Posted by: leontiucmarius | October 24, 2008

ACORD din 24 iunie 2008 intre Ministerul Economiei si Finantelor din Romania si Ministerul Finantelor din Republica Araba Siriana privind acordarea de facilitati fiscale de catre Republica Araba Siriana in favoarea misiunii diplomatice a Romaniei

ACORD din 24 iunie 2008 intre Ministerul Economiei si Finantelor din Romania si Ministerul Finantelor din Republica Araba Siriana privind acordarea de facilitati fiscale de catre Republica Araba Siriana in favoarea misiunii diplomatice a Romaniei si a personalului acesteia in Siria, in vederea indeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene in Romania si a personalului acesteia

EMITENT: ACT INTERNATIONAL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008

Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Arabã Sirianã, denumite în continuare pãrţi, au convenit urmãtoarele:ART. 1
Partea românã recunoaşte îndeplinirea condiţiei de reciprocitate în vederea acordãrii scutirii de taxa pe valoarea adãugatã aferentã livrãrilor de bunuri şi prestãrilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România şi a personalului acesteia, prevãzute la <>art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Partea sirianã se angajeazã, pe baza principiului de reciprocitate, sã acorde misiunii diplomatice a României şi personalului acesteia din Siria scutire de la plata oricãrortaxe şi impozite aferente livrãrilor de bunuri şi prestãrilor de servicii efectuate în favoarea acestora.
ART. 3

(1) Prezentul acord intrã în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile îşi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.
(2) Prezentul acord rãmâne în vigoare pentru o perioadã nedeterminatã.
(3) Fiecare parte poate înceta prezentul acord printr-o notificare transmisã pe cãi diplomatice. Prezentul acord îşi înceteazã valabilitatea la 3 luni de la primirea notificãrii de încetare.
(4) Prezentul acord poate fi amendat în orice moment prin acordul pãrţilor. Modificãrile vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1).
(5) Semnat la Damasc, la data de 24 iunie 2008, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, arabã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţã, va prevala textul în limba englezã.

Pentru Ministerul Economiei
şi Finanţelor din România,
Varujan Vosganian

Pentru Ministerul Finanţelor
din Republica Arabã Sirianã,
Mohammed al-Hussein

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: