloacele de ordin militar necesare Consiliului de Securitate pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, la folosirea si comanda fortelor puse la dispozitia sa, la reglementarea înarmarilor si la eventuala dezarmare.
 2. Comitetul de Stat-Major va fi alcatuit din Sefii Statelor-Majore ale membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sau din reprezentantii lor. Orice Membru al Natiunilor Unite care nu este reprezentant permanent în Comitet va fi invitat de catre Comitet sa i se asocieze când participarea acelui Membru la lucrarile lui este necesara pentru buna îndeplinire a îndatoririlor Comitetului.
 3. Comitetul de Stat-Major va raspunde, sub autoritatea Consiliului de Securitate, de conducerea strategica a oricaror forte armate puse la dispozitia Consiliului de Securitate. Problemele privind comanda unor asemenea forte vor fi reglementate ulterior.
 4. Cu autorizatia Consiliului de Securitate si dupa consultarea cu organizatiile regionale corespunzatoare, Comitetul de Stat-Major poate înfiinta subcomitete regionale.
Articolul 48
 1. Masurile necesare executarii hotarîrilor Consiliului de Securitate în scopul mentinerii pacii si securitatii internationale vor fi luate de toti Membrii Natiunilor Unite sau de unii dintre ei, dupa cum va stabili Consiliul de Securitate.
 2. Aceste hotarîri vor fie xecutate de Membrii Natiunilor Unite atât direct, cât si prin actiunea lor în cadrul organismelor internationale corespunzatoare din care fac parte.
Articolul 49

Membrii Natiunilor Unite se vor asocia spre a-si acorda reciproc asistenta în executarea masurilor hotarîte de Consiliul de Securitate.

Articolul 50

Daca Consiliul de Securitate ia masuri preventive sau de constrângere împotriva unui Stat, orice alt Stat, indiferent daca este sau nu Membru al Natiunilor Unite, care întâmpina dificultati economice deosebite, ivite ca urmare a executarii acelor masuri, va avea dreptul sa consulte Consiliul de Securitate cu privire la rezolvarea acelor dificultati.

Articolul 51

Nici o dispozitie din prezenta Carta nu va aduce atindere dreptului inerent de autoaparare individuala sau colectiva în cazul în care se produce un atac armat împotriva unui Membru al Natiunilor Unite, pînâ când Consiliul de Securitate va fi luat masurile necesare pentru mentinerea paciisi securitatii internationale. Masurile luate de Membri în exercitarea acestui drept de autoaparare vor fi aduse imediat la cunostinta Consiliului de Securitate si nu vor afecta în nici un fel puterea si îndatorirea Consiliului de Securitate, în temeiul prezentei Carte, de a întreprinde oricând actiunile pe care le va socoti necesare pentru mentinerea sau restabilirea pacii si securitatii internationale.

CAPITOLUL VIII
Acorduri regionale
Articolul 52
 1. Nici o dispozitie din prezenta Carta nu se opune existentei unor acorduri sau unor organisme regionale destinate a se ocupa cu problemele privind mentinerea pacii si securitatii internationale care sunt susceptibile de actiuni cu caracter regional, cu conditia ca asemenea acorduri sau organisme, precum si activitatea lor, sa fie compatibile cu Scopurile si Principiile Organizatiei.
 2. Membrii Natiunilor Unite care încheie asemenea acorduri sau constituie asemenea organisme trebuie sa depuna toate eforturile pentru rezolvarea pasnica a diferendelor locale prin intermediul unor astfel de acorduri sau organisme regionale înainte de a le supune Consiliului de Securitate.
 3. Consiliul de Securitate va încuraja dezvoltarea rezolvarii pasnice a diferendelor locale prin intermediul acestor acorduri sau organisme regionale, fie din initiativa Statelor interesate, fie din propria sa initiativa.
 4. Articolul de fata nu aduce întru nimic atingere aplicarii Articolelor 34 si 35.
Articolul 53
 1. Consiliul de Securitate va folosi, daca este cazul, asemenea acorduri sau organisme regionale pentru aplicarea actiunilor de constrângere sub autoritatea sa. Nici o actiune de constrângere nu va fi însa întreprinsa, în temeiul acestor acorduri regionale sau de catre organismele regionale, fara autorizatia Consiliului de Securitate; sunt exceptate masurile împotriva oricarui Stat inamic, în sensul definitiei paragrafului 2 din Articolul de fata, prevazute în Articilul 107 sau în acordurile regionale, îndreptate împotriva reluarii unei politici agresive de catre un asemenea Stat, pâna când se va putea încredinta Organizatiei, la cererea guvernelor interesate, sarcina de a preîntâmpina orice noua agresiune din partea unui asemenea Stat.
 2. Termenul de „Stat inamic”, asa cum este folosit în paragraful 1 din Articolul de fata, se aplica oricarui Stat care, în timpul celui de-al doilea razboi mondial, a fost inamicul oricaruia dintre semnatarii prezentei Carte.
Articolul 54

Consiliul de Securitate trebuie sa fie în permanenta deplin informat asupra actiunilor întreprinse sau preconizate în temeiul acordurilor regionale sau de catre organismele regionale în scopul mentinerii pacii si securitatii internationale.

CAPITOLUL IX
Cooperarea economica si sociala internationala
Articolul 55

În scopul de a crea conditiile de stabilitate si bunastare necesare unor relatii pasnice si prietenesti între natiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalitatii în drepturi a popoarelor si al dreptului lor de a dispune de ele însele, Natiunile Unite vor promova:

  1. ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a fortei de munca si conditii de progres si dezvoltare economica si sociala;
  2. rezolvarea problemelor internationale în domeniile economic, social, al sanatatii si al altor probleme conexe; cooperarea internationala în domeniile culturii si învatamântului;
  3. respectarea universala si efectiva a drepturilor omului si libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie.
Articolul 56

Toti Membrii se obliga sa întreprinda actiuni în comun si separat, în cooperare cu Organizatia, pentru realizarea scopurilor enuntate în Articolul 55.

Articolul 57
 1. Diferitele institutii specializate, înfiintate prin acorduri interguvernamentale si având, potrivit statutelor lor, largi atributii internationale în domeniile economic, social, cultural, al învatamântului, sanatatii si alte domenii conexe, vor fi puse în legatura cu Natiunile Unite în conformitate cu dispozitiile Articolului 63.
 2. Institutiile astfel puse în legatura cu Natiunile Unite sunt desemnate mai jos prin expresia „institutii specializate”.
Articolul 58

Organizatia va face recomandari pentru coordonarea programelor si activitatilor institutiilor specializate.

Articolul 59

Organizatia va initia, când este cazul, tratative între statele interesate în vederea înfiintarii oricaror noi institutii specializate necesare pentru îndeplinirea scopurilor enuntate în Articolul 55.

Articolul 60

Raspunderea pentru îndeplinirea functiilor Organizatiei, enuntate în Capitolul de fata, va reveni Adunarii Generale si, sub autoritatea Adunarii Generale, Consiliului Economic si Social, care va avea în acest scop puterile stabilite în Capitolul X.

CAPITOLUL X
Consiliul Economic si Social

Componenta

Articolul 61
 1. Consiliul Economic si Social va fi alcatuit din cincizeci si patru de Membri ai Natiunilor Unite alesi de Adunarea Generala.
 2. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3, optsprezece membri ai Consiliului Economic si Social vor fi alesi în fiecare an pentru o perioada de trei ani. Un membru al carui mandat expira va putea fi reales imediat.
 3. La prima alegere dupa sporirea numarului de membri ai Consiliului Economic si Social de la douazeci si sapte la cincizeci si patru, pe lânga membrii alesi în locul celor noua membri ale caror mandate expira la sfârsitul acelui an, vor fi alesi înca douazeci si sapte de membri. Mandatul a noua dintre acesti douazeci si sapte de membri adaugati va expira dupa un an, iar al altor noua membri dupa doi ani, potrivit dispozitiilor Adunarii Generale.
 4. Fiecare membru al Consiliului Economic si Social va avea un reprezennant în Consiliu.

Functii si puteri

Articolul 62
 1. Consiliul Economic si Social poate efectua sau initia studii si rapoarte privind probleme internationale în domeniile economic, social, cultural, al învatamântului, al sanatatii si în alte domenii conexe si poate face recomandari în privinta tuturor acestor probleme Adunarii Generale, Membrilor Natiunilor Unite si institutiilor specializate interesate.
 2. El poate face recomandari în scopul de a promova respectarea efectiva a drepturilor omului si libertatilor fundamentale pentru toti.
 3. el poate oregati, spre a fi supuse Adunarii Generale, proiecte de conventii în probleme de competenta sa.
 4. el poate convoca, în conformitate cu regulile fixate de Natiunile Unite, conferinte internationale în probleme de competenta sa.
Articolul 63
 1. Consiliul Economic si Social poate încheia cu oricare dintre institutiile la care se refera Articolul 57 acorduri stabilind conditiile în care institutia respectiva va fi pusa în legatura cu Natiunile Unite. Aceste acorduri vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale.
 2. El poate coordona activitatea institutiilor specializate prin consultari cu ele si prin recomandari adresate acestor institutii, precum si prin recomandari adresate Adunarii Generale si Membrilor Natiunilor Unite.
Articolul 64
 1. Consiliul Economic si Social  poate lua masurile potrivite spre a obtine rapoarte periodice din partea institutiilor specializate. El poate conveni cu Membrii Natiunilor Unite si cu institutiile specializate spre a obtine rapoarte privind masurile luate în executarea propriilor sale recomandari si a recomandarilor Adunarii Generale în probleme de competenta Consiliului.
 2. El poate comunica Adunarii Generale observatiile sale asupra acestor raoparte.
Articolul 65

Consiliul Economic si Social poate da informatii Consiliului de Securitate si îi va da asistenta, la cererea acestuia.

Articolul 66
 1. Consiliul Economic si Social va îndeplini, în executarea recomandarilor Adunarii Generale, functiile care intra în competenta sa.
 2. El poate, cu aprobarea Adunarii Generale, sa îndeplineasca serviciile pe care i le-ar cere Membri ai Natiunilor Unite sau institutii specializate.
 3. El va îndeplini celelalte functii specificate în alte parti din prezenta Carta sau care îi pot fi atribuite de Adunarea Generala.

Votare

Articolul 67
 1. Fiecare membru al Consiliului Economic si Social dispune de un vot.
 2. Hotarîrile Consiliului Economic si Social se vor adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti si votanti.

Procedura

Articolul 68

Consiliul Economic si Social va înfiinta comisii pentru problemele economice si sociale si pentru promovarea drepturilor omului, precum si orice alte comisii necesare pentru îndeplinirea functiilor sale.

Articolul 69

Consiliul Economic si Social va invita orice Membru al Natiunilor Unite sa participe, fara drept de vot, la dezbaterile sale asupra oricaror probleme care prezinta un interes special pentru acel Membru.

Articolul 70

Consiliul Economic si Social poate lua masuri pentru participarea, fara drept de vot, a reprezentantilor institutiilor specializate la dezbaterile sale sau ale comisiilor înfiintate de el, precum si pentru participarea propriilor sai reprezentanti la dezbaterile institutiilor specializate.

Articolul 71

Consiliul Economic si Social va putea lua orice masuri potrivite pentru consultarea organizatiilor neguvernamentale care se ocupa cu probleme de competenta sa. Aceste masuri se pot aplica unor organizatii internationale si, daca este cazul, unor organizatii nationale, dupa consultare cu Membrul Natiunilor Unite interesat în aceasta.

Articolul 72
 1. Consiliul Economic si Social va stabili propriile sale reguli de procedura, inclusiv modul de desemnare a Presedintelui sau.
 2. Consiliul Economic si Social se va întruni dupa necesitati, potrivit cu regulile sale de procedura, care vor cuprinde dispozitii pentru convocarea Consiliului la cererea majoritatii membrilor sai.
CAPITOLUL XI
Declaratie privind teritoriile care nu se autoguverneaza
Articolul 73

Membrii Natiunilor Unite care au sau care îsi asuma raspunderea pentru administrarea unor teritorii ale caror popoare nu au atins înca un grad deplin de autoguvernare recunosc principiul ca interesele locuitorilor acestor teritorii au întâietate. Ei accepta ca o misiune sacra obligatia de a promova la maximum bunastarea locuitorilor acestor teritorii, în cadrul sistemului de pace si securitate internationala stabilit prin prezenta Carta si, în acest scop,:

  1. de a asigura, cu respectarea cuvenita a culturii popoarelor în cauza, progresul lor politic, economic, social si în domeniul educatiei, tratamentul lor echitabil si protectia lor împotriva abuzurilor;
  2. de a dezvolta capacitatea lor de a se autoguverna, de a tine seama în modul cuvenit de nazuintele politice ale acestor popoare si de a le ajuta în dezvoltarea progresiva a institutiilor lor politice libere, potrivit cu conditiile specifice fiecarui teritoriu si ale poporului sau si cu gradul lor diferit de dezvoltare;
  3. de a întari pacea si securitatea internationala;
  4. de a promova masuri constructive de dezvoltare, de a încuraja lucrari de cercetare, de a cooperare unul cu altul si, în cazurile potrivite, cu organisme internationale specializate, spre a realiza efectiv scopurile sociale, economice si stiintifice enuntate în prezentul Articol;
  5. de a transmite regulat spre informare Secretarului General, sub rezerva limitarilor pe care le-ar putea impune exigente de securitate si considerente de ordin constitutional, informatii statistice si altele de natura tehnica privind conditiile economice, sociale si de învatamânt din teritoriile de care raspund, altele decât teritoriile carora li se aplica Capitolele XII si XIII.
Articolul 74

Membrii Natiunilor Unite recunosc, de asemenea, ca politica lor fata de teritoriile carora li se aplica acest Capitol, ca si fata de teritoriile lor metropolitane, trebuie sa se întemeieze pe principiul general al bunei vecinatati în domeniul social, economic si comercial, tinând seama în mod evident de interesele si bunastarea restului lumii.

CAPITOLUL XII
Sistemul international de tutela
Articolul 75

Organizatia Natiunilor Unite va stabili, sub autoritatea sa, un sistem international de tutela pentru administrarea si supravegherea teritoriilor care vor putea fi supuse acestui sistem, prin acorduri individuale ulterioare. Aceste teritorii sunt desemnate în cele de mai jos prin expresia „teritorii sub tutela”.

Articolul 76

Obiectivele fundamentale ale sistemului de tutela, în conformitate cu scopurile Natiunilor Unite enuntate în Articolul 1 din prezenta Carta, vor fi urmatoarele:

  1. de a întari pacea si securitatea internationala;
  2. de a promova progresul politic, economic si social al locuitorilor din teritoriile sub tutela precum si dezvoltarea educatiei lor; de a favoriza, de asemenea, evolutia lor progresiva spre autoguvernare sau independenta, tinând seama de conditiile specifice fiecarui teritoriu si popoarelor sale si de nazuintele liber exprimate ale popoarelor interesate si de dispozitiile care vor putea fi prevazute prin fiecare acord de tutela;
  3. de a încuraja respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie, si de a dezvolta sentimentul de interdependenta a popoarelor lumii;
  4. de a asigura egalitatea de tratament în domeniile social, economic si comercial tuturor Membrilor Natiunilor Unite si cetatenilor lor, de a asigura, de asemenea, acestora din urma egalitate de tratament în administrarea justitiei, fara a se aduce atingere realizarii obiectivelor mentionate mai sus si sub rezerva dispozitiilor Articolului 80.
Articolul 77
 1. Sistemul de tutela se va aplica teritoriilor din categoriile enumerate mai jos si care vor fi supuse acestui sistem prin acorduri de tutela:
  1. teritorii în prezent sub mandat;
  2. teritorii care pot fi desprinse din statele inamice, ca urmare a celui de-al doilea razboi mondial;
  3. teritorii supuse în mod voluntar acestui sistem de catre statele care raspund de administrarea lor.
 2. Printr-un acord ulterior se va stabili care teritorii din categoriile mentionate mai sus vor fi supuse sistemului de tutela si în ce conditii.
Articolul 78

Sistemul de tutela nu se va aplica tarilor care au devenit Membri ai Natiunilor Unite, relatiile dintre ele trebuind sa se întemeieze pe respectarea principiului egalitatii suverane.

Articolul 79

Conditiile sistemului de tutela pentru fiecare teritoriu care urmeaza sa fie supus acestui sistem, precum si orice modificari sau amendamente, vor face obiectul unui acord între statele direct interesate, inclusiv puterea mandatara în cazul teritoriilor sub mandatul unui Membru al Natiunilor Unite, si vor fi aprobate în conformitate cu prevederile Articolelor 83 si 85.

Articolul 80
 1. Cu exceptia celor ce s-ar putea conveni prin acordurile individuale de tutela, încheiate în conformitate cu Articolele 77, 79 si 81, prin care fiecare teritoriu este supus sistemului de tutela, si pâna la încheierea unor asemenea acorduri, nici o dispozitie din prezentul Capitol nu trebuie sa fie interpretata ca modificând în vreun fel, direct sau indirect, orice drepturi ale oricaror state sau popoare, ori dispozitiile unor acte internationale în vigoare la care pot fi parti Membri ai Natiunilor Unite.
 2. Paragraful 1 din prezentul Articol nu trebuie interpretat ca dând temeiuri pentru întârzierea sau amânarea negocierii si încheierii de acorduri destinate sa supuna sistemului de tutela teritorii sub mandat sau alte teritorii, potrivit prevederilor Articolului 77.
Articolul 81

Acordul de tutela va cuprinde, în fiecare caz, conditiile în care va fi administrat tetiroriul sub tutela si va desemna autoritatea care va exercita administrarea teritoriului sub tutela. O asemenea autoritate, denumita mai jos „autoritate administranta”, poate fi unul sau mai multe state sau însati Organizatia.

Articolul 82

În orice acord de tutela pot fi stabilite una sau mai multe zone strategice, care pot cuprinde o parte sau întreg teritoriul sub tutela caruia i se aplica acordul, fara a se aduce atingere oricarui acord sau oricaror acorduri speciale, încheiate în temeiul Articolului 43.

Articolul 83
 1. Toate functiile Natiunilor Unite privind zonele strategice, inclusiv aprobarea dispozitiilor din acordurile de tutela si a modificarii sau amendarii lor, vor fi exercitate de Consiliul de Securitate.
 2. Obiectivele fundamentale enuntate în Articolul 76 sunt valabile pentru popoarele din fiecare zona strategica.
 3. Consiliul de Securitate, tinând seama de dispozitiile acordurilor de tutela si fara a se aduce atingere exigentelor de securitate, va recurge la sprijinul Consiliului de Tutela pentru îndeplinirea functiilor asumate de Natiunile Unite, în cadrul sistemului de tutela, în domeniile politic, economic, social si al învatamântului în zonele strategice.
Articolul 84

Autoritatea administrativa va avea datoria de a veghea ca teritoriul sub tutela sa-si aduca contributia la mentinerea pacii si securitatii internationale. În acest scop, autoritatea administrativa poate folosi contingente de voluntari, înlesnirile si sprijinul teritoriului sub tutela pentru a îndeplini obligatiile asumate în aceasta privinta fata de Consiliul de Securitate, precum si pentru apararea locala si mentinerea legalitatii si a ordinii în teritoriul sub tutela.

Articolul 85
 1. Functiile Natiunilor Unite privind acordurile de tutela pentru toate zonele care nu sunt desemnate ca zone strategice, inclusiv aprobarea dispozitiilor acordurilor de tutela si a modificarii sau amendarii lor, vor fi exercitate de Adunarea Generala.
 2. Consiliul de Tutela, actionând sub autoritatea Adunarii Generale, o va ajuta la îndeplinirea acestor functii.
CAPITOLUL XIII
Consiliul de Tutela

Componenta

Articolul 86
 1. Consiliul de Tutela se va compune din urmatorii Membri ai Natiunilor Unite:
  1. Membrii care administreaza teritorii sub tutela;
  2. acei Membri desemnati nominal în Articolul 23 care nu administreaza teritorii sub tutela;
  3. atâtia alti Membri alesi de Adunarea Generala pe o perioada de trei ani, câti vor fi necesari pentru ca numarul total al membrilor Consiliului de Tutela sa fie egal reprtizat între Membrii Natiunilor Unite care administreaza si cei care nu administreaza teritorii sub tutela.
 2. Fiecare membru al Consiliului de Tutela va desemna o persoana cu o calificare speciala care sa-l reprezinte în Consiliu.

Functii si puteri

Articolul 87

Adunarea Generala si, sub autoritatea ei, Consiliul de Tutela pot, în îndeplinirea functiilor lor:

  1. sa examineze rapoartele supuse de autoritatea administranta;
  2. sa primeasca petitii si sa le examineze, în consultare cu autoritatea administranta;
  3. sa organizeze vizite periodice în teritoriile respective sub tutela, la date fixate de acord cu autoritatea administranta, si
  4. sa întreprinda aceste actiuni si altele în conformitate cu dispozitiile acordurilor de tutela.
Articolul 88

Consiliul de Tutela va elabora un chestionar privitor la progresul locuitorilor din fiecare teritoriu sub tutela în domeniile politic, economic, social si al educatiei; autoritatea administranta a fiecarui teritoriu sub tutela care intra în competenta Adunarii Generale va înainta acesteia un raport anual pe baza chestionarului mentionat.

Articolul 89
 1. Fiecare membru al Consiliului de Tutela dispune de un vot.
 2. Hotarîrile Consiliului de Tutela vor fi adoptate cu majoritatea membrilor prezenti si votanti.

Procedura

Articolul 90
 1. Consiliul de Tutela va stabili propriile sale reguli de procedura, inclusiv modul de desemnare a Presedintelui sau.
 2. Consiliul de Tutela se va întruni dupa necesitati, potrivit cu regulile sale de procedura care vor prevedea convocarea Consiliului la cererea majoritatii membrilor sai.
Articolul 91

Consiliul de Tutela va recurge, când este cazul, la asistenta Consiliului Economic si Social si a institutiilor specializate în problemele care intra în respectivele lor competente.

CAPITOLUL XIV
Curtea Internationala de Justitie
Articolul 92

Curtea Internationala de Justitie va fi organul judiciar principal al Natiunilor Unite. Ea va functiona în conformitate cu Statutul anexat, care este stabilit pe baza statutului Curtii Permanente de Justitie Internationala, si face parte integranta din prezenta Carta.

Articolul 93
 1. Toti Membrii Natiunilor Unite sunt ipso facto parti la Statutul Curtii Internationale de Justitie.
 2. Un Stat care nu este Membru al Natiunilor Unite poate deveni parte la statutul Curtii Internationale de Justitie în conditii care urmeaza a fi determinate, pentru fiecare caz în parte, de catre Adunarea Generala, la recomandarea Consiliului de Securitate.
Articolul 94
 1. Fiecare Membru al Natiunilor Unite se obliga sa se conformeze hotarîrii Curtii Internationale de Justitie în orice cauza la care este parte.
 2. Daca oricare dintre partile la o cauza nu va executa obligatiile ce-i revin în temeiul unei hotarâri a Curíi, cealalta parte se va putea adresa Consiliului de Securitate care poate, în caz ca socoteste necesar, sa faca recomandari sau sa hotarasca masurile de luat pentru aducerea la îndeplinire a hotarîrii.
Articolul 95

Nici o dispozitie din prezenta Carta nu va împiedica pe Membrii Natiunilor Unite sa încredinteze revolvarea diferendelor lor altor tribunale, în temeiul unor acorduri deja în vigoare sau care ar putea fi încheiate în viitor.

Articolul 96
 1. Adunarea Generala sau Consiliul de Securitate pot cere Curtii Internationale de Justitie un aviz consultativ în orice problema juridica.
 2. Alte organe ale Natiunilor Unite si institutiilor specializate, carora Adunarea Generala le poate da oricând o autorizatie în acest scop, au, de asemenea, dreptul de a cere avize consultative Curtii în problemele juridice care se ivesc în sfera lor de activitate.
CAPITOLUL XV
Secretariatul
Articolul 97

Secretariatul va cuprinde un Secretar General si personalukl de care Organizatia va avea nevoie. Secretarul General va fi numit de Adunarea Generala la recomandarea Consiliului de Securitate. El va fi cel mai înalt functionar administrativ al Organizatiei.

Articolul 98

Secretarul General va actiona în aceasta calitate la toate sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului de Securitate, ale Consiliului Economic si Social si ale Consiliului de Tutela. El va îndeplini orice alte functii ce-i sunt încredintate de aceste organe. Secretarul General va prezenta Adunarii Generale un raport anual asupra activitatii Organizatiei.

Articolul 99

Secretarul General poate atrage atentia Consiliului de Securitate asupra oricarei probleme care, dupa parerea sa, ar putea pune în primejdie mentinerea pacii si securitatii internationale.

Articolul 100
 1. În îndeplinirea îndatoririlor sale, Secretarul General si personalul nu vor solicita si nici nu vor primi instructiuni de la vreun guvern sau de la vreo autoritate exterioara Organizatiei. Ei se vor abtine de la orice act incompatibil cu situatia lor de functionari internationali, raspunzatori numai fata de Organizatie.
 2. Fiecare Membru al Natiunilor Unite se obliga sa respecte caracterul exclusic international al functiilor Secretarului General si ale personalului si sa nu caute sa-i influenteze în executarea sarcinilor.
Articolul 101
 1. Personalul va fi numit de Secretarul General, potrivit regulilor stabilite de Adunarea Generala.
 2. Un personal corespunzator va fi afectat în mod permanent Consiliului Economic si Social, Consiliului de Tutela si, daca este cazul, altor organe ale Natiunilor Unite. Acest personal va face parte din Secretariat.
 3. Considerentul precumpanitor în recrutarea si stabilirea conditiilor de serviciu ale personalului trebuie sa fie necesitatea de a se asigura Organizatiei serviciile unui personal care sa posede cele mai înalte calitati de munca, de competenta si de integritate. Se va tine seama în modul cuvenit de importanta recrutarii personalului pe cea mai larga baza geografica posibila.
CAPITOLUL XVI
Dispozitii diverse
Articolul 102
 1. Orice tratat sau acord international încheiat de orice Membru al Natiunilor Unite, dupa intrarea în vigoare a prezentei Carte, va fi cât mai curând posibil înregistrat la Secretariat si publicat de acesta.
 2. Nici o parte la un tratat sau acord international care nu a fost înregistrat în conformitate cu dispozitiile paragrafului 1 din prezentul Articol nu va putea invoca acel tratat sau acord în fata vreunui organ al Natiunilor Unite.
Articolul 103

În caz de conflict între obligatiile Membrilor Natiunilor Unite decurgând din prezenta Carta si obligatiile lor decurgând din orice alt acord international vor prevala obligatiile decurgând din prezenta Carta.

Articolul 104

Organizatia se va bucura pe teritoriul fiecaruia dintre Membrii sai de capacitatea juridica necesara pentru îndeplinirea functiilor si realizarea scopurilor sale.

Articolul 105
 1. Organizatia se va bucura pe teritoriul fiecaruia dintre Membrii sai de privilegiile si imunitatile necesare pentru realizarea scopurilor sale.
 2. Reprezentantii Membrilor Natiunilor Unite si functionarii Organizatiei se vor bucura, de asemenea, de privilegiile si imunitatile necesare pentru îndeplinirea, în mod cu totul independent, a functiilor lor legate de Organizatie.
 3. Adunarea Generala poate face recomandari în scopul de a stabili detaliile aplicarii paragrafelor 1 si 2 din acest Articol sau poate propune Membrilor Natiunilor Unite conventii în acest scop.
CAPITOLUL XVII
Dispozitii tranzitorii de securitate
Articolul 106

Pâna la intrarea în vigoare a acordurilor speciale mentionate în Articolul 43 care, dupa parerea Consiliului de Securitate, îi vor permite sa înceapa a-si asuma raspunderile ce îi incumba potrivit Articolului 42, partile la Declaratia celor Patru Natiuni semnata la Moscova la 30 octombrie 1943 si Franta se vor consulta între ele si, la nevoie, cu alti Membri ai Natiunilor Unite, în conformitate cu dispozitiile paragrafului 5 din acea Declaratie, spre a întreprinde, în numele Organizatiei, orice actiuni comune care ar putea fi necesare oentru mentinerea pacii si securitatii internationale.

Articolul 107

Nici o dispozitie din prezenta Carta nu va afecta sau interzice, fata de un Sdtat care în cursul celui de-al doilea razboi mondial a fost inamicul vreunuia dintre semnatarii prezentei Carte, o actiune întreprinsa sau autorizata, ca urmare a acestui razboi, de catre guvernele care poarta raspunderea acestei actiuni.

CAPITOLUL XVIII
Amendamente
Articolul 108

Amendamentele la prezenta Carta vor intra în vigoare pentru toti Membrii Natiunilor Unite când vor fi fost adoptate cu o majoritate de doua treimi din membrii Adunarii Generale si ratificate, în conformitate cu respectiva lor procedura constitutionala, de doua treimi din Membrii Natiunilor Unite, inclusiv toti membrii permanenti ai Consiliului de Securitate.

Articolul 109
 1. O Conferinta Generala a Membrilor Natiunilor Unite cu scopul revizuirii prezentei Carte va putea fi tinuta la data si la locul care vor fi stabilite cu votul unei majoritati de doua treimi din membrii Adunarii Generale si cu voturile oricaror noua membri ai Consiliului de Securitate. Fiecare Membru al Organizatiei va dispune la conferinta de un vot.
 2. Orice modificare a prezentei Carte, recomandata de conferinta prin votul majoritatii de doua treimi, va intra în vigoare la ratificarea ei, în conformitate cu respectiva lor procedura constitutionala, de catre doua treimi din Membrii Natiunilor Unite, inclusiv toti membrii permanenti ai Consiliului de Securitate.
 3. Daca o asemenea conferinta nu va fi fost tinuta pâna la cea de-a zecea sesiune anuala a Adunarii Generale urmatoare intrarii în vigoare a prezentei Carte, propunerea de a se convoca o asemenea conferinta va fi înscrisa pe ordinea de zi a acelei sesiuni a Adunarii Generale, iar conferinta se va reuni daca aceasta se va decide prin votul majoritatii membrilor Adunarii Generale si cu voturile oricaror sapte membri ai Consiliului de Securitate.
CAPITOLUL XIX
Ratificare si semnare
Articolul 110
 1. Prezenta Carta va fi ratificata de statele semnatare în conformitate cu respectiva lor procedura constitutionala.
 2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse Guvernnului Statelor Unite ale Americii, care va notifica fiecare depunere tuturor Statelor semnatare, precum si Secretariatului General al Organizatiei, dupa ce acesta va fi fost numit.
 3. Prezenta Carta va intra în vigoare dupa depunerea instrumentelor de ratificare de catre Republica China, Franta, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii si de catre majoritatea celorlalte state semnatare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va întocmi apoi un proces-verbal privind depunerea instrumentelor de ratificare, pe care îl va trimite în copie tuturor statelor semnatare.
 4. Statele semnatare ale prezentei Carte, care o ratifica dupa intrarea ei în vigoare, vor deveni Membri originari ai Natiunilor Unite la data depunerii instrumentelor de ratificare respective.

Declaratia Drepturilor Omului

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat si proclamat Declaratia universala a drepturilor omului, al carei text îl publicam mai jos. Dupa acest act istoric, Adunarea Generala a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispozitie pentru a publica în mod solemn textul Declaratiei si „pentru a face astfel ca el sa fie distribuit, afisat, citit si comentat, în principal în scoli si în alte institutii de învatamânt, indiferent de statutul politic al tarilor sau teritoriilor”.

Preambul

Considerând ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii în lume,

Considerând ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi în care fiintele umane se vor bucura de libertatea cuvântului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai înalta aspiratie a oamenilor,

Considerând ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta împotriva tiraniei si asupririi,

Considerând ca este esential a se încuraja dezvoltarea relatiilor prietensti între natiuni,

Considerând ca în Carta popoarele Organizatiei Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea si în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru barbati si femei si ca au hotarât sa favorizeze progresul social si îmbunatatirea conditiilor de viata în cadrul unei libertati mai mari,

Considerând ca statele membre s-au angajat sa promoveze în colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertatile fundamentale, precum si respectarea lor universala si efectiva,

Considerând ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament,

Adunarea Generala proclama

Prezenta Declaratie Universala a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele societatii sa se straduiasca, având aceasta declaratie permanent în minte, ca prin învatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin masuri progresive, de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva atât în sânul popoarelor statelor membre, cât si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor.

Articolul 1.

Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele în spiritul fraternitatii.

Articolul 2.

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate în prezenta declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte împrejurari.
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate.

Articolul 3.

Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4.

Nimeni nu va fi tinut în sclavie, nici în servitute; sclavagismul si comertul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.

Articolul 5.

Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degrandante.

Articolul 6.

Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica.

Articolul 7.

Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fara nicio deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala împotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si împotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 8.

Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente împotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constitutie sau lege.

Articolul 9.

Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat în mod arbitrar.

Articolul 10.

Orice persoana are dreptul în deplina egalitate de a fi audiata în mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va hotarî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzari în materie penala îndreptata împotriva sa.

Articolul 11
 1. Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovata pâna când vinovatia sa va fi stabilita în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale.
 2. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului international sau national. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decât aceea care era aplicabila în momentul când a fost savârsit actul cu caracter penal.
Articolul 12.

Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în familia sa, în domiciliul sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13.
 1. Orice persoana are dreptul de a circula în mod liber si de a-si alege resedinta în interiorul granitelor unui stat.
 2. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de a reveni în tara sa.
Articolul 14.
 1. În caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil în alte tari.
 2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmarire ce rezulta în mod real dintr-o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.
Articolul 15.
 1. Orice persoana are dreptul la o cetatenie.
 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.
Articolul 16.
 1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie în ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, în decursul casatoriei si la desfacerea ei.
 2. Casatoria nu poate fi încheiata decât cu consimtamântul liber si deplin al viitorilor soti.
 3. Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.
Articolul 17.
 1. Orice persoana are dreptul la proprietate, atât singura, cât si în asociatie cu altii.
 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
Articolul 18.

Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau împreuna cu altii, atât în mod public, cât sl privat, prin învataturi, practici religioase, cult si îndeplinirea ritualurilor.

Articolul 19.

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opniii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspândi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20.
 1. Orice persoana are dreptul la libertatea de întrunire si de asociere pasnica.
 2. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.
Articolul 21.
 1. Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.
 2. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.
 3. Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc perioadic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului.
Articolul 22.

Orice persoana, în calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este îndreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinându-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.

Articolul 23.
 1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea împotriva somajului.
 2. Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala.
 3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atât lui, cât si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala.
 4. Orice persoana are dreptul de a întemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.
Articolul 24.

Orice persoana are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si la concedii periodice platite.

Articolul 25.
 1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbracamintea, locuinta, îngrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrânete sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurari independente de vointa sa.
 2. Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sunt nascuti în cadrul unei casatorii sau în afara acesteia, se bucura de aceeasi protectie sociala.
Articolul 26.
 1. Orice persoana are dreptul la învatatura. Învatamântul trebuie sa fie gratuit, cel putin în ceea ce priveste învatamântul elementar si general. Învatamântul tehnic si profesional trebuie sa fie la îndemâna tuturor, iar învatamântul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit.
 2. Învatamântul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si întarirea respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze întelegerea, toleranta, prietenia între toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum si dezvoltarea activitatii Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii.
 3. Parintii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învatamânt pentru copiii lor minori.
Articolul 27.
 1. Orice persoana are dreptul de a lua parte în mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui.
 2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.
Articolul 28.

Orice persoana are dreptul la o orânduire sociala si internationala în care drepturile si libertatile expuse în prezenta declaratie pot fi pe deplin înfaptuite.

Articolul 29.
 1. Orice persoana are îndatoriri fata de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.
 2. În exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngradirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale într-o societate democratica.
 3. Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.
Articolul 30.

Nicio dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savârsi vreun act îndreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate în prezenta declaratie.

#pactul-onu-marius-leontiuc-pactul-international

Leontiuc RIL – Decizia nr. 9/2012

Decizie nr. 9/2012

din 14/05/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 12/06/2012

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Dosar nr. 8/2012

Rodica Aida Popa
Lavinia Curelea
Corina Michaela Jîjîie
Ionel Barbă
Adrian Bordea
Cristina Iulia Tarcea
Aurelia Rusu
Mihaela Tăbârcă
Alina Sorinela Macavei
Andreia Liana Constanda
Carmen Georgeta Negrilă
Iulia Manuela Cîrnu
Nela Petrişor
Aurelia Motea
Elena Cârcei
Carmen Trănica Teau
Paulina Lucia Brehar
Liliana Vişan
Elena Canţăr
Carmen Maria Ilie
Gheorghiţa Luţac
Eugenia Marin
Niculae Măniguţiu
Lavinia Valeria Lefterache
Georgeta Barbălată

 • vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului
 • preşedintele Secţiei I civile
 • preşedintele Secţiei penale
 • preşedintele delegat al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
 • preşedintele Secţiei a II-a civile
 • judecător la Secţia I civilă
 • judecător la Secţia I civilă, judecător raportor
 • judecător la Secţia I civilă
 • judecător la Secţia I civilă
 • judecător la Secţia I civilă
 • judecător la Secţia I civilă
 • judecător la Secţia a II-a civilă, judecător raportor
 • judecător la Secţia a II-a civilă
 • judecător la Secţia a II-a civilă
 • judecător la Secţia a II-a civilă
 • judecător la Secţia a II-a civilă
 • judecător la Secţia a II-a civilă
 • judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, judecător raportor
 • judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • judecător la Secţia penală
 • judecător la Secţia penală

Completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2012 este legal constituit, conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi Legea nr. 60/2012, precum şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Şedinţa este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, procuror şef adjunct al Secţiei judiciare Serviciul judiciar civil.
Din partea Curţii de Apel Bucureşti se prezintă doamna judecător Silvia Georgiana Ignat, judecător în cadrul Secţiei a VII-a civile şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, desemnată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, în şedinţa din 15 septembrie 2011, să susţină recursul în interesul legii în faţa completului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
La şedinţa de judecată participă doamna Niculina Vrâncuţ, magistrat-asistent în cadrul Secţiilor Unite, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială.
După prezentarea referatului cauzei, Înalta Curte a constatat că nu sunt de examinat chestiuni prealabile sau excepţii şi a pus în dezbatere recursurile în interesul legii.
Doamna judecător Silvia Georgiana Ignat, judecător desemnat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti pentru a susţine recursul în interesul legii în faţa completului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a formulat concluzii de admitere a acestuia, în sensul de a se stabili că stagiul complet de cotizare în cazul angajaţilor nevăzători, ale căror drepturi au fost deschise în baza Legii nr. 3/1977, supuse recalculării în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, este cel determinat pe baza Legii nr. 3/1977.
Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat, de asemenea, admiterea recursului în interesul legii şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul de a se stabili că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevăzătoare, ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977.
Preşedintele completului de judecată, doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a reţinut dosarul în vederea pronunţării deciziei.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:
1. Problema de drept ce a generat practica neunitară. Obiectul recursului în interesul legii
Din cuprinsul sesizării Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti rezultă că obiectul recursului în interesul legii, astfel cum a fost formulat, vizează interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sub aspectul înţelesului sintagmei „cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale”, cu privire la stabilirea stagiului complet de cotizare utilizat în cazul recalculării dreptului de pensie al nevăzătorilor.
Analiza cuprinsului sesizării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie relevă că obiectul recursului în interesul legii, astfel cum a fost formulat, priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001, în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială.
Practic, dispoziţiile legale a căror interpretare şi aplicare a determinat pronunţarea unor soluţii diferite sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, text potrivit căruia:
„Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”
Înalta Curte constată că atât în sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, cât şi în cea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie problema de drept identificată ca fiind generatoare de practică neunitară este identică. Deşi iniţiatorii sesizărilor nu au utilizat aceeaşi formulare a obiectului recursului în interesul legii, diferenţa este formală, aspectele de fond relevate fiind aceleaşi.
În raport cu aceste constatări, Înalta Curte stabileşte ca obiect al recursului în interesul legii, supus examinării în prezentul dosar, interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977.
2. Examenul jurisprudenţial
În urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări s-a constatat că, în soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977 împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor emise de casele de pensii judeţene sau a municipiului Bucureşti în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, instanţele nu au un punct de vedere unitar asupra interpretării şi aplicării dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă menţionată, statuând diferit în privinţa modului de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977.
2.1. Într-o primă orientare a practicii, unele instanţe au stabilit că stagiul complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare, pensionate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, este cel prevăzut de dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
În argumentarea acestui punct de vedere au fost avute în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, potrivit cărora recalcularea pensiilor se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare: „Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege”, iar potrivit dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din acelaşi act normativ: „În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 43 şi 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.”
S-a considerat că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (norme metodologice), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, potrivit cărora pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 stagiul de cotizare este cel prevăzut de Legea nr. 3/1977, deoarece alin. (4) al acestui articol derogă de la alineatul anterior şi face referire la pensiile stabilite de acte normative cu caracter special, iar dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 au un caracter special.
S-a mai reţinut în argumentarea acestui prim punct de vedere că, în situaţia în care s-ar da relevanţă în procedura de recalculare a drepturilor de asigurări sociale stagiului complet de cotizare prevăzut de dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 3/1977, superior celui prevăzut de dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu consecinţa finală a stabilirii unei pensii în cuantum mai redus decât cel care ar rezulta din aplicarea stagiului de cotizare prevăzut de legea nouă, s-ar produce efecte patrimoniale ce ar încălca dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Totodată, s-a considerat că aplicarea dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 3/1977, act normativ sub imperiul căruia s-a deschis dreptul la pensie, ar conduce la înfrângerea principiului „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”, inserat chiar în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, pentru că privează persoanele nevăzătoare pensionate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 de beneficiul recalculării pensiei în regim mai favorabil, aşa cum este cel prevăzut de art. 77 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
Un ultim argument al acestei opinii este acela că recalcularea pensiilor pe baza unor stagii de cotizare diferite, raportat la momentul la care s-au născut drepturile de asigurări sociale, deci faţă de un criteriu temporal, constituie un tratament discriminatoriu, nejustificat, în cadrul aceleiaşi categorii de pensionari nevăzători care au desfăşurat activităţi în condiţii identice.
În consecinţă, s-a dispus recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare prin aplicarea stagiului complet de cotizare stabilit potrivit dispoziţiilor art. 77 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, indiferent de momentul la care s-au născut aceste drepturi, considerându-se că în această modalitate se asigură un tratament juridic nediscriminatoriu.
2.2. Într-o altă orientare jurisprudenţială, instanţele, dimpotrivă, au concluzionat în sensul că stagiul complet de cotizare, utilizat în procedura de recalculare, este cel prevăzut de dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 3/1977, act normativ în baza căruia s-a deschis dreptul la pensie.
În acest sens s-a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, precum şi a prevederilor ordonanţei de urgenţă menţionate.
Potrivit art. 4 alin. (1) din acelaşi act normativ:
„Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.”
Totodată, potrivit art. 2 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004: „Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare”, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că: „Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.”
De asemenea, dispoziţiile art. 2 alin. (4) din aceleaşi norme metodologice reglementează situaţia de excepţie de la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual prevăzut la alin. (3), în sensul că:
„Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.”
Aceste dispoziţii legale sunt clare şi imperative, în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunii de evaluare.
În această situaţie, stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevăzătoare ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 este cel prevăzut de art. 89 din Legea nr. 3/1977, potrivit cărora vechimea integrală în muncă în situaţia persoanelor nevăzătoare este de 15 ani pentru bărbaţi şi 10 ani pentru femei.
Dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 se aplică numai asiguraţilor nevăzători ale căror drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul acestei legi, fără a retroactiva.
Recalcularea pensiei cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, la care face trimitere art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, nu trebuie interpretată decât în sensul aplicării corespunzătoare a unor reguli stabilite de Legea nr. 19/2000 sub aspectul modului de calcul şi al valorificării unor perioade sau venituri. Recalcularea nu presupune modificarea elementelor ce constituie condiţii pentru deschiderea dreptului de pensie, cum sunt vârsta de pensionare şi stagiul complet de cotizare care, din punct de vedere terminologic, desemnează vechimea în muncă, prevăzută de Legea nr. 3/1977.
Nu se pune nici problema existenţei unei discriminări, în condiţiile în care toate persoanele vizate de procedura de recalculare, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în baza legislaţiei anterioare, se află într-o situaţie juridică diferită faţă de persoanele pensionate după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, care a modificat condiţiile pentru deschiderea dreptului la pensie.
În contextul examinat, Înalta Curte consideră că se impun câteva precizări în ceea ce priveşte jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale în materie.
2.3. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Prin Decizia nr. 40 din 22 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara şi a statuat că:
„Dispoziţiile art. 77 alin. (2) raportat la art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se interpretează în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială”.
În considerentele acestei decizii (care a analizat situaţia unor categorii diferite de pensionari, respectiv persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe de muncă şi al căror drept la pensie s-a deschis după data intrării în vigoare a Legii nr. 3/1977 şi anterior Legii nr. 19/2000) s-a reţinut, în esenţă, că recalcularea pensiilor în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 şi al normelor metodologice se face cu luarea în considerare a stagiului complet de cotizare reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977.
S-a considerat că „cele stabilite de unele instanţe, în sensul că acestei categorii de asiguraţi îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 19/2000 şi ale anexei nr. 4 la această lege ca «act normativ special» la care fac trimitere prevederile art. 2 alin. (4) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004, sunt consecinţa unei interpretări greşite a prevederilor legale, întrucât Legea nr. 19/2000 reprezintă o lege generală, actul normativ-cadru în domeniul pensiilor şi al drepturilor de asigurări sociale.
În ceea ce priveşte principiul înscris în expunerea de motive a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, potrivit căruia «la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie», acesta nu poate fi aplicat în cauză, atât timp cât în lege nu există o prevedere expresă potrivit căreia şi persoanelor care au lucrat în grupele speciale de muncă şi s-au pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 li se aplică acest act normativ pentru determinarea stagiului de cotizare şi, în raport cu acesta, a punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare.
Această interpretare decurge şi din dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, potrivit cărora determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensii aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.
Ca atare, aplicabilitatea prevederilor normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 este întărită şi confirmată de norma de trimitere din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005.
Totodată, potrivit art. 1 din Codul civil şi art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă.
În aceste condiţii, este evident că legea nouă, respectiv Legea nr. 19/2000, nu se poate aplica decât situaţiilor ivite după intrarea ei în vigoare, deci persoanelor ale căror drepturi la pensie s-au deschis după data de 1 aprilie 2001, nu şi persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977.”
2.4. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
Prin Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005.
Curtea Constituţională a reţinut, în considerentele acestei decizii, că, „potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile de exercitare a dreptului la pensie şi la alte forme de asistenţă socială se stabilesc prin lege şi, prin urmare, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislaţia în materie şi de a stabili data de la care operează recalcularea, însă orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data intrării sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie.
Totodată, Curtea observă că modificările succesive ale legislaţiei fac ca beneficiarii drepturilor de asigurări sociale să obţină valori diferite, în raport cu legislaţia care a fost în vigoare la data stabilirii drepturilor lor. Astfel, data diferită a înscrierii la pensie plasează pensionarii în situaţii deosebite, tratamentul juridic diferenţiat fiind justificat de situaţia diferită a beneficiarilor dreptului la pensie, determinată de data naşterii dreptului, ceea ce nu constituie privilegii sau discriminări.
Recalcularea şi recorelarea pensiilor anterior stabilite sunt prevăzute de lege pentru eliminarea inechităţilor reprezentate de diferenţele existente în cuantumul pensiilor acordate pentru stagii de cotizare identice, iar diferenţele menţinute până la finalizarea operaţiunilor de recalculare şi de recorelare nu contravin principiului universalităţii drepturilor şi obligaţiilor, consacrat constituţional prin art. 15 alin. (1), întrucât toţi cetăţenii beneficiază de drepturile prevăzute de legile în vigoare la data acordării drepturilor respective”.
3. Opinia Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a susţinut cea de-a doua orientare jurisprudenţială, în sprijinul căreia a adus următoarele argumente:
Scopul declarat al recalculării pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale a fost acela de a exista pensii egale la condiţii egale de pensionare. Aceasta înseamnă că pensiile aflate în plată la data de 1 aprilie 2001, deci pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 3/1977, trebuie să fie supuse operaţiunilor de evaluare şi recalculare prin raportare la toate veniturile obţinute din muncă, dar şi la stagiul complet de cotizare determinat de legea în vigoare la data ieşirii la pensie.
Stabilirea stagiului complet de cotizare în cazul nevăzătorilor a generat însă dificultăţi în procesul de recalculare a pensiilor, sub aspectul rezolvării conflictului de legi în timp şi al raportului dintre legea generală şi legea specială.
Conform art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004, act normativ la care trimite chiar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare. Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de Legea nr. 3/1977.
Prin urmare, regula de determinare în acest caz a stagiului complet de cotizare impune determinarea vechimii în muncă conform Legii nr. 3/1977 pentru fiecare categorie de asiguraţi. În cazul nevăzătorilor, Legea nr. 3/1977 prevedea o vechime în muncă de 10 ani pentru femei şi de 15 ani pentru bărbaţi.
Raţionamentul judiciar care pleacă de la ipoteza aplicării, în situaţia analizată, a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 19/2000 este greşit, întrucât acest act normativ este aplicabil numai drepturilor de pensie deschise după intrarea sa în vigoare, deci ulterior datei de 1 aprilie 2001.
Recalcularea nu înseamnă că se vor schimba acele elemente care constituie chiar condiţii de deschidere a dreptului de pensie, cum sunt vârsta de pensionare şi stagiul complet de cotizare, care, aşa cum s-a arătat în cele ce precedă, reprezintă vechimea în muncă prevăzută de Legea nr. 3/1977.
Prin recunoaşterea posibilităţii recalculării drepturilor de pensie conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 nu se poate aduce atingere principiilor constituţionale.
Nici argumentele potrivit cărora adoptarea unei astfel de soluţii conduce la discriminarea între persoane aflate în situaţii similare, doar pe baza unui criteriu temporal, nu se susţin. Astfel, după cum cei ale căror drepturi de pensie se deschid după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 nu ar putea invoca aplicarea condiţiilor mai avantajoase ale legii anterioare, nici cei ale căror drepturi au fost deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 nu pot invoca aplicarea dispoziţiilor acestui act normativ, în afară de cazurile de excepţie prevăzute de lege.
În concluzie, principiul înscris în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, „la condiţii egale, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”, nu poate avea în vedere decât acele condiţii realizate de beneficiarii drepturilor de pensie comparabile în orice perioadă, de exemplu veniturile. Or, nu acesta este cazul stagiului de cotizare, stabilit prin lege.
În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, precum şi aceea a Curţii Europene a Drepturilor Omului, care au stabilit în mod constant că, pentru existenţa discriminării, tratamentul diferenţiat trebuie să privească persoane aflate în situaţii similare sau identice.
Or, persoanele ale căror drepturi de asigurări sociale s-au deschis în baza legii anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 nu se află în aceeaşi situaţie cu cele pensionate sub imperiul legii noi, care a modificat condiţiile cerute pentru deschiderea drepturilor de pensie ale nevăzătorilor.
Prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 nu se poate ajunge în niciun caz la crearea unei lex tertia, din combinarea dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 cu acelea ale Legii nr. 19/2000.
4. Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
În mod similar, procurorul general a susţinut cea de-a doua soluţie adoptată în practica instanţelor de judecată, invocând următoarele argumente:
Dispoziţiile art. 2 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 sunt imperative, în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual utilizat în procedura de recalculare a pensiilor reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie.
De asemenea, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001 se recalculează în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
Dispoziţiile art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ stabilesc că recalcularea se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, precum şi a prevederilor ordonanţei de urgenţă menţionate.
Potrivit art. 4 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, potrivit legislaţiei anterioare datei de aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.
Prin urmare, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevăzătoare ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 este cel prevăzut de art. 89 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, adică vechimea în muncă prevăzută de acest act normativ pentru deschiderea drepturilor de pensie, respectiv 15 ani pentru bărbaţi şi 10 ani pentru femei.
Dispoziţiile art. 47 alin. (2) şi art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile numai asiguraţilor nevăzători ale căror drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul acestei legi, nu şi persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, întrucât, potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 6 alin. (1) teza a doua din noul Cod civil, legea dispune numai pentru viilor, ea nu are putere retroactivă.
Prin urmare, în procedura recalculării pensiilor asiguraţilor nevăzători ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 nu se pot schimba condiţiile de deschidere a dreptului de pensie, respectiv vârsta şi stagiul complet de cotizare, care, din punct de vedere terminologic, desemnează vechimea în muncă prevăzută de Legea nr. 3/1977.
Sintagma „recalcularea pensiei cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000”, la care face trimitere art. 2 alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, trebuie interpretată în sensul aplicării corespunzătoare a regulilor stabilite de această lege sub aspectul algoritmului de calcul, al valorificării unor perioade şi venituri, născute sub imperiul acestei legi, pentru a se asigura reechilibrarea acestora şi recorelarea cu noile pensii.
În ceea ce priveşte principiul „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”, exprimat în preambulul ordonanţei de urgenţă, acesta nu poate fi aplicat în cauză atâta timp când în lege nu există o prevedere expresă potrivit căreia şi persoanelor care beneficiază de pensii pentru limită de vârstă ca nevăzători, stabilite anterior Legii nr. 19/2000, li se aplică acest act normativ pentru determinarea stagiului complet de cotizare.
Din această perspectivă, recalcularea pensiilor stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977 prin utilizarea stagiului de cotizare prevăzut de Legea nr. 19/2000, fără ca în acest act normativ ori în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 să existe o prevedere expresă în acest sens, contravine principiului neretroactivităţii legii.
De asemenea, nu se poate reţine existenţa unei discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de persoane care au realizat stagiul de cotizare în condiţii identice, pentru că data diferită a înscrierii la pensie plasează pensionarii în situaţii deosebite, tratamentul juridic diferenţiat fiind justificat de situaţia diferită a beneficiarilor dreptului la pensie, determinată de data naşterii dreptului, ceea ce nu constituie privilegii sau discriminări.
5. Raportul asupra recursului în interesul legii
Ca urmare a analizei dispoziţiilor legale relevante, raportate la argumentele susţinute în cadrul celor două orientări jurisprudenţiale expuse, precum şi la practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în raportul întocmit s-a apreciat ca fiind corectă cea de-a doua soluţie adoptată în practică, potrivit căreia stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalcularea drepturilor la pensie ale persoanelor nevăzătoare, drepturi care s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977.
6. Înalta Curte
Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 „Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Textul face trimitere, în ceea ce priveşte modul de determinare a punctajului mediu anual şi a cuantumului recalculat al fiecărei pensii, atât la dispoziţiile Legii nr. 19/2000, legea nouă care introduce principii şi reguli diferite în materia calculului drepturilor de pensie, cât şi la dispoziţiile proprii ale actului normativ prin care se reglementează procedura de recalculare, respectiv dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005.
Or, chiar art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţa menţionată prevede că determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004.
Prin hotărârea Guvernului la care face trimitere art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 s-au aprobat Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, norme care la art. 2 alin. (3) prevăd că:
„Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.”
Argumentul invocat în cadrul primei orientări jurisprudenţiale, acela al efectului prevederilor art. 2 alin. (4) din aceleaşi norme metodologice, care ar fi de natură să înlăture aplicarea art. 2 alin. (3), deoarece Legea nr. 19/2000 ar avea caracter special şi prioritate de aplicare, a fost calificat ca fiind greşit în considerentele Deciziei nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, reţinându-se în acest sens că Legea nr. 19/2000 reprezintă o lege generală şi constituie actul normativ-cadru în domeniul pensiilor şi al drepturilor de asigurări sociale.
În ceea ce priveşte principiul înscris în expunerea de motive a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, potrivit căruia „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”, prin aceeaşi decizie în interesul legii s-a reţinut că acesta nu poate fi aplicat în cauză, atât timp cât în lege nu există o prevedere expresă potrivit căreia şi persoanelor care au lucrat în grupele speciale de muncă şi s-au pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 li se aplică acest act normativ pentru determinarea stagiului de cotizare şi, în raport cu acesta, a punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare.
Acest argument, alături de cel referitor la caracterul general al Legii nr. 19/2000 şi neretroactivitatea acesteia, precum şi aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 şi a Legii nr. 3/1977 în materia stabilirii stagiului de cotizare, ca element al recalculării pensiilor, sunt valabile, mutatis mutandis, şi în ceea ce priveşte pensiile nevăzătorilor.
Înalta Curte constată că nu se poate reţine existenţa unui „bun” în înţelesul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în ceea ce priveşte dreptul la pensia recalculată pe baza regulilor de stabilire a stagiului de cotizare prevăzute de Legea nr. 19/2000, în condiţiile în care nu există o hotărâre definitivă, administrativă sau jurisdicţională, prin care un astfel de drept să fi fost stabilit, litigiile aflate pe rolul instanţelor, soluţionate în mod diferit, având ca obiect tocmai contestaţiile pensionarilor nevăzători împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor.
De asemenea, Înalta Curte reţine că nu poate fi primită nici susţinerea referitoare la tratamentul la care ar fi supuse persoanele nevăzătoare pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977 în raport cu persoane având aceeaşi dizabilitate, dar pensionate după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000.
În acest sens sunt relevante considerentele Deciziei nr. 57/2006 a Curţii Constituţionale, anterior expuse, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că art. 14 acordă protecţie împotriva discriminării în folosinţa drepturilor şi libertăţilor garantate de celelalte dispoziţii substanţiale ale Convenţiei (a se vedea Hotărârea Van der Mussele împotriva Belgiei, 23 noiembrie 1983, pct. 43; Hotărârea Stubbings şi alţii împotriva Regatului Unit, 24 septembrie 1996, pct. 72). În lipsa autonomiei art. 14, încălcarea sa nu poate fi stabilită decât în legătură cu un alt drept prevăzut de Convenţie.
În considerentele unora dintre hotărârile judecătoreşti anexate recursului în interesul legii s-a reţinut că incidenţa art. 14 din Convenţie este dată de încălcarea dreptului de natură patrimonială prevăzut de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 851 din 10 februarie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti, menţionată la pct. 4 din anexa nr. 1). Or, aşa cum s-a arătat anterior, nu se poate reţine existenţa în patrimoniul contestatorilor pensionari a unui drept patrimonial care să constituie un „bun”, în ceea ce priveşte pensia recalculată.
Nici din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care sancţionează toate formele de discriminare, pentru orice drept prevăzut de lege (nu numai pentru cele consacrate de Convenţie, la a căror aplicare se reduce art. 14), problema pretinsei discriminări nu poate primi o altă rezolvare. Nu orice diferenţă de tratament constituie o încălcare a acestui articol. Trebuie stabilit dacă alte persoane aflate într-o situaţie asemănătoare sau în mod relevant similară beneficiază de tratament preferenţial şi dacă nu există nicio justificare rezonabilă sau obiectivă pentru această distincţie [a se vedea Hotărârea Fredin împotriva Suediei (nr. 1), 18 februarie 1991, pct. 60].
Statele contractante beneficiază de o marjă de apreciere în a evalua dacă şi în ce măsură diferenţele în situaţii altfel similare justifică o diferenţă de tratament în drept (a se vedea Hotărârea Rasmussen împotriva Danemarcei, 28 noiembrie 1984, pct. 40).
În ceea ce priveşte situaţia pensionarilor nevăzători cărora li s-a deschis dreptul la pensie în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001, nu există nicio diferenţă de tratament în raport cu persoanele pensionate după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, deoarece aceeaşi regulă de determinare a stagiului de cotizare este aplicabilă ambelor categorii, respectiv se are în vedere dispoziţia legală incidentă în raport cu data deschiderii dreptului la pensie.
Pensionarii nevăzători nu pot fi consideraţi ca aflându-se în situaţia asemănătoare, în sensul art. 14, indiferent de actul normativ sub imperiul căruia s-a deschis dreptul la pensie. Pensionarea în cadrul celor două acte normative de referinţă (Legea nr. 3/1977 şi Legea nr. 19/2000) s-a realizat în baza unor condiţii şi proceduri diferite. În afară de aceasta, chiar dacă s-ar putea face o comparaţie propriu-zisă între cele două categorii de persoane, diferenţa de tratament poate fi justificată în mod rezonabil şi obiectiv, tot cu referire la caracteristicile lor distinctive. Este rezonabil şi intră în marja de apreciere permisă statului reglementarea unui regim distinct în ceea ce priveşte condiţiile de recalculare a pensiilor stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307, cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi Legea nr. 60/2012,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

D E C I D E

Admite recursurile în interesul legii declarate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare, drepturi care s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială.
Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 mai 2012.

Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Rodica Aida Popa
Magistrat-asistent,
Niculina Vrâncuţ

#decizia-nr-92012, #leontiuc, #ril

Leontiuc RIL – Decizie nr. 8/2012

Decizie nr. 8/2012

din 14/05/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 11/06/2012

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Dosar nr. 5/2012

Rodica Aida Popa

vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului
Lavinia Curelea

preşedintele Secţiei I civile
Corina Michaela Jîjîie

preşedintele Secţiei penale
Ionel Barbă

preşedintele delegat al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
Adrian Bordea

preşedintele Secţiei a II a civile
Cristina Iulia Tarcea

judecător la Secţia I civilă
Aurelia Rusu

judecător la Secţia I civilă
Mihaela Tăbârcă

judecător la Secţia I civilă
Alina Sorinela Macavei

judecător la Secţia I civilă
Andreia Liana Constanda

judecător la Secţia I civilă, judecător raportor
Carmen Georgeta Negrilă

judecător la Secţia I civilă
Iulia Manuela Cîrnu

judecător la Secţia a II a civilă
Nela Petrişor

judecător la Secţia a II a civilă
Aurelia Motea

judecător la Secţia a II a civilă
Elena Cârcei

judecător la Secţia a II a civilă
Carmen Trănica Teau

judecător la Secţia a II a civilă
Paulina Lucia Brehar

judecător la Secţia a II a civilă, judecător raportor
Liliana Vişan

judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Elena Canţăr

judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Carmen Maria Ilie

judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Gheorghiţa Luţac

judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Eugenia Marin

judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, judecător raportor
Niculae Măniguţiu

judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Lavinia Valeria Lefterache

judecător la Secţia penală
Georgeta Barbălată

judecător la Secţia penală

Completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2012 este legal constituit, conform dispoziţiilor 3306 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi prin Legea nr. 60/2012, precum şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Şedinţa este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, procuror şef adjunct al Secţiei judiciare, Serviciul judiciar civil.
Se prezintă Avocatul Poporului, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, precum şi doamna consilier Ecaterina Mirea şi doamna expert Ileana Frimu, din cadrul aceleiaşi autorităţi.
La şedinţa de judecată participă doamna Niculina Vrâncuţ, magistrat-asistent în cadrul Secţiilor Unite, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e) raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind dreptul unor persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, de a cumula indemnizaţia pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci când aceste perioade au coincis.
După prezentarea referatului cauzei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că nu sunt de examinat chestiuni prealabile şi a acordat cuvântul reprezentantului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, ulterior, domnului prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului, pentru susţinerea recursurilor în interesul legii.
Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a solicitat, în esenţă, admiterea recursului în interesul legii şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul de a se constata că, atunci când măsura strămutării coincide, ca perioadă, cu cea a domiciliului obligatoriu, dislocarea într-o altă localitate include în mod obligatoriu şi restricţia domiciliară şi de a se stabili, pe cale de consecinţă, că nu se poate acorda decât o singură indemnizaţie lunară aferentă pentru fiecare an de strămutare, aceasta constituind măsura abuzivă cea mai grea, care o absoarbe pe cea a domiciliului obligatoriu.
Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului, a formulat concluzii de admitere a recursului în interesul legii şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii în această chestiune de drept, în sensul acordării de indemnizaţii distincte, care să fie cumulate, pentru fiecare dintre măsurile administrative dispuse în aceeaşi perioadă de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945.
Avocatul Poporului a susţinut, în esenţă, că strămutarea şi stabilirea domiciliului forţat constituie măsuri represive diferite, care sunt prevăzute în mod distinct în textul Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, fără a se menţiona că situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din actul normativ menţionat, se exclud reciproc şi nici că cele două situaţii recunoscute nu pot fi cumulate şi nu ar putea fi acordată o indemnizaţie însumată.
În atare situaţie s-a arătat că, întrucât măsura strămutării nu presupunea în mod obligatoriu şi stabilirea unui domiciliu şi se realiza, de regulă, în locaţii unde nici nu se putea stabili un domiciliu (de exemplu: între localităţi, în câmp, în Bărăgan etc.), aceeaşi persoană se poate încadra în mai multe situaţii şi poate beneficia de mai multe drepturi compensatorii; în speţă, o persoană poate beneficia atât de indemnizaţia pentru strămutare, cât şi de indemnizaţia acordată pentru domiciliul obligatoriu, considerându-se că o interpretare restrictivă ar contraveni scopului reparaţiei integrale şi echitabile, avut în vedere de legiuitor.
Preşedintele completului de judecată, doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a reţinut dosarul în vederea soluţionării recursurilor în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii, constată următoarele:
1. Problema de drept ce a generat practica neunitară
Obiectul recursurilor în interesul legii priveşte, aşa cum rezultă din cuprinsul sesizărilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Avocatului Poporului, următoarea problemă de drept: interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind dreptul unor persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, de a cumula indemnizaţia pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci când aceste perioade au coincis.
Interpretarea acestor dispoziţii legale s-a realizat în mod diferit de către instanţele de judecată, ceea ce a condus la aplicarea lor diferită şi la pronunţarea unor soluţii neunitare.
2. Examenul jurisprudenţial
Practica judiciară neunitară ce a generat sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu prezentele recursuri în interesul legii s-a conturat în soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor emise de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială (actualmente agenţii judeţene pentru prestaţii sociale) în temeiul art. 10 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, precum şi a cererilor având ca obiect obligarea aceloraşi instituţii la emiterea unor decizii de acordare şi a indemnizaţiilor prevăzute de art. 4 alin. (2), cu referire la art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
În urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări în aceste litigii, s-a constatat că instanţele nu au un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din actul normativ menţionat, statuând diferit asupra posibilităţii de cumulare a indemnizaţiei pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci când aceste perioade au coincis.
3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti
3.1. Potrivit primei orientări jurisprudenţiale, persoanele cărora li s-au aplicat concomitent atât măsura strămutării, cât şi cea a domiciliului obligatoriu, pentru acelaşi interval de timp, pot beneficia de o singură indemnizaţie, prevăzută de legiuitor pentru măsura cea mai grea, aceea a strămutării.
În susţinerea acestui punct de vedere s-au reţinut argumente referitoare la finalitatea măsurilor reparatorii acordate, precum şi la semnificaţia noţiunilor de „strămutare” şi „domiciliu obligatoriu”.
Astfel, s-a arătat că intenţia legiuitorului a fost aceea de a acorda în mod unitar o reparaţie materială pentru prejudiciul moral şi material suferit de persoanele supuse măsurilor abuzive de după anul 1945, toate drepturile recunoscute fiind calculate în funcţie de perioada în care acestea au fost supuse măsurilor restrictive. Prin urmare, toate drepturile se acordă o singură dată, indiferent de faptul că în aceeaşi perioadă de timp persoana a fost supusă mai multor măsuri restrictive.
S-a apreciat că indemnizaţia este acordată în considerarea persoanei persecutate politic, iar nu a situaţiilor în care aceasta se poate încadra în aceeaşi perioadă de timp.
Pe de altă parte, faptul că strămutarea şi domiciliul forţat sunt prevăzute distinct în textul legii nu conduce la acordarea cumulată a indemnizaţiilor, deoarece strămutarea reprezintă o măsură care presupune, în mod necesar, şi restricţii imobiliare, fiind de natură a le absorbi forţat. Strămutarea nu reprezintă doar mutarea unei persoane dintr-o regiune în alta, ci şi obligarea acesteia de a rămâne în locul unde a fost strămutată. De fapt, restricţiile imobiliare sunt cele care conferă strămutării forţa şi eficienţa ce justifică plata unei indemnizaţii care, în prezent, este chiar mai mare decât cea prevăzută pentru domiciliul obligatoriu.
În acelaşi sens s-a considerat că, dacă s-ar disjunge restricţiile imobiliare de măsura strămutării, ar însemna ca aceasta din urmă să se consume instantaneu, caz în care ar fi de neînţeles dispoziţia care prevede plata unei indemnizaţii pentru fiecare an de strămutare. O strămutare capătă durată doar prin restricţiile imobiliare care s-au dispus, durând atât timp cât durează restricţiile imobiliare şi încetând în momentul ridicării acestor restricţii, chiar dacă persoana în cauză continua să locuiască în regiunea în care a fost strămutată.
De asemenea, dacă s-ar admite ca cele două indemnizaţii să poată fi cumulate, s-ar ajunge la situaţii inechitabile în care o persoană, supusă în acelaşi timp măsurilor de strămutare şi domiciliu obligatoriu, să primească o indemnizaţie superioară unei persoane care a executat o pedeapsă privativă de libertate.
3.2. Potrivit celei de-a doua orientări a practicii judiciare, indemnizaţiile cuvenite pentru măsura strămutării şi cea a domiciliului obligatoriu trebuie acordate cumulativ, chiar dacă aceste măsuri au fost aplicate unei persoane în aceeaşi perioadă de timp, deoarece legea le reglementează ca măsuri administrative distincte şi stabileşte câte o indemnizaţie pentru fiecare dintre ele.
S-a argumentat că măsura strămutării se realizează dintr-odată şi constă în dislocarea unei persoane dintr-un spaţiu în care trăieşte şi pe care singură l-a ales şi aşezarea ei forţată într-un alt spaţiu, stabilit de către autorităţile comuniste.
Astfel, avem de-a face cu două măsuri abuzive: prima, cea a strămutării, care se finalizează cu mutarea familiei într-un teritoriu impus şi cea de-a doua, măsura domiciliului obligatoriu, care începe să fie aplicată după epuizarea măsurii strămutării şi se finalizează prin ridicarea interdicţiei.
Nu rezultă din dispoziţiile legii că cele două situaţii recunoscute nu pot fi cumulate, iar unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate distinge.
În contextul examinat, Curtea face precizarea că nu există jurisprudenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie, deoarece litigiile cu acest obiect nu intră în competenţa de soluţionare a instanţei supreme.
De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine că nu există jurisprudenţă relevantă a Curţii Constituţionale.
4. Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Procurorul general a susţinut prima soluţie adoptată în practica instanţelor de judecată, invocând următoarele argumente:
Raţiunea legiuitorului de a reglementa în mod diferit indemnizaţiile pentru cele două măsuri – prin modificarea şi completarea aduse Decretului-lege nr. 118/1990 prin Legea nr. 53/1993 – a fost aceea de a stabili măsuri reparatorii diferite în funcţie de măsura abuzivă suferită, în aprecierea gradului de severitate, a restricţiilor şi consecinţelor încălcării libertăţilor individuale produse, dar în perioade distincte de timp.
Însă, în măsura în care strămutarea coincide, ca perioadă, cu domiciliul obligatoriu, nu se pot cumula indemnizaţiile corespunzătoare celor două situaţii. Măsura strămutării, presupunând trimiterea unei persoane într-o altă locaţie decât propriul domiciliu şi obligarea de a trăi în acea locaţie, pe care nu o putea părăsi, sub sancţiunea legii penale, a inclus atât schimbarea domiciliului iniţial, cât şi imposibilitatea alegerii libere a unui alt domiciliu, până la ridicarea restricţiilor domiciliare, aducând o mai mare atingere libertăţii de circulaţie, ca drept fundamental.
Astfel, s-a considerat că strămutarea absoarbe măsura domiciliului obligatoriu, iar restricţiile domiciliare sunt de esenţa ambelor măsuri analizate.
În atare situaţie, persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii poate beneficia de o singură indemnizaţie ce va fi corespunzătoare celei mai grele măsuri abuzive restrictive, respectiv aceea specifică strămutării.
Dacă s-ar adopta soluţia contrară, în sensul recunoaşterii posibilităţii cumulării celor două indemnizaţii, s-ar ajunge la situaţii paradoxale, în care o persoană strămutată, în privinţa căreia stabilirea domiciliului obligatoriu a funcţionat complementar primei măsuri, să beneficieze de drepturi băneşti superioare în cuantum celor cuvenite, potrivit legii, persoanelor condamnate sau arestate preventiv.
De asemenea, s-a apreciat că s-ar ajunge la situaţii inechitabile din punct de vedere social şi material şi în raport cu acele persoane care au avut de suferit de pe urma celor două măsuri represive analizate, dar care au fost aplicate şi s-au întins pe perioade distincte de timp. Or, reparaţia trebuie să se realizeze proporţional şi unitar cu scopul avut în vedere de legiuitor.
În plus, în opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă s-ar achiesa la teza potrivit căreia, în ipoteza analizată, se pot cumula cele două indemnizaţii, ar trebui să se recunoască şi posibilitatea dublării celorlalte măsuri reparatorii – în primul rând, recunoaşterea unei duble vechimi în muncă pentru aceeaşi perioadă de timp în care au fost aplicate măsurile – ceea ce, din punct de vedere raţional şi juridic, nu poate fi primit.
5. Opinia Avocatului Poporului
Avocatul Poporului a apreciat că primul punct de vedere este în acord cu litera şi spiritul legii.
Prin argumentele expuse s-au susţinut următoarele:
Prin modificarea adusă Decretului-lege nr. 118/1990 în temeiul Legii nr. 53/1993 s-au stabilit cuantumuri diferite ale indemnizaţiei pentru fiecare an de strămutare, respectiv domiciliu obligatoriu, tocmai în considerarea naturii şi gravităţii celor două măsuri, precum şi a consecinţelor diferite ale acestora asupra persoanelor vizate.
Interpretarea subiectivă şi restrictivă a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, în aşa fel încât situaţia de strămutare ar include-o şi pe cea a domiciliului obligatoriu, nu corespunde scopului vizat de legiuitor, care a avut în vedere repararea integrală şi echitabilă a prejudiciului suferit ca urmare a fiecăreia dintre măsurile abuzive luate împotriva sa.
Măsura domiciliului obligatoriu este diferită de cea a strămutării, care nu include, în mod necesar, şi stabilirea unui domiciliu obligatoriu, inclusiv interdicţiile impuse în cazul fiecărei măsuri în parte fiind diferite.
În acest context, în considerarea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, conform căruia unde legiuitorul nu distinge, nici interpretul nu poate să o facă, prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, nu pot fi interpretate restrictiv.
În opinia Avocatului Poporului, nu se poate admite ca persoanei asupra căreia s-au dispus cele două măsuri represive, în aceeaşi perioadă, să i se acorde doar indemnizaţia de strămutare, pe motiv că are un cuantum mai mare şi ar include-o şi pe cea de domiciliu forţat, întrucât cea de-a doua măsură represivă, prin efectele ei, restrângea libertatea de mişcare a persoanei (caracter specific unei măsuri privative de libertate), în condiţiile în care strămutarea presupunea doar mutarea persoanei, fără alte îngrădiri şi în condiţiile în care o astfel de soluţie ar conduce la o inechitate între persoanele afectate doar de măsura strămutării şi cele care au suferit ambele măsuri represive.
În atare situaţie, s-a apreciat că aceeaşi persoană se poate încadra în mai multe situaţii şi poate beneficia de mai multe drepturi compensatorii; în speţă, o persoană poate beneficia atât de indemnizaţia pentru strămutare, cât şi de indemnizaţia acordată pentru stabilirea domiciliului obligatoriu.
6. Raportul asupra recursului în interesul legii
Prin raportul întocmit s-a considerat ca fiind corecte soluţiile de respingere a acţiunilor formulate de persoanele îndreptăţite, prin care s-a stabilit că, atunci când perioada de strămutare coincide cu perioada de domiciliu obligatoriu, persoana în cauză poate beneficia de o singură indemnizaţie prevăzută de lege, respectiv cea pentru perioada de strămutare.
În consecinţă, s-a propus să se admită recursul în interesul legii, iar interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, să se realizeze în sensul arătat.
7. Înalta Curte
Potrivit art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, „Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost strămutată într-o altă localitate”.
Conform art. 4 alin. (1) din acelaşi act normativ „Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate”, iar art. 4 alin. (2) prevede că „Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate”.
Se poate observa că actul normativ a stabilit măsuri reparatorii atât pentru persoanele strămutate, cât şi pentru persoanele împotriva cărora a fost luată măsura stabilirii domiciliului obligatoriu.
Din conţinutul unei note de studiu întocmite de Consiliul Securităţii Statului privind unele măsuri luate de organele Ministerului Afacerilor Interne asupra unor categorii de persoane, în baza unor decrete şi hotărâri ale Consiliului de Miniştri, rezultă că măsura administrativă a „dislocării forţate” (strămutarea) era diferită de măsura administrativă a „domiciliului obligatoriu”.
Astfel, măsura „dislocării forţate” presupunea mutarea constrânsă a unei persoane din localitatea de domiciliu liber ales, în diferite localităţi din ţară, unde i se fixa domiciliu obligatoriu pe timp nelimitat, în timp ce măsura fixării „domiciliului obligatoriu” presupunea obligaţia de a nu părăsi domiciliul, astfel fixat, pe timp nelimitat, fără ca aceasta să fie însoţită de dislocare.
Aceste măsuri au fost reglementate, în principal, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.154 din 26 octombrie 1950, modificată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 344 din 15 martie 1951. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 11 martie 1954, a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.154/1950 şi s-au stabilit noi criterii, prin care era autorizat Ministerul Afacerilor Interne să fixeze domiciliul obligatoriu. Părăsirea domiciliului obligatoriu se pedepsea cu închisoarea corecţională, potrivit Decretului nr. 77/1954.
Din analiza modului în care aceste măsuri au fost reglementate la momentul la care au fost luate împotriva persoanelor se poate deduce şi modalitatea în care legiuitorul a înţeles să acorde despăgubiri celor împotriva cărora au fost luate aceste măsuri.
Măsura administrativă a dislocării forţate (strămutării) presupunea, mai întâi, mutarea persoanei din localitatea de domiciliu într-o altă localitate, iar apoi obligarea persoanei de a nu părăsi acea localitate unde a fost strămutată. Chiar dacă măsura strămutării era însoţită de măsura domiciliului obligatoriu, aceasta din urmă nu era una distinctă, ci era o măsură care o însoţea pe cea a strămutării, fiind complementară acesteia.
O persoană, atunci când era dislocată, strămutată din localitatea sa de domiciliu într-o altă localitate, nu se putea întoarce la domiciliul iniţial decât cu aprobarea organelor statului, iar fixarea domiciliului obligatoriu era consecinţa strămutării.
În schimb, măsura administrativă a domiciliului obligatoriu s-a putut dispune şi ca măsură administrativă distinctă, fără să fi fost precedată de strămutare, dar presupunea tot o îngrădire a dreptului de alegere în mod liber a domiciliului.
Din prezentarea condiţiilor în care cele două măsuri administrative au putut fi luate se poate desprinde şi raţiunea pentru care legiuitorul a stabilit indemnizaţii diferite pentru persoanele care au suportat consecinţele celor două măsuri, pentru că există diferenţe între persoanele care au fost strămutate din localităţile de domiciliu şi obligate să nu părăsească domiciliile unde au fost strămutate şi cele cărora, deşi nu au fost forţate să-şi părăsească domiciliul, li s-a impus un domiciliu pe care nu l-au mai putut părăsi.
Prin urmare, acordarea a două indemnizaţii diferite se justifică, în concepţia legiuitorului, atunci când cele două măsuri administrative diferite au fost luate în perioade de timp distincte.
În situaţia în care perioada strămutării coincide cu perioada domiciliului obligatoriu, Înalta Curte constată că nu se poate cumula indemnizaţia pentru cele două măsuri, pentru că domiciliul obligatoriu este consecinţa strămutării, fiind absorbit de aceasta din urmă.
În acest caz, persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii va beneficia de o singură indemnizaţie, cea care i se cuvine ca urmare a strămutării.
Dacă s-ar accepta punctul de vedere contrar, potrivit căruia se pot cumula indemnizaţiile pentru perioada strămutării, ce coincide cu perioada domiciliului obligatoriu, s-ar ajunge la situaţii inechitabile, în care o persoană strămutată şi care nu a putut părăsi locul strămutării să poată beneficia de o indemnizaţie mai mare decât persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau au fost arestate ori decât persoanele împotriva cărora a fost luată atât măsura strămutării, cât şi cea a domiciliului obligatoriu, însă în perioade diferite de timp.
Or, scopul unei legi de reparaţie nu poate fi acela de a crea noi inechităţi între persoanele vizate de aceeaşi lege.
Pe de altă parte, indemnizaţiile ce se acordă potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, sunt însoţite şi de alte măsuri reparatorii, respectiv recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadelor în care persoanele au fost strămutate sau au avut domiciliu obligatoriu [(art. 1 alin. (4) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat)], dar şi alte drepturi reglementate în art. 8 şi 9 din acelaşi act normativ.
Textul de lege nu interzice, cu privire la aceeaşi persoană, ca indemnizaţiile să fie acordate şi să fie recalculată vechimea în muncă în cazul în care cele două măsuri administrative, cea a strămutării şi cea a domiciliului obligatoriu, au fost luate în perioade de timp diferite.
Însă, când perioada strămutării coincide cu cea a domiciliului obligatoriu, dacă s-ar admite cumulul celor două indemnizaţii, ar trebui să se considere că şi celelalte măsuri reparatorii ar putea fi cumulate. S-ar ajunge astfel la dublarea vechimii în muncă, dar şi la dublarea drepturilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, pentru aceeaşi perioadă de timp, ceea ce este inacceptabil.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi Legea nr. 60/2012,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

D E C I D E:

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului şi stabileşte că:
în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, atunci când perioada de strămutare coincide cu perioada de domiciliu obligatoriu, persoana îndreptăţită poate beneficia de o singură indemnizaţie prevăzută de lege, respectiv cea pentru perioada de strămutare.
Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 mai 2012.

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
RODICA AIDA POPA
Magistrat-asistent,
Niculina Vrâncuţ

#decizie-nr-82012, #leontiuc, #ril